EUDW 410/ DUW 410 BAHASA MELAYU UNIVERSITI Semester 1 Sesi 2010/2011 Pusat Kemahiran Komunikasi dan

Keusahawanan

TAJUK 1 PENULISAN ILMIAH (FORMAT DOKUMENTASI)

APA ITU DOKUMENTASI?
‡ Himpunan atau kumpulan bahan atau dokumen yang dapat digunakan sebagai asas bagi sesuatu kajian, penghasilan sesuatu terbitan dan lain-lain ³Bahan yang penting dan perlu dimuatkan dalam sesebuah buku ilmiah dan buku pengajian tinggi ialah rujukan, nota kutipan atau bibliografi. Semua bahan ini dinamakan dokumentasi.´ (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008. h. 131)

. Menyokong idea yang diketengahkan oleh penulis adalah berdasarkan fakta. ii. Membantu pembaca untuk mengetahui sumber yang digunakan penulis untuk membuat rujukan lebih lanjut. Menjamin kredibiliti penulis.KEPENTINGAN DOKUMENTASI i. iii. iaitu bertanggungjawab terhadap kesahihan maklumat yang disampaikan. Mengelak daripada dituduh memplagiat hasil kerja orang. Sebagai tanda penghargaan kepada penulis asal. iv. v.

PALGIARISME .

.

Plagiat/ciplak ‡ Ciplak atau plagiarisme bermaksud perbuatan meniru atau mengutip sebahagian atau keseluruhan karya orang lain tetapi mengakui karya tersebut sebagai usahanya sendiri (Kamus Dewan) ‡ perbuatan memplagiat reputasi penulis/pereka yang dicapai melalui dakwaan penulisan atau rekaan yang palsu. .

‡ Amaran ‡ Digantung ‡ Digagalkan .Akta Auku (Akta Universiti dan Kolej Universiti 1999) ‡ Kesalahan paling besar. ‡ Hukuman ± Mengikut jenis kesalahan plagiat.

pendidikan dan perniagaan. zoologi. antropologi. botani.sains politik. 1986) The American Institute of Physics (AIP. Biologi. Kimia. Sejarah. Fizik. Bahasa dan Kesusasteraan. anatomi dan fisiologi. sosiologi.JENIS-JENIS SISTEM DOKUMENTASI SISTEM DOKUMENTASI The American Psychological Association (APA. 1994) The American Chemical Society¶s (ACS. agama dan seni halus. 1994) The Modern Language Association (MLA. falsafah. 1990) Gaya Dewan BIDANG Sains Sosial: Psikologi. Bahasa Melayu: DBP . 1995) The Chicago Manual of Style (1993) The Council of Biology Editors (CBE. ekonomi.

FORMAT APA The American Psychological Association (APA. 1994) .

Kutipan sumber 2.2 aspek penting dalam proses dokumentasi: 1. Rujukan/Bibliografi .

1. €Memberi huraian/penerangan lanjut tentang sesuatu pendapat/idea penulis. . €Menyokong pendapat/idea penulis. Kutipan sumber €Petikan yang diambil daripada sumber lain dan dimasukkan dalam teks penulisan. €Penting dalam penulisan ilmiah.

kutipan ini boleh digabungkan sekali dengan ayat dan perlu menggunakan tanda pengikat kata (lihat contoh kutipan 1) ‡ Jika kutipan sumber melebihi 40 pp.Cara menulis kutipan sumber ‡ Jika panjang kutipan kurang daripada 40 pp. guna bentuk blok tanpa pengikat kata (lihat contoh kutipan 2) .

(Nathesan. 2002:149) .Contoh Kutipan 1 Nathesan (2002:149) menyatakan bahawa kata tabu merupakan kata-kata atau ungkapan yang dielak daripada digunakan dalam pertuturan atau penulisan kerana mendukung makna yang tidak halus atau sopan. @ Kata tabu menurut definisi yang diberikan oleh pengkaji bahasa merupakan kata-kata atau ungkapan yang dielak daripada digunakan dalam pertuturan atau penulisan kerana mendukung makna yang tidak halus atau sopan.

Noor Aina (2002: 21) menjelaskan bahawa perkataan tabu yang berasal daripada bahasa Polinesia ini digunakan kerana kepercayaan penduduk terhadap kekuatan kuasa ghaib. Berikutan dengan itu.Kutipan 2 Bahasa bukan saja bertindak sebagai alat komunikasi. Jika tabu dilanggar. Dalam berkomunikasi. malahan menjadi alat kawalan sosial manusia. dikhuatiri seseorang atau semua anggota masyarakat akan ditimpa kecelakaan kerana tabu berfungsi sebagai pengongkong kehidupan sesuatu masyarakat agar tidak melakukan sesuatu perkara dengan sewenangwenangnya Idea penulis Huraian lanjut daripada idea asal penulis Kutipan sumber . pemilihan kosa kata atau ungkapan amat penting dan berpengaruh. Pemilihan kosa kata atau ungkapan yang kurang elok atau mengandungi unsurunsur pemali atau tabu akan membawa kesan yang buruk dalam sesuatu komunikasi.

Penggunaan ellipsis €Pengguguran perkataan dalam sumber kutipan.Penggunaan elipsis ( . 2. Tiga tanda ( ) menunjukkan terdapat pengguguran perkataan dalam satu ayat yang dikutip . €2 jenis: 1.) empat tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahawa terdapat pengguguran perkataan/kata di antara dua ayat yang dikutip.

Sumber: Ahmad Mahmud Musanif.Contoh petikan €Dalam perbualan. huraian makna yang lebih lengkap harus mengambil kira maksud penutur dan pendengar dalam konteks situasi pertuturan. Permasalahan ini telah menarik perhatian ahli linguistik terutamanya bidang pragmatik. penutur tidak selalunya menyatakan makna yang sebenarnya seperti yang dimaksudkan. 2002. Makna Ujaran dalam Wacanan Perbualan dari Teori Pragmatik. iaitu satu bidang yang mengkaji makna dari sudut penggunaannya atau makna konteks. Kadangkala penutur memberi makna yang lebih daripada maksud perkataan yang diujarkan. Penutur juga boleh memberikan makna yang berbeza daripada perkataan yang diujarkannya atau berlawanan daripadanya. Ini bermakna. hlm 125) .

. . kadangkala penutur memberi makna.yang berbeza daripada perkataan yang diujarkannya atau berlawanan daripadanya.Contoh penggunaan Ellipsis 3 titik ( ) ƒ Menurut Ahmad Mahmood Musanif..) Bagi Ahmad Mahmood Musanif (2002:125). penutur tidak selalunya menyatakan makna yang sebenarnya (2002: 125) Ellipsis 4 titik ( . dalam perbualan..

€ Tanggungjawab penulis untuk mendokumentasikan dalam senarai rujukan. Rujukan/ Bibliografi € Bahan-bahan yang dirujuk oleh penulis dan ditulis dalam teks penulisan. €Contoh: . akhbar. majalah. € Gunakan nama asal penulis tanpa memasukkan sebarang gelaran yang ada.2. € Sumber rujukan boleh terdiri daripada buku. sumber elektronik dll. jurnal. € Maklumat lengkap setiap sumber yang dirujuk dan dimasukkan dalam teks dinyatakan dalam senarai rujukan/bibliografi yang disusun mengikut abjad dan nama keluarga.

New York: Basic Books. F.Buku Ilmiah 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ed. Bahasa Melayu Saintifik. (1999). . 2nd. London: Image Book Edition. A history of philosphy. (1963). Buku ditulis oleh seorang penulis Asmah Haji Omar (2005). Buku tanpa pengarang A World of Stranger: Order and action in Urban Public space. Copleston. 2.

Bhd.al. Abdul Rahman Aziz & Ismail Hussein. Ditulis lebih daripada dua Ahmad Fauzi Basri. (1981). Ditulis oleh dua pengarang Dinsman & Sutung Umar R. . Baharuddin Zainal. Segugus Pandangan dan Harapan. Et.3. Sikap dan Pemikiran Usman Awang. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1987). S. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. (1983). Alor Setar: Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah. 4. Wajah (Biografi Seratus Wajah).

Sosiolinguistik (terjemahan Asmah Haji Omar). (1990).5. .Buku terjemahan ‡ Peter Trudgill. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

hlm 916-933. Artikel Majalah Nawi Ismail. Perubahan dan Kekeliruan Pengguna Bahasa Melayu. Majalah . Oktober. Artikel Jurnal Ilmiah Collins. Dewan Bahasa. Jurnal Dewan Bahasa. 7.12(10). T. Bahasa Media Indonesia.6. (1992). Jeniri Amir (2007). J. Majalah Pelita Bahasa. (2000. 18 20. hlm. 13-15. Bahasa Pantang-Larang di Pulau Tioman: Refleksifikasi Semasa Menuai. Mei 2007. Oktober).

27 Mei).‡ Surat khabar Johan Jaafar. Toleransi Ilmu Teras Kekuatan Islam. (2007. h. Berita Minggu.10. .

Pengorbanan ke Arah Kejayaan.html Register . Dicapai pada 10 Jun 2008.com . S.Format Elektronik ‡ Bibliografi dalam talian Alkire. Introducing Euphemisms to Language Learners . daripada http://en.org/wiki/Register Ismail Zain.org/Lessons/Alkire. (2002). Dicapai pada 15 Januari 2008. daripada http:// motivasiutusan. daripada http://itseslj.Euphemisms.wikipedia. Dicapai pada 28 Oktober 2007.

± Cara menulis petikan tersebut dalam teks anda seperti berikut: . Tetapi anda tidak membaca buku yang ditulis sendiri oleh beliau. Petikan tersebut anda ambil daripada tulisan Naapie Mat dan Noraini Abdullah.Bahan Rujukan Skunder ± Anda telah memetik ungkapan Edward de Bono dan mencatatkannya dalam penulisan anda. istilah yang digunakan ialah rujukan skunder. ± Memandangkan anda mengambil bahan rujukan bukan berdasarkan bahan asal.

(1998. 751) menegaskan bahawa each lesson focuses on a single attention area in some cases the thingking operation around which the lesson centres is crystallized into a specific tool. ‡ Cara menulis senarai Rujukan/Bibliografi Naapie Mat & Noraini Abdullah. hal. Ogos). 1998. (tidak perlu mencatatkan nama Edward de Bono dalam senarai rujukan kerana anda tidak merujuk buku asal Edward de Bono. Jurnal dewan Bahasa.Berhubung dengan pemikiran. hal. anda hanya merujuk teks yang ditulis oleh pengarang lain) . 750-755. Edward de Bono (seperti yang dipetik dalam Naapie Mat & Noraini Abdullah. Penggunaan Bahan Sastera dalam Pendidikan Bahasa Melayu-Pengaplikasian Cort Thingking Programme.

Normah Mahmud dan Dr. Madya Dr. 1. Shafie Salleh Tahun diterbitkan:2004 Judul artikel: Pengurusan Maklumat Alaf Baru Halaman artikel: 56-70 Judul jurnal: Pemikir Jilid: 20 Bilangan: 3 2. Buku Nama pengarang: Shahnon Ahmad Judul buku: Srengenge Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka Tempat diterbitkan:Kuala Lumpur Tahun diterbitkan:1988 . Jurnal Nama pengarang: Prof. Gunakan format APA.Latihan Susun maklumat berikut untuk dimasukkan dalam senara irujukan/bibliografi.

Tempat diterbitkan:United State of America Tahun diterbitkan:2006 Edisi:Sixth Edition . Inc. Lawrence Neuman Judul buku: Sosial Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches Penerbit: Pearson Education.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 3 Jenis bahan: buku Nama pengarang: W.

anda menemui konsep cerita fantasi oleh Mohd. Buku Berilustrasi dan Fiksyen atau Cereka Moden. Umumnya cerita dimulakan dengan ungkapa pada zaman dahulu dan diakhiri dengan hidup bahagia selam-lamanya. Antara contoh cerita fantasi yang popular dalam budaya Melayu ialah Bawang Putih Bawang Merah dan Si Tanggang. memahami makna suka dan duka kehidupan. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Fantasi lama terbentuk dalam cerita rakyat atau tradisional (folktales) yang diceritakan semula dalam bentuk Buku Bergambar. Cerita fantasi dapat membantu kanakkanak dan remaja menyuburkan daya imaginasi. dan membina impian masa depan. Penyataan tersebut dinyatakan seperti berikut: Cerita fantasi pada umumnya terbahagi kepada dua: fantasi lama dan fantasi moden. Halaman : 151 -16 Pengarang Editor Tahun Judul Artikel . Noor Aina Dani : 2005 : Cerita Fantasi: Kesesuaiannya sebagai bahan bacaan kanak-kanak dan remaja. membina idea baru dan kreatif. Kasim Ismail (2005). (hlm. Semasa mencari bahan rujukan. Sastera dan Budaya Melayu : Bahasa Wahana Ilmu Bilangan :2 Tempat diterbitkan : Serdang Penerbit :Jabatan Bahasa Melayu.3. Anda sedang menyediakan satu artikel berkaitan bidang sastera remaja dan kanak-kanak. Universiti Putra Malaysia. Judul Bahan : Monograf Bahasa. Cerita fantasi lama bercorak konvensional dan stereotaip. Madya Dr. 153) :Mohd Kasim Ismail : Prof.

Anda ingin memetik sebahagian daripada tulisan tersebut dalam kutipan anda. 2. ‡ . Tulis kutipan anda dengan menggunakan ayat yang lengkap berdasarkan gaya APA.‡ Soalan: 1.Tuliskan bibliografi dengan menggunakan format APA.

. tulis kutipan dengan menggunakan kaedah ± Elipsis tiga titik (..) ‡ .) ± Elipsis empat titik (...3.. Berdasarkan penyataan di atas juga.

terima kasih ‡ Jumpa lagi pada minggu hadapan.‡ Sekian. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful