TOPIK 10: INTEGRASI

AHLI KUMPULAN: (1) HAFIZUL SYARAFI BINTI MOHD. NOOR (2) NOR ADILLA BINTI CHE MOHAMAD (3) SITI AISYAH BINTI ABDUL HAMID

OBJEKTIF
Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat: i. Menjelaskan pelbagai jenis integrasi yang digunakan di dalam p&p. ii. Menyatakan kelebihan integrasi semasa p&p dijalankan iii. Menjelaskan peranan integrasi dalam mata pelajaran seni visual, muzik dan pergerakkan.

INTEGRASI PENGENALAN INTEGRASI DENGAN MATA PELAJARAN LAIN PERANCANGAN DAN PENILAIAN PENGERTIAN INTEGRASI BERBAGAI JENIS INTEGRASI KELEBIHAN INTEGRASI ISU DAN CABARAN INTEGRASI INTEGRASI SENI VISUAL. MUZIK DAN PERGERAKKAN KAJIAN SOSIAL MATEMATIK PENGURUSAN SAINS PERANCANGAN P&P PENILAIAN PENDEKATAN INTEGRASI .

PENGENALAN ‡ Program pendidikan integrasi merupakan satu program yang amat popular di luar negara khususnya Amerika Syarikat yang mana telah dimulai pada tahun 1900 an. . ‡ Ini adalah disebabkan mereka telah mengangap Sains adalah asas dalam kehidupan seharian rakyatnya. ‡ Pada ketika itu penekanan kepada mata pelajaran Sains telah mula diintegrasikan dengan mata pelajaran.

‡ Kesimpulannya. . konsep integrasi dalam kurikulum adalah diamalkan dengan secara meluas di kebanyakkan sekolah di negara maju.‡ Kemudian daripada itu terdapat juga perkaraperkara dan mata pelajaran lain diintegrasikan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah.

emosi.kaedahdan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isipelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidangpelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatanmenyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar.perhubungan antara personaliti dengan personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar. intelek dan sosial sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. ‡ Pedagogi . . ‡ Sosiologi .PENGERTIAN INTEGRASI ‡ Psikologi . dan antara pelajar dengan guru.bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani. rohani.

JENIS INTEGRASI PENGGABUNGJALINAN PEYERAPAN PENERAPAN PEMULIHAN PENGAYAAN GABUNGJALIN DALAM 1 MATA PELAJARAN GABUNGJALIN KEMAHIRAN MATA PELAJARAN KE DALAM MATA PELAJARN LAIN GABUNGJALIN MERENTAS KURIKULUM PENDEKATAN IMPLISIT PENDEKATAN EKSPLISIT .

.1. PENGGABUNGJALINAN ‡ proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh.

Jenis-jenis Penggabungjalinan i. ii. Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum . Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran. Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran iii.

PENYERAPAN ‡ proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. .2.

(iv) Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. unsur utama tetap diberi penekanan yang lebih (v) Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan.Ciri-ciri Penyerapan: (1)Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan daripada berbagai-bagai pelajaran (ii) Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalamsatu mata pelajaran (iii) Bilangan mata pelajaran yang digunakan dalam proses penyerapan adalah fleksibel. menulis dan mengira. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca. . Walau bagaimanapun.

nilai kewarganegaraan. nilai kemasyarakatan.3. PENERAPAN ‡ satu proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. nilai alam sekitar. nilai kemanusiaan. ketuhanan dan sebagainya . Nilai-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni.

jujur.mengadakan suatu peraturan . arahan.2 pendekatan : i) Pendekatan implisit penerapan secara x langsung eg. tepat masa dll (ii) Pendekatan eksplisit . amanah. . pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Guru berpakaian kemas.

4. PEMULIHAN ‡ untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. .

PENGAYAAN aktiviti untuk pelajar yang pencapaiannya melebihi sederhana atau pintar cerdas. i) Berbentuk Pengukuhan ii) Berbentuk Perkembangan lebih kompleks iii) Pendekatan Integrasi .Adaptasi ke dalam kurikulum yang ada (sains + PJK ) dan Membina kurikulum baru kesihatan + PJ = PJK .5.

b) Mempunyai ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan c) Mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas .KELEBIHAN INTEGRASI a) Mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja.

Muzik dan Pergerakan (a) Aspek Psikologi . (ii) Melibatkan perhubungan antara dua atau lebih bidang pelajaran: . (b) Aspek Sosiologi i.Intergrasi Seni Visual. Integrasi antara individu dengan agensi-agensi masyarakat iii. (c) Aspek Pedagogi (i) Berkait dengan prosedur mengajar mengembang konsep dan pemahaman terhadap unit-unit. Integrasi antara personaliti ii. Integrasi di kalangan pelbagai institusi masyarakat.akan memberi kesan yang impak kepada minda dan tubuh pelajar.

Seni : melukis .INTEGRASI SENI VISUAL. pergerakan b) Sains .banyak didapati aktiviti Seni visual iaitu melukis.Muzik dgn lirik lagu c) Kajian Sosial Muzik : lagu patriotik . MUZIK DAN PERGERAKAN DENGAN MATA PELAJARAN LAIN a) Matematik muzik. seni .

Contoh integrasi kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam mata pelajaran Seni Visual. Muzik dan Pergerakkan Mendengar (Muzik) Bergerak (Pergerakkan) Melukis (Luahan Idea) Hasilan Lukisan .

Muzik dan Pergerakkan Membaca Soalan Bermasalah Menulis Fakta penting Mengira Memberi jawapan secara lisan Kemahiran Bahasa Kemahiran Matematik .Contoh integrasi kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam mata pelajaran Seni Visual .

Contoh Integrasi Seni dalam Pendidikan dengan Matematik Seni Visual Pergerakkan Unsur-unsur Matematik Muzik .

bum-bam. Macam-macam benda. Ungu. Biru. manis. Macam-macam warna. Saya sentuh dengan jari. kesat.nipis. Riuh bunyinya. kuning. . Tip-tap. Enak rasanya. kelat. Merah. Macam-macam benda. Saya dengar dengan telinga. msin. Pahit. Itu rasanya. Saya rasa dengan lidah. lembut. Macam-macam rasa. cak-cak.Contoh Integrasi Seni dalam Pendidikan dengan Sains Lirik Lagu Deria (Ciptaan Zulkiply Yaakob) Saya lihat dengan mata. Kasar. tum-tam. Indah mata ku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful