BMM 3103

Perbandingan Di Antara Teori Huraian Bahasa & Teori Perolehan Bahasa
DISEDIAKAN OLEH: ARIFFUDDIN BIN SAAD, FAIZZUDDIN BIN YAHAYA, MOHD ASYRAF BIN HJ ABDULLAH, MOHAMAD ZUL FADZLI BIN ABD JAABAR, MUHAMMAD IZZUDDIN BIN KHALID, MUHAMMAD SAYUTI BIN SAKAWI, PREM SUKCHAREAN A/L KIM CHEE

BIL TEORI HURAIAN BAHASA TEORI PEMEROLEHAN BAHASA 1. Dikenali sebagai pendapat Proses pembelajaran bahasa yang memerihalkan teori daripada satu aspek hingga dalam bahasa keseluruhannya dan proses ini berlaku dalam otak kanakkanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya. 2. Menurut teori tradisional: Kajian-kajian bahasa dibuat berasaskan bahasa tulisan Huraian tatabahasa bersifat rasional dan berasaskan anggapan bahawa displindisplin lain tiada kaitan dengan bahasa. Akibatnya, huraian unsur-unsur bahasa Menurut teori Behaviorisme: Teori ini menekankan peri laku, dan individu banyak belajar melalui pengalaman lampau serta persekitaran. Bagi golongan behavioris, penguasaan bahasa tidak memerlukan daya mental tetapi diperoleh melalui

BIL TEORI HURAIAN BAHASA TEORI PEMEROLEHAN BAHASA 3. Menurut Teori Tradisional: Menurut Teori Behaviorisme: Kajian bahasa dibuat secara Bahasa dikuasai melalui deduktif, iaitu mengutamakan proses pengulangan kerana pemahaman peraturanteori ini beranggapan bahasa peraturan bahasa terlebih merupakan proses mekanis dahulu sebelum memberikan dan tiada kena mengena contoh. dengan fikiran atau daya mental. Teori Mentalis: 4. Menurut Teori Struktural: Menurut Bagi ahli-ahli bahasa Teori mentalis berpendapat struktural, ‘bahasa ialah satu bahawa pemerolehan bahasa sistem bunyi pertuturan yang sebagai satu proses pemikiran arbitan untuk menyatakan yang melibatkan aktiviti sesuatu objek, keadaan atau mental. konsep yang digunakan untuk berkomunikasi.

BIL TEORI HURAIAN BAHASA TEORI PEMEROLEHAN BAHASA 5. Menurut Teori Struktural: Menurut Teori Mentalis: Mereka berpendapat bahawa Sejak dilahirkan kanak-kanak huraian bahasa dilakukan telah mempunyai alat secara induktif iaitu dimulai pemerolehan bahasa dengan contoh kemudian (language acquisition diikuti pula dengan device/LAD) yang generalisasi dan mereka membolehkan manusia berpendapat bahawa huraian mempunyai kebolehan semula 6. Menurut Teori Transformasi Menurut Teori Mentalis: bahasa tidak mementingkan jadi menguasai bahasa. Generatif: Golongan mentalis makna dan dibuat berasaskan berpendapat bahawa manusia Kajian TG analisis dibuat secara luaran. kenyataan bahawa seseorang mempunyai kompetens penutur natif (jati) sesuatu (rumus yang ada dalam bahasa berkebolehan mental manusia) dan prestasi membentuk dan memahami (aspek penggunaan bahasa pertuturan yang belum pernah oleh penutur berdasarkan didengari kerana manusia kecekapan bahasa manusia)

BIL TEORI HURAIAN BAHASA TEORI PEMEROLEHAN BAHASA 7. Teori Fungsional Teori Interaksionalis berpendapat: berpendapat: Kajian bahasa bukan semata- Kanak-kanak menguasai mata tertumpu kepada bentuk- bahasa kerana mereka bentuk bahasa bahkan juga mempunyai keperluan dengan terhadap perubahanahli masyarakat dalam perubahan yang berlaku pada persekitarannya. bentuk-bentuk bahasa ketika Menurut Teori 8. Teori Fungsional seseorang itu berkomunikasi. Interaksionalis: berpendapat: Asas elemen-elemen dalam Pemahaman kanak-kanak struktur bahasa ialah semantik tentang bahasa berakar umbi dan bukannya hubungan daripada perkembangan sintaksis. kognitif.

SEKIAN, TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful