PERBEZAAN KBSR DENGAN KLSR

NURUL SYAZWANI NOR AZMAL SITI BADRIAN MOHD YUSOFF FARHANA MOHAMAD FUZI IZZATI HAZIRAH MOHD

.KLSR KLSR mula dilaksanakan sejak negara mencapai kemerdekaan. Kajian yang telah dilakukan oleh Jawatankuasa Kabinet initerhadap Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka tersebut mendapatibahawa terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. KBSR Perlaksanaan KBSR adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979.

Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalubanyak. Ini menghadkan penggunaan teknik dan bahanpengajaran lain yang lebih menarik dan berkesan. jawatankuasa kabinet telah mengenalpasti beberapa kelemahan seperti : 1. Guru dan murid selalu terdesak menghabiskan sukatanpelajaran terutama apabila ada peperiksaan. Ini membebankan dan membosankan murid. Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak ada kaitan antara matapelajaran atau antara darjah. . 4. 3. 2. Pengajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan bukuteks.KELEMAHAN KLSR Mengikut kajian terhadap KLSR yang telah dilaksanakan sejak merdeka.

berbincang dan mengeluarkanpendapat. . Murid-murid KBSR berjaya menguasai kemahiran belajar yang efektif seperti menyoal.KEKUATAN KBSR Kajian oleh Kementerian Pendidikan denga Universiti Sains Malaysia pada tahun 1982 melalui Laporan Fasa I ( 1988) : Pembelajaran Taraf penguasaan murid-murid dalam 3M ini adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan murid-murid yang mengikutikurikulum lama.

 Sebilangan besar murid juga telah menguasai kemahiran belajar yang lebih kompleks lagi seperti mengenal idea-idea utama danmembuat rumusan. didapati bahawa golongan murid-murid yang tahu membaca adalah lebih ramai daripada dalam KLSR dan mereka membaca lebih pantas daripada murid-murid dalam KLSR. . Melalui temuramah dengan guru-guru KBSR.

 Budaya membaca juga semakin meningkat. Murid-murid boleh berinteraksi sesama sendiri .Sahsiah Murid-murid KBSR juga didapati lebih berani bercakap dan yakinserta menunjukkan minat dalam pembelajaran mereka. bekerjasamadan bertolak ansur .

. Pengajaran pengajaran yang berpusatkan murid. kepelbagaian aktiviti penglibatan semua murid dalam aktiviti Menghasilkan murid-murid yang lebih berminat dalampembelajaran.

 Kaedah kelas Kumpuan Rakansebayadanindividu Penggunaan pelbagai jenis bahan telah dapat memberi kepelbagaian dalam teknik pengajaran &pembelajaran Gerak kerja kumpulan Menanamkan sifat-sifat kepimpinan dan bekerjasama di kalangan murid-murid. .

kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah. .KELEMAHAN KBSR Beberapa prinsi p K BSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam prosesP&P mengakibatkan : Kesepaduan pengetahuan. Antara faktor yang mendorong kepada perkara ini ialah fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan. Jadi kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan.

kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum matapelajaran.berkemahiran dan mempunyai jati diri . Mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan.ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan . berdaya saing. berketerampilan. Tidak lagi bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan.

menulis dan mengira.bukannya terletak pada guru agama sahaja . ‡ Memberi tumpuan terhadap perkembangan individusecara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani.BANDING BEZA Rancangan KBSR menekankan penguasaan terhadapkemahiran asas 3M iaitu membaca . emosi. ‡ Aspek pengajaran nilai-nilai murni dan kewarganegaraanjuga turut ditekankan berbanding KLSR sebelum ini.rohani. intelek dan sosial (JERIS). ‡ Pengajaran mata pelajaran moral dan Pendidikan Islam pula menjadi unsur kesepaduan dalam pengajaran.

penerapan nilai. Justeru. Melalui aktiviti kokurikulum KBSR pula ianya meliputi aktiviti kelab.mendisiplinkan diri. . memahami budaya kaum lain.nilai murni ini adalah penting dalam pemupukan individu ke arah mencapai integrasi nasional. Murid-murid dapat berinteraksi dengan pelbagai kaum. serta dapat mengamalkan sikap toleransi dan kerjasama dengan rakan-rakan yang berlain agama dan budaya. persatuan. permainan serta unit beruniform.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful