4. 3. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. Bermoral teguh. 2.CIRI. Kaya ilmu. Bersikap profesional .sentiasa bersikap profesional dan tidak mudah patah semangat dalam meneruskan agenda pendidikan negara sungguhpun berdepan dengan pelbagai kerenah dan masalah disiplin pelajar termasuk gejala buli di sekolah. 6. 5. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran.CIRI YANG PERLU ADA PADA SEORANG TOKOH GURU 1. . Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori.

Menampilkan watak terpuji. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. berimej. berperibadi mulia. 10. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. 11. Mempastikan situasi Guru mengajar murid belajar wujud di dalam kelas. . Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.7. 8. 9.

Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. 13. berketrampilanm. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). . berakhlak mulia. berpersonaliti sihat dan serba boleh.‡ 12. Berupaya melahirkan persekolahan berwatak supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. 14. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik.

Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. mempertahankan martabat profesionnya. 17. tidak berbelah bahagi.‡ 15. 16. . Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. bebas pendirian. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.

‡ Aminuddin Baki : Tokoh Pendidik dan Pemikir Bangsanya ‡ Ungku Omar Bin Ungku Ahmad : Saintis yang Berjiwa Pendidik.Tokoh pendidikan ‡ Zainal Abidin Bin Ahmad ( ZA BA )Pendeta Yang Bersemangat Waja. beliau ialah orang pertama yang menjadi dekannya. Beliau merupakan anak Melayu pertama yang dilantik memegang jawatan penting di UM iaitu Ketua Jabatan Ekonomi dan apabila jabatan itu dinaiktarafkan menjadi fakulti. ‡ Profesor Diraja Ungku Aziz ialah seorang tokoh akademik dan ekonomi. . professor Ekonomi dan naib canselor.

TANGGUNGJAWAB SEORANG GURU .

‡ Guru harus mendalami ilmu sebanyak mungkin supaya dapat menyebarkan ilmu kepada para pelajar bagi melahirkan insan dan warganegara yang berilmu. .Bertindak sebagai penyebar ilmu ‡ Menurut Ragbir Kaur (2007). fungsi guru ialah mendidik murid dalam pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran daripada pelbagai disiplin dalam kurikulum sekolah.

‡ Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah secara tidak langsung akan diterapkan dalam jiwa pelajar. ‡ Nilai-nilai yang perlu diterapkan ialah moral.. profesional. guru seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi. . terminal dan instrumental. agama.BERTINDAK SEBAGAI PEMBENTUK NILAI ‡ Menurut Ragbir Kour (2007) guru harus membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. dan sosial yang baik dan murni supaya dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. Jadi.

memerhati. ‡ . berfikir. dan bertukar fikiran serta mencari pengalaman baru (Ragbir Kour (2007)). ‡ Guru sebagai pengamal ilmu perlu mempraktikkan budaya ilmu seperti membaca. Profesor Syed Muhammad al-Altas menyatakan ilmu merupakan sesuatu yang bermakna dan membawa penyuburan serta semangat kepada jiwa manusia.SEBAGAI PENGAMAL BUDAYA ILMU Menurut Mok Soon Sang 2007. ‡ Sebagai seorang guru. bersumbangsaran. budaya ilmu harus menjadi kriteria utama dan harus dipupuk dalam diri supaya menjadi teladan bagi para pelajar mencontohinya. berkarya.

‡ Antara kemahiran yang perlu ditekankan ialah kemahiran berfikir dan pemikiran konstruktif. berbudaya ilmu dan berakhlak. ‡ Para pelajar mestilah dididik menggunakan daya fikir tinggi dan minda untuk melahirkan pelajar-pelajar untuk belajar sepanjang hayat dan mempunyai modal intelektual tinggi menghadapi era globalisasi. berkemahiran.MENGAMALKAN KEMAHIRAN PROFESIONAL ‡ Guru yang mempunyai kemahiran profesional serta kecerdasan emosi yang tinggi memainkan peranan besar dalam menghasilkan generasi yang berpendidikan. .

seorang guru perlu peka terhadap inisiatif pendidikan yang terkini. .BERSIFAT PROFESIONAL DAN PEKA ‡ Pendidikan Craft (2002) menyarankan bahawa untuk menjadi pendidik yang profesional. ‡ Guru yang profesional juga sentiasa mengikuti perkembangan terhadap kajian-kajian lampau dan terkini bagi mengemaskinikan pengetahuan dan kemahiran p&p guru.

. ‡ Selain itu guru perlu mengaplikasikan teknologi maklumat (ICT) di dalam bilik darjah melalui program SLE (Smart Learning Environment) yang bertujuan meningkatkan pengetahuan guru terhadap penggunaan ICT. menegaskan guru hendaklah melengkapkan diri dengan menguasai kemahiran menggunakan internet untuk memperolehi maklumat tentang perkembangan matematik dan pedagogi pengajaran masa kini di samping membimbing muridmurid menggunakan internet sebagai p&p.‡ Mak Soon Sang (2007).

pelaksanaan.MENGAMALKAN PENGAJARAN EFEKTIF ‡ Mak Soon Sang (2007) mengenalpasti ciri-ciri pengajaran efektif dari segi perancangan. dan penilaian pengajaran. penilaian terhadap proses dan objektif pembelajaran. ‡ guru harus membuat refleksi kendiri untuk menilai objektif pengajarannya setelah selesai melaksanakan pengajaran. ‡ Perancangan pengajaran Clarke dan Cutler (1990) menyatakan keberkesanan pengajaran bergantung kepada perancangan. . ‡ Oleh itu guru harus mempunyai kemahiran dalam memilih strategi p&p dan kaeda yang sesuai menyampaikan isi pelajaran dengan cara yang berkesan. pelaksanaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful