y Meberi kemahiran yang difikirkan sesuai untuk melanjutkan perkembangan masyarakat.Memberi pendidikan dan latihan y Proses membentuk seorang manusia yang sanggup berfikir dan mempunyai daya kretif. . y Memberi latihan kepada murid supaya dapat menguasai pelbagai ilmu pengetahuan.

y Mementingkan perkembangan dan perubahan tingkah laku murid-murid. y Memberi pengetahuan berkaitan dengan moral seperti berbudi bahasa.lagu negara dan bahasac kebangsaan. y Mengajar budaya kebangsaan seperti mengenal dan meluhurkan bendera negara. .sopan santun dan hormat menghormati.Mengekalkan corak hidup dan budaya yang dianggap baik.

.Memodenkan masyarakat dalam semua bidang perkembangan dan kemajuan y Masyarakat perindustrian yang maju dalam teknologi sedang mengalami perubahan yang pesat. y Berkembang mengikut arus teknologi dunia. y Sikap seseorang murid membawa pembaharuan semasa.

Membri keselamatan dan keselesaan semasa di sekolah y Murid-murid yang baru masuk ke sekolah selamat dan seronok belajar di sekolah. y Bersedia menerima pengajaran semasa berada di sekolah. . y Mereka rasa senang dan riang apabila bersama dengan murid-murid lain.

y hubungan sekolah dengan masyarakat adalah sama dan misinya adalah memberi pelajaran yang baik dan berfaedah.kesimpulan y Sekolah dan masyakarakat merupakan institusi yang penting untuk melahirkan murid-murid yang berakhlak mulia. y Sekolah . .memainkan paranan penting mendidik pelajar dalam sistem sosial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful