Ahli Kumpulan: ‡ Nur Amirah bt Bajuri ‡ Ainil Husna bt Muhamad Muis ‡Nazatul Aleena bt Mohd Saffee ‡ Nurhidayatul Asyikin

bt Mat Refin ‡ Rashidatul Kamilah bt Samsury PISMP Sains Sem 2 (2011) IPG Kampus Tun Hussein Onn

Bengkel Asas Membaca: Kaedah Pandang dan Sebut
‡ Latihan Menyebut Perkataan ‡ Latihan Mencerakinkan Perkataan Menjadi Suku Kata ‡ Latihan Membina dan Membaca Ayat

PENGENALAN
‡ Dikenali juga sebagai Kaedah seluruh perkataan. ‡ Dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. ‡ Aktiviti utama memandang dan menyebut. ‡ Perkara yang dipandang gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. ‡ Perkara yang disebut perkataan pada bahan yang ditunjukkan.

RASIONAL
‡ Oleh sebab, murid-murid telah menguasai sejumlah kosa kata, maka pengajaran prabacaan hendaklah bermula dengan pengalaman tersebut. ‡ Pengajaran tidak akan seronok sekiranya tidak menghubungkan dengan pengalaman murid. ‡ Mengecam huruf dan menghafal bunyi akan berkesan sekiranya murid-murid telah menguasai sejumlah perkataan ‡ Menurut Goodman: Pengalaman pembacaan murid akan lebih bermakna jika yang dibacanya merupakan sesuatu yang telah dikenali atau diketahui mereka

KAEDAH PANDANG DAN SEBUT

Menyebut perkataan

Mencerakinkan perkataan kata

Membina dan membaca ayat

KAEDAH PANDANG DAN SEBUT
‡ Kaedah ini dikenali sebagai kaedah perkataan. ‡ Mengecam dan mengenal perkataan dengan memandang keseluruhannya. ‡ Setelah perkataan dicam, perkataan tersebut tidak dibunyikan dan dieja tetapi terus disebut. ‡ Pada peringkat permulaan, perkataan-perkataan yang disampaikan mengikut kaeadah ini disertakan dengan gambar.

Aktiviti 1 : Tingkap Misteri

ARAHAN
1. Buka tingkap. 2. Pandang dan kenalpasti gambar. 3. Sebut perkataan yang diberikan dengan kuat dan jelas, diikuti dengan rakan sekelas.

MENCERAKINKAN PERKATAAN MENJADI SUKU KATA
‡ Kaedah ini dikenali sebagai kaedah rangkai kata. ‡ Cara ini ialah satu cara yang berlainan atau berlawan prinsipnya dengan cara menyebut perkataan. ‡ Cara ini berdasarkan prinsip analisa atau cerakin atau dengan perkataan lain menceraiceraikan satu bahagian yang besar kepada bahagian-bahagian yang kecil.

Aktiviti 2: KERETA API SAYA

ARAHAN
1. Sila eja perkataan yang diberikan. 2. Ceraikan perkataan mengikut suku kata dan tampalkan di tempat yang disediakan.

MEMBINA DAN MEMBACA AYAT
‡ Kaedah ini juga dikenal sebagai kaedah ayat. ‡ Kanak-kanak diperkenalkan dengan ayat-ayat yang pendek dan mudah setelah beberapa perkataan dikuasainya. ‡ Kemudian, mereka diminta mengecam terus dengan tidak mengeja satu-satu perkataan yang terkandung di dalamnya. Setelah mengecam, kanak-kanak diminta terus membaca. ‡ Pengulangan serta latih tubi perlu diperbanyakkan.

Aktiviti 3 : POSTO-POSTO POSTO-

ARAHAN
1. Bahagikan kepada empat (4) kumpulan. 2. Jawab teka-teki yang disediakan. 3. Kumpulan yang berjaya menjawab teka-teki mempunyai kelebihan untuk memilih sampul dan memulakan aktiviti. 4. Bina ayat dengan menyusun perkataanperkataan yang telah disediakan.

Contoh Ayat

Ini burung. Burung ini berwarna hitam. Burung suka makan cacing.

Kelip-kelip kusangka api Kalau api mana asapnya? Hilang ghaib disangkakan mati Kalau mati mana kuburnya?

Kilat

Mak Minah menanak minyak Kemenyan dibakar dengan setanggi Dua peha beranak banyak Untuk mendaki tempat yang tinggi?

Tangga

Ada tubuh ada tangan, Tiada kepala tiada kaki; Sangat berguna waktu hujan, Apakah dia yang dimaksudkan ini.

Baju Hujan

Rujukan
‡ http://mohdnorizwansulaiman.blogspot.com/ 2009/05/peringkat-peringkat-pengajaranmembaca.html ‡ http://marimembacasayangku.blogspot.com/ 2010/05/kaedah-pandang-sebut.html ‡ http://saujana.sg/portals/0/kegiatan%20masy arakat/naim%201.pdf ‡ http://www.scribd.com/doc/22547244/Panda ng-Dan-Sebut

SEKIAN
TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful