Bengkel Penyerapan Pemulihan dan Menulis dalam Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Ahmad Shauqi bin Makhtar Afdzal Helmi bin Zulkefli Muhammad Syuhaimi bin Salim Muhammad Syafiq Bin Azzmi

Muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural. . Oleh yang demikian. muzik boleh diperkenalkan kepada kanak-kanak sekolah bunyi.Definisi Muzik ‡ Menurut Campbell 1995.

MARI KENAL HURUF ‡ Objektif : Memperkenalkan huruf-huruf kepada muridmurid sebelum menyebut huruf mengikut melodi .

.Merdunya .suara cikgu. ‡ Objektif: Menyebut nama huruf mengikut melodi .

Alat-alat Muzik .

.SAYA PANDAI MENYANYI ‡ Objektif: Menguji kreativiti murid-murid menyebut huruf dengan melodi tersendiri.

MARI KENAL SUKU KATA ‡ Objektif: Memperkenalkan dua suku kata kepada murid-murid .

ITIK & BURUNG ‡ Objektif: Membuat aktiviti pergerakan sambil menyanyi .AYAM.

Sekian .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful