.

.

. kalawakan. ilalim ng lupa at tubig at likas na yaman.Bahagi nito ang pulo. kalawakan. pulo. yaman.

Humuhubog ng mga pamayanan upang makabuo ng malakas na bansa. . bansa.

bansa. .Nagpapanatili ng katahimikan at kaunlaran sa bansa.

May mga batas na kinikilala sa malayang bansa. bansa. .

AnuAnu-ano kaya ang mga katangian na dapat taglayin ng mga mamamayan na makatutulong sa pag-unlad ng pagbansa? bansa? .

.

Pagkatapos ng gawain. simulan.Mga Panuntunan sa Pangkatang Gawain: 1. gawa sa pisara at ihanda para sa pagpaguulat . 3. Iwasan ang ingay na hindi kanaiskanaisnais bilang paggalang sa ibang pangkat. pangkat. 4. ilagay ang gawain. Basahin ng tahimik at intindihin ang mga panuto/ mga gawain bago ito panuto/ simulan. kanila. 2. Ang lahat ay kailangang magtulungan sa mga gawaing iniatang sa kanila.

.

AnuAnu-ano kaya ang mga katangian na dapat taglayin ng mga mamamayan na makatutulong sa pag-unlad ng bansa? pagbansa? .

.Nasa mga mamamayan ang kinabukasan ng ating Bayan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful