KETIDAKHADIRAN

PERATURAN 23:
KEGAGALAN UNTUK HADIR BAGI APA-APA JUA TEMPOH MASA PADA MASA DAN TEMPAT DI MANA PEGAWAI ITU DIKEHENDAKI BERTUGAS.

TINDAKAN TATATERTIB KERANA TIDAK HADIR BERTUGAS PERATURAN 24:

BOLEH DIAMBIL TATATERTIB JIKA:
k CUTI; ATAU k KEBENARAN; ATAU

TINDAKAN

TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA

k SEBAB YANG MUNASABAH

JENIS KETIDAKHADIRAN
(i) KES TIDAK HADIR BERTUGAS BIASA:

TIDAK HADIR SATU (1) HARI, DUA (2) HARI DAN SEBAGAINYA DAN PEGAWAI BERKENAAN DAPAT DIKESAN.

(ii)

KES TIDAK HADIR BERTUGAS DAN TIDAK BOLEH DIKESAN

V TUJUH (7) HARI BERTURUT-TURUT

DAN
V TIDAK DAPAT DIKESAN

TATACARA KETIDAKHADIRAN DAN DAPAT DIKESAN PERATURAN 25
KETUA JABATAN SEGERA LAPOR KEPADA LEMBAGA TATATERTIB DENGAN MENYERTAKAN MAKLUMAT BERKAITAN AMBIL TINDAKAN DI BAWAH TATACARA TATATERTIB BIASA

TATACARA KETIDAKHADIRAN DAN TIDAK DAPAT DIKESAN PERATURAN 26.

Õ SURAT HANTAR TANGAN ATAU POS BERDAFTAR AKUAN TERIMA DIHANTAR OLEH KETUA JABATAN Õ KALAU TERSERAH/ DITERIMA:
– KETUA JABATAN PERAKU KEPADA PIHAK BERKUASA TATATERTIB TINDAKAN TATATERTIB BIASA

JIKA SURAT BERDAFTAR AKUAN TERIMA KEMBALI TIDAK TERSERAH:
KETUA JABATAN LAPOR KEPADA LEMBAGA TATATERTIB YANG ADA KUASA BUANG KERJA DAN TURUN PANGKAT LEMBAGA TATATERTIB BERKENAAN MENGAMBIL LANGKAH UNTUK MENYIARKAN SUATU NOTIS MENGENAI KETIDAKHADIRAN PEGAWAI BERKENAAN DALAM

AKIBAT SELEPAS NOTIS:
1. JIKA PEGAWAI LAPOR DIRI UNTUK BERTUGAS DALAM TEMPOH TUJUH HARI
– AMBIL TINDAKAN TATATERTIB BIASA

2. JIKA PEGAWAI TIDAK LAPOR DIRI
– DISIFATKAN TELAH DIBUANG KERJA – DIBERITAHUKAN DALAM

PELUCUTHAKAN EMOLUMEN:
1. JIKA PEGAWAI DIDAPATI BERSALAH KERANA TIDAK HADIR BERTUGAS:
– TIDAK BERHAK KEPADA APA-APA EMOLUMEN BAGI TEMPOH KETIDAKHADIRAN – DISIFATKAN TELAH TERLUCUT HAK WALAUPUN PBT TIDAK MENGARAHKAN PELUCUTHAKAN – DIBERITAHU SECARA BERTULIS – BUKAN SATU HUKUMAN TATATERTIB

SEKIAN TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful