NAHID BT. ABDUL RAHMAN SALMAH BT.

OTHMAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Definisi Terapi Keluarga Kronologi Sejarah Terapi Keluarga Sebab wujudnya Terapi Keluarga Mengapa Terapi Keluarga lambat berkembang Faktor-faktor perkembangan Terapi keluarga Penutup

1.1 “Terapi keluarga adalah terapi kelompok bersama-sama dengan ahli keluarga.” Terapi keluarga melibatkan dua atau lebih ahli keluarga yang sama yang mana salah seorang atau lebih mempunyai masalah yang perlu di rawat.”

Ma’rof Ridzuan dan Haslinda Abdullah (2004:351)

1.2 “Terapi keluarga ialah lebih menumpukan kepada masalah ketidakfungsian keluarga yang teruk.” Berbanding dengan Kaunseling Keluarga ialah tumpuan kepada masalah normal sesebuah keluarga.

Wan Abdul Kader bin Wan Ahmad dan Rohany bt Naser (ukm)

BAIK keluarga BAIKLAH masyarakt... ROSAK keluarga RUNTUHLAH masyarakat.

Lily Mastura Harun danRamlan Hamzah (2006:118)

 

Sebelum tahun 1940 terapi keluarga belum wujud dalam bentuk yang kurang mantap di Amerika Syarikat. Konsep Individualistik: individu secara peribadi dapat menyelesaikan masalah sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Pandangan msyarakat kalau individu meminta bantuan orang lain ia di anggap hina. Secara tradisi tugas memberi bantuan serupa ini sering dilakukan oleh ahli-ahli agama, peguam, doktor. Dalam masyarakat kita imam, ketua kampung, guru.

Menurut Lily Harun dan Ramlan Hamzah (2006) terdapat beberapa pemangkin dalam terapi keluarga yang membolehkan ia diterima dan terus popular.

2.2.1 Penubuhan Persatuan Kaunsolar Perkahwinan Amerika (American Association for Marriage Counselors (AAMC) pada tahun 1942
◦ Merupakan jaringan profesional untuk membantu terapis keluarga bekerjasama dari segi pemahaman teori dan praktis mengenai perkahwinan.

2.2.2 Penerbitan pertama dalam terapi keluarga oleh: Bela Mittleman (1948) di Institut Psikoanalik New York
◦ Mittleman menekankan perhubungan objek (satu set teori yang menerangkan perhubungan antara individu) ◦ Menjadi asas kepada hubungan yang lain seperti rakan sebaya, perkahwinan dan keluarga ◦ Teori perhubungan objek ini di semak sejak awal kanak sehinggalah usia tua.

Bertambah Tokoh yang terlibat dalam bidang terapi keluarga seperti:

Tumpuan kepada bertambahnya bilangan tokoh-tokoh dalam bidang terapi keluarga.
Contohnya: 2.Nathan Ackerman
Ackerman berorentasikan pskoanalitik. Ackerman menyarankan bahawa masalah timbul harus dirawat dalam situasi keluarga berkenaan. Ackerman merawat pesakit mental dengan melibatkan kehadiran keluarga

4.Gregory Bateson:
mengkaji mengenai pola komunikasi dalam keluarga yang mengalami skizofrenik.

2.5.1 Perkembangan Ahli dalam AAMFT
Dalam tahun 1970 ahli AAMFT ialah 973 orang bertambah menjadi 7,565 orang.

2.5.2 Penubuhan Persatuan Terapi Keluarga Amerika (AFTA)
Pada tahun 1977 telah tertubuhnya Persatuan Family Therapy Association (AFTA) AFTA memperjuangkan gerakan yang mementingkan pendekatan sistematik berbanding pendekatan psikodinamik.

2.5.3 Pemurnian Teori Kaunseling Keluarga
Berlaku pemurnan teori terap keluarga. Tradisi psikoanalitik menjadi kurang terkenal Muncul teori baru seperti: Terapi Keluarga kewujudan atau eksitensial (Carl Whitaker) Terapi Keluarga Tingkahlaku (gerald Patterson) Terapi Keluarga Strategik (Haley)

2.5.4 Pengaruh terapi dan Terapis dari negeri selain Amerika
Di Itali dikenali dengan Kelompok Milan (mara Selvani Palazzoli

2.5.5 Penubuhan program pengayaan keluarga
Program ini dipelopori oleh David dan Vera Mace Mace suami isteri berpindah ke amerika Syarikat dan menubuhkan Persatuan Pengayaan Pasangan untuk Perkahwinan / Association of Couple for Marriage Enrichment (ACME) Pergerakan Encounter Perkahwinan oleh Paferi Gabrial Calvo

2.5.6 Perkembangan Penyelidikan dalam bidang Terapi Keluarga.
Program komunikasi pasangan dan Pusat Kajian Keluarga di Universiti Minsnesota.

2.6.3 Bertambahnya golongan individu berminat dalam Terapi keluarga.
Ahli AAMFT meningkat dua kali ganda menjadi 14,000 IAMFC mempunyai keahlian 143 (1983) meningkat 7,000 pada tahun 1993.

2.6.4 Peningkatan persatuan yang mendokong idea Terapi keluarga.
Bahagian Psikologi Keluarga (Division of Family Psychology diwujudkan pada tahun 1984. Persatuan Antarabangsa Kaunsolar Keluarga dan Perkahwinan / Internasional Assiciation for Maarriage and Family Counselors (IAMFC) telah diwujudkan Tahun 1986 Persatuan turut meningkatkan amalan etika, menentukan piawaian latihan, membantu keluarga dan pasangan mengatasi masalah dengan menggunakan kaunsling.

-Lily Mastura Harun dan Ramlan Hamzah (2006:163)-

AAMFT ditadbirkan oleh; Suruhanjaya Akreditasi Terapi keluarga dan perkahwinan sementara IAMFC ditadbirkan oleh Majlis Pengakretasian Program Kaunseling dan Pendidikan Berkait. Kelayakan akademik untuk memperolehi lesen sebagai kaunsolar atau terapis keluarga sekurang-kurangnya ijazah sarjana. AAMFT dan IAMFC telah berusaha untuk mengakreditasikan program-program yang berkaitan dengan kaunseling keluarga dan program pendidikan. Dalam tahun 1990 sebanyak 30 negeri di Amerika telah melesenkan terapis keluarga secara profesional. (Lily Mastura harun dan Ramlan Hamzah (2006:163)

3.1

LAMBAT BERKEMBAN G

SEKIAN TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful