You are on page 1of 76

4.

2 Interaksi antara Hidupan

Pic on Interaction of organisms

Interaksi Antara Hidupan


Organisma di dalam suatu komuniti berinteraksi antara satu sama lain untuk memperoleh makanan, perlindungan, pengangkutan, sokongan, dan sebagainya.

Interaksi Antara Hidupan


Interaksi antara hidupan membolehkan keseimbangan ekosistem dikekalkan.

Interaksi Antara Hidupan


Terdapat pelbagai interaksi antara hidupan di alam semula jadi, iaitu mangsa-pemangsa

Interaksi Antara Hidupan


Simbiosis

Interaksi Antara Hidupan


Persaingan

MANGSA-PEMANGSA

MANGSA-PEMANGSA
Pemangsa ialah organisma yang memburu dan memakan organisma lain.

MANGSA-PEMANGSA
Contoh pemangsa yang lain?

MANGSA-PEMANGSA
Mangsa ialah organisma yang diburu dan dimakan oleh organisma lain.

MANGSA-PEMANGSA
Contoh mangsa yang lain?

MANGSA-PEMANGSA
Biasanya pemangsa mempunyai ciri-ciri fizikal khas seperti kuku, gigi taring, atau paruh yang tajam untuk membunuh mangsa.

MANGSA-PEMANGSA
Gigi yang tajam Vs. gigi arnab...

MANGSA-PEMANGSA
Kuku yang panjang

Vs. kuku arnab...

MANGSA-PEMANGSA

Vs. paruh itik...

Paruh yang panjang

MANGSA-PEMANGSA
Mangsa pula mempnyai kebolehan melarikan diri daripada pemangsa

MANGSA-PEMANGSA
Contoh mangsa

MANGSA-PEMANGSA
Contoh mangsa-pemangsa
Burung hantu dan tikus (di ladang kelapa sawit)

MANGSA-PEMANGSA
Contoh mangsa-pemangsa
Singa memakan kerbau

MANGSA-PEMANGSA
Contoh mangsa-pemangsa
Burung raja udang memakan ikan

MANGSA-PEMANGSA
Contoh mangsa-pemangsa
Ayam memakan ulat

MANGSA-PEMANGSA
Contoh mangsa-pemangsa
Helang memakan arnab

MANGSA-PEMANGSA
Contoh mangsa-pemangsa
Ikan gapi memakan jentik-jentik

MANGSA-PEMANGSA
Contoh mangsa-pemangsa
Cicak memakan nyamuk

SIMBIOSIS

SIMBIOSIS
Dua spesies organisma yang berlainan tinggal bersama dan menjalinkan hubungan erat menunjukkan hubungan simbiosis

SIMBIOSIS
Dalam simbiosis, satu pihak sentiasa mendapat faedah dalam bentuk makanan, tempat tinggal, dan perlindungan. Satu pihak yang lain mungkin menerima faedah,mungkin mengalami kerugian, atau tidak mengalami sebarang perubahaan dalam hubungan ini.

SIMBIOSIS
Terdapat 3 jenis simbiosis, iaitu Komensalisme

SIMBIOSIS
Terdapat 3 jenis simbiosis, iaitu Parasitisme

SIMBIOSIS
Terdapat 3 jenis simbiosis, iaitu Mutualisme

KOMENSALISME
Satu organisma mendapat faedah daripada organisma lain, manakala organisma yang satu lagi tidak mengalami sebarang kerugian dalam hubungan ini.

KOMENSALISME
Contoh komensalisme Paku-pakis tanduk rusa tumbuh pada pokok lain

KOMENSALISME
Contoh komensalisme
Pokok duit-duit (Menumpang di atas pokok)

KOMENSALISME
Contoh komensalisme
Orkid Merpati (Menumpang di atas pokok)

KOMENSALISME
Contoh komensalisme Paku pakis langsuyar (Menumpang di atas pokok)

KOMENSALISME
Contoh haiwan Teritip melekat pada cangkerang ketam, kerang, atau siput

KOMENSALISME
Contoh haiwan Ikan remora menumpang pada badan ikan yu

PARASITISME
Parasitisme ialah interaksi antara dua organisma. Hanya satu organisma mendapat faedah daripada interaksi ini manakala satu pihak yang lain mengalami kerugian.

PARASITISME
Parasit ialah organisma yang hidup pada atau dalam organisma lain. Perumah ialah organisma yang dijadikan sebagai tempat tinggal parasit.

PARASITISME
Perumah mengalami kerugian daripada hubungan itu. Parasit mungkin membunuh perumah. Parasit memperoleh makanan, perlindungan dan pengangkutan daripada perumah.

PARASITISME
Contoh haiwan Kutu yang hidup pada perumah menghidap darah daripada perumahnya.

PARASITISME
Contoh haiwan
Ulat karung dan daun kelapa sawit

PARASITISME
Contoh haiwan
Teritip pokok dan pokok

PARASITISME
Contoh haiwan
Afid dan pokok sawi

PARASITISME
Contoh haiwan
Cacing pita dan usus manusia

MUTUALISME
Interaksi antara dua organisma berlainan yang hidup bersama dengan kedua-dua pihak organisma mendapat faedah dari segi pemakanan dan perlindungan.

MUTUALISME
Contoh haiwan Buran dan umang-umang

MUTUALISME
Contoh haiwan Buran dan umang-umang

Buran mempunyai tentakel-tentakel bersengat


yang dapat melindungi umang-umang. Buran mendapat pengangkutan dan makanan daripada sisa-sisa makanan umang-umang.

PERSAINGAN

PERSAINGAN
Persaingan berlaku apabila organismaorganisma bersaing untuk mendapat keperluan hidup yang sama

PERSAINGAN
Tumbuhan-tumbuhan bersaing untuk mendapat air, cahaya matahari, garam mineral, dan ruang untuk hidup.

PERSAINGAN

PERSAINGAN
Haiwan-haiwan pula bersaing untuk mendapat air, makanan, tempat tinggal, dan psangan untuk membiak.

PERSAINGAN
Persaingan bertambah hebat apabila sumber keplaruan hidup menjadi terhad. Organisma yang kuat akan berjaya menguasai kawasannya. Organisma yang kecil dan lemah akan tersingkir dari kawasan itu.

PERSAINGAN
Contoh:
Pokok bunga bersaing dengan rumput rampai untuk memperoleh air dan garam mineral.

PERSAINGAN
Contoh:
Sekumpulan singa bersaing untuk mendapat makanan.

PERSAINGAN
Contoh:

PERSAINGAN
Contoh:
Tumbuhan dalam hutan hujan tropika bersaing untuk mendapatkan keperluan asas. Pokok yang lebih tinggi lebih senang mendapat cahaya matahari.

PERSAINGAN
Contoh:

KAWALAN BIOLOGI

KAWALAN BIOLOGI
Kawalan Biologi ialah cara yang menggunakan pemangsa (agen kawalan biologi) sebagai musuh semula jagi untuk mengawal bilangan perosak (mangsa) dalam suatu kawasan.

KAWALAN BIOLOGI
Kawalan biologi biasanya diamalkan dalam bidang pertanian untuk mengawal populasi perosak tanpa menggunakan racun perosak.

KAWALAN BIOLOGI
Interaksi hubungan mangsa-pemangsa dapat melihat dalam kawalan biologi.

KAWALAN BIOLOGI
Sebagai contoh: Burung hantu dan ular memakan tikus

KAWALAN BIOLOGI
Sebagai contoh: Kerengga memakan afid pada daun

KAWALAN BIOLOGI
Dua jenis interaksi antara hidupan mungkin berlaku dalam suatu kawalan biogi, iaitu: 1. Parasitisme - parasit yang merosakkan tanaman

KAWALAN BIOLOGI
Dua jenis interaksi antara hidupan mungkin berlaku dalam suatu kawalan biogi, iaitu: 2. Mangsa-pemangsa - Membawa kepada penghapusan perosak

KAWALAN BIOLOGI
Contoh yang lain: Memelihara ikan gapi di kolam untuk memakan jentik-jentik nyamuk

KAWALAN BIOLOGI
Contoh yang lain: Membela kucing untuk menghapuskan tikus

Uji minda
Lembu sentiasa dijumpai di kawasan ladang kelapa sawit. Lembu memakan rumput-rumpai di kawasan itu.

Kenal Pasti Jenis Interaksi Antara Hidupan yang Berikut


Buaya dan burung kedidi
MUTUALISME

Kenal Pasti Jenis Interaksi Antara Hidupan yang Berikut


Pokok dan pokok dedalu
PARASITISME

Kenal Pasti Jenis Interaksi Antara Hidupan yang Berikut


Katak dan nyamuk
MANGSA-PEMANGSA

Kenal Pasti Jenis Interaksi Antara Hidupan yang Berikut


Pokok sawi dan afid
PARASITISME

Kenal Pasti Jenis Interaksi Antara Hidupan yang Berikut


Pokok bunga dan rumput-rumpai
PERSAINGAN