Kelebihan dan kelemahan 5 fasa Needham

Faktor ini membuatkan pembelajaran sukar bagi murid yang mempunyai ingatan jangka pendek meningkatkan kefahaman melalui aplikasi . Oleh kerana murid mungkin mentafsirkan maklumat yang sama tetapi dengan casa yang berbeza dari guru. guru iaitu sebagai fasilitator mesti sentiasa memeriksa untuk memastikan semua murid memahami maklumat dengan betul mengembangkan kefahaman murid melalui kefahaman sedia ada Murid membina pengetahuan berdasarkan pengetahuan yang dipelajari sebelum ini. menarik minat dan perhatian murid memotivasikan murid Pengetahuan sedia ada murid berbeza.Kelebihan Kelemahan memberi peluang kepada murid untuk Arahan sukar dijalankan kerana murid meneroka dan melibatkan diri secara aktif mungkin mempunyai pengalaman dalam aktiviti hands-on berbeza.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful