You are on page 1of 11

MEMBINA SISTEM PENGELASAN

Kekunci pengenalan dikotomi digunakan untuk mengelaskan organisma. Beberapa pasangan ciri yang bertentangan digunakan dalam kekunci pengenalan

Setiap kali, sepasang ciri yang bertentangan digunakan dalam kekunci pengenalan. Satu kekunci pengenalan dapat dibina berdasarkan salah satu kaedah berikut untuk mengenal pasti haiwai-haiwan yang disenaraikan di bawah.

Siput

Lebah

Kelawar

Helang

Kucing

Ular

(i) Bentuk carta

(ii) Bentuk pernyataan


1 Berkepak Tidak berkepak 2 Badan bersegmen Badan tidak bersegmen 3 Berkaki ... Tidak berkaki 4 Berbulu pelepah Tidak berbulu pelepah 5 Bercangkerang Tidak bercangkerang lihat (2) . lihat (3) Lebah .. lihat (4) . Kucing .. lihat (5) Helang . Kelawar Siput babi . Ular