DI SEDIAKAN OLEH: MUHAMMAD ZUBIR OTHMAN AISHAH SAMSUDDIN FAZLIANA MUSTAFA KAMAR SITI ZALEHA ABDUL HAMID

Konsep etika Rasional Etika Etika Perkhidmatan Awam

Kod etika Pekeliling Konsep etika

Etika
Etika Perguruan

Kod Etika

Tanggungjawab guru

Pekeliling

Isu etika

ETIKA PERKHIDMATAN AWAM

DEFINISI ETIKA

‡ Etika berasal dari perkataan ethos (Greek) yang membawa maksud perangai/keperibadian ‡ Moral berasal dari perkataan Latin moralis yang bermaksud adat atau budi pekerti/adab ‡ Ethics refers to the area of morality which concentrates on human conduct and human values ‡ Morality refers to that part of human behavior that can be evaluated in terms of right or wrong (Goree, Keith, 1966)

Konsep Etika Perkhidmatan Awam
‡ Etika : tangungjawab dan akibat tingkahlaku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. ‡ Prinsip moral atau nilai akhlak atau tingkahlaku yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan.Prinsip moral dan kesedaran akhlak tidak boleh dicapai oleh seseorang tanpa menjalin hubungan sosial dengan orang lain.( Shukri Ahmad dan Razali Mat Zain, 2001 Adab & Etika Kerja Dalam Organisasi .) ‡ Seseorang anggota perkhidmatan awam berkewajipan memahami tangungjawab terhadap peranan dan perilaku seseorang pekerja.

Rasional nilai dan etika dalam perkhidmatan awam
Menentukan arah dan memberikan makna kepada pemikiran, tindakan dan tingkahlaku anggota perkhidmatan awam bagi memenuhi tangungjawab dan amanah mereka sebagai pekerja negara Memberi penyatuan dan penyelarasan diantara anggotaanggota perkhidmatan awam sebagai institusi utama yang membuat sumbangan kepada pembangunan tamadun masyarakat. Merupakan standard mutlak bagi mendorong anggota perkhidmatan awam berkhidmat dengan ikhlas dan berkesan.

Tonggak 12

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1991
‡ Pekeliling-pekeliling yang telah dikeluarkan adalah seperti berikut

ETIKA PERGURUAN

Definisi Etika Perguruan
‡ Satu set tingkahlaku atau tangunjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibubapa pelajar.

Kepentingan Kod Etika Perguruan
‡ Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain.

‡ Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan.

Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara.

‡ Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Pengamalan etika dapat mengekal, dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam organisasi (INTAN, 1991).

ETIKA PROFESION PERGURUAN

Tanggungjawab Guru
Pelajar

Ibu ba a

Rakan Sejawat dan Profesion Perguruan

Masyarakat dan Negara

Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid

Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas

Bersikap adil

Memberikan contoh yang baik

Tidak mengenakan bayaran

Menunaikan tanggungjawab

Rakan sejawat dan profesion perguruan
Tidak mencemarkan nama baik profesion Membantu rakan sejawat

Membantu dan membimbing

Bertingkah laku sopan
Masyarakat dan Negara

Menghormati masyarakat

Memberi sumbangan

Menggalakkan kerjasama

Hor ati ta gg gja a i a a Elak kel arka kata-kata kesat. IBU BAPA
Tidak e gg aka ked d ka sosial i a a

Me h

j dka ga esra

Merahsiaka akl at Me erika akl at ke ada a a i

PEKELILING
Surat Perkeliling Ikhtisas Bil 6/1985 : (Peraturan pakaian guru di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999: Penyediaan Rekod Pengajaran

Surat Pekeliling Am Bil. 8/1983

ISU ETIKA
‡ Pakaian ‡ Lelaki: tidak memakai tali leher dengan kemas ‡ Memakai baju berlengan pendek dan memakai kasut sukan yang tidak sesuai dengan urusan rasmi. ‡ Perempuan: memakai pakaian kurang sopan dengan baju tidak berlengan dan skirt yang pendek, berjubah, pakaian vietnam/siam bukan pakaian kebangsaan.

‡ Rambut melebihi kolar baju, tidak diurus dan berbau. ‡ Tidak memakai tanda nama

Kehadiran
‡ Kerap ponteng, datang lambat, menipu waktu kehadiran, kawan tolong punch, keluar sekolah semasa waktu pejabat bagi menguruskan hal peribadi seperti ke pasar, berniaga, temujanji hal-hal peribadi.

Hasil Kerja
‡ Lambat menyiapkan tugas-tugas seperti membina soalan, menghantar markah ujian, tidak hantar buku rekod mengajar, tidak mengisi rekod kehadiran murid.

Rujukan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful