PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH

1. Menjelaskan pelbagai peranan guru dalam konteks pengurusan di sekolah. 2. Menghuraikan amalan guru yang dapat memenuhi fungsi guru sesuai dengan pendidikan semasa.

MALAYSIA ` Sebuah negara membangun.
`

Matlamat : menjadi negara maju berteraskan industri mengikut acuan sendiri menjelang tahun 2020 (Wawasan 2020).

3

1.Mewujudkan bangsa Malaysia yg bersatu-padu. 2. Melahirkan masyarakat berjiwa bebas, yakin terhadap diri sendiri, bangga dgn apa yg dicapai serta cekap menghadapi rintangan, sentiasa mengejar kecemerlangan & dihormati oleh rakyat negara lain.

4

3. Membentuk masyarakat demokratik yg matang. 4. Membentuk masyarakat bermoral & beretika dgn warganya mempunyai nilai keagamaan & kerohanian yg utuh. 5. Mewujudkan masyarakat liberal & bertolak ansur. 6. Mewujudkan masyarakat saintifik & progresif.

5

Mewujudkan masyarakat berbudi & berbudaya penyayang. Mewujudkan masyarakat makmur & tinggi daya saing & ketahanan dinamik serta tangkas menghadapi perubahan. Menjamin pembentukan masyarakat yg adil dalam bidang ekonomi.7. 8. 9. 6 .

´ 7 .` Matlamat ini menuntut kita (guru) memperkemaskan aspek pembangunan modal insan seperti mana terdapat dalam misi nasional (misi negara) : ³ pembangunan modal insan berminda kelas pertama sebagai pemangkin untuk melonjakkan Malaysia ke peringkat status negara maju.

. emosi dan jasmani selari dengan tuntutan FPK. sosial.` Pembangunan modal insan bermaksud membangunkan insan agar memiliki kekuatan intelek.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan w/negara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. berketrampilan. masyarakat dan negara. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan & kepatuhan kpd Tuhan. 9 . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh & bersepadu untuk melahirkan insan yg seimbang dan harmonis dari segi intelek.

iaitu ketika murid berada di sekolah rendah. Dalam era globalisasi. peranan guru semakin kompleks dan mencabar.Tanggunjawab Guru ` Pembinaan modal insan seharusnya bermula dari peringkat awal lagi. ` .

` Guru sek. Rendah perlu lebih mendekatkan diri mereka dengan murid2 dan menjadi pengganti ibu bapa. bertindak sebagai pembimbing. penyelidik dan seterusnya sebagai pengamal ilmu & kemahiran. pembentuk tingkahlaku. agen sosial. agen perubahan. .

lahir. akhirat. ` . Ilmu menurut Kamus Pelajar(2000) ialah segala jenis pengetahuan atau kepandaian (mengenai dunia.` Amal menurut Kamus Dewan bermaksud perbuatan atau pekerjaan baik dan kebajikan yang diamalkan oleh seseorang. pendidikan dll. batin dll) yg diperoleh melalui pengalaman.

` Pengamal ilmu membawa maksud mencintai. . menguasai. sentiasa mencari & meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasikannya dalam pelbagai aspek kehidupan.

serta mempamerkan sikap keterbukaan kepada semua peluang pemerolehan ilmu.` Guru perlu mengamalkan sikap ingin µbelajar untuk mengajar¶.pembacaan .menghadiri kursus/seminar/forum . sentiasa meningkatkan penguasaan ilmu melalui pelbagai cara seperti: . .menjalankan penyelidikan .kolaborasi dengan rakan sejawat .

guru: -berupaya untuk memiliki pengetahuan terkini & relevan.Dengan membudayakan membaca dlm kehidupannya. . Guru perlu membaca dgn meluas tentang pelbagai bidang.Ini dapat membantu guru membuat keputusan2 peribadi & profesional dgn lebih yakin serta benar.` ` Tabiat membaca adalah pra syarat kpd pemilikan minda kelas pertama.

. . .Pelaksanaan tugasnya.berupaya untuk berfikir & bersikap positif. keikhlasan hatinya & seluruh kehidupannya adalah bersandarkan kpd nilai & integriti ilmu & perasaan yg luhur. bentuk perhubungan & interaksinya..Ia juga akan berjaya menangani & melaksanakan t/jawab & cabaran profesional serta peribadi sebaik mungkin.

.dapat memberi sumbangan kepada masyarakat & negara.perkembangan ilmu berlaku secara berterusan .` Guru perlu menjadi pelajar sepanjang hayat kerana: .dapat menggunakan ilmu untuk membawa kebenaran dan menegakkan keadilan serta .guru dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada murid .

melaksanakan tugas keguruan dgn sebaiknya. .meningkatkan kecekapan dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas & interaksi dgn masyarakat. Antaranya ialah: .mempersiapkan diri dari segi keilmuan . . Idris Jauzi(1990): Untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan sebagai pengamal & penyampai ilmu.Menurut Mohd. guru haruslah bijak merancang & melaksanakan sesuatu tindakan secara berterusan.

Disamping amalan nilai. guru seharusnya dilengkapi dengan : - Ilmu Pengetahuan dan Kemahiran .

Meliputi:  Pengetahuan am  Mata pelajaran / bidang diajar  Pengetahuan ikhtisas keguruan -psikologi -Sosiologi .

kognitif dan Konstruktivisme dll .Sosial. Teori2 perkembangan -kognitif. Behaviourisme. emosi II. fizikal. Teori2 pembelajaran -Humanisme.Ilmu Psikologi Contoh: I.

Contoh: masalah disiplin.Ilmu Sosiologi  Membantu guru memahami tentang bentuk2 komunikasi. .  Dgn itu guru dapat mengkaji & melihat isu2 atau masalah pendidikan secara mendalam. guru & staf bukan akademik dll. corak interaksi di kalangan pelajar & corak kepimpinan yg sesuai. konflik antara guru & guru. Seterusnya merancang strategi yg sesuai untuk menanganinya.

kemahiran generik.Antara kemahiran2 yang perlu dikuasai oleh guru ialah: .kemahiran pedagogi dan . .

serta pengurusan bilik darjah. pedagogi melibatkkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran. Pedagogi iaitu kajian mengenai pengajaran. Dengan kata lain. ` Sebagai satu bidang kajian yang luas. khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. 24 .I. ia adalah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah.

PENDEKATAN STRATEGI PEDAGOGI KAEDAH AKTIVITI TEKNIK 25 .

kemahiran menilai dll.kemahiran belajar .II.kemahiran fasilitator .kemahiran berfikir . .kemahiran ICT . Kemahiran Generik: Guru hendaklah menstrukturkan pengajarannya dgn mengintegrasikan unsur2 kemahiran berikut : .kemahiran komunikasi .

berbincang dan sebagainya kerana ianya dapat menjamin keberkesanan proses P&P. . guru perlu menggunakan segala kemahiran tersebut ketika menyampaikan maklumat.Sebagai pengamal ilmu.

 Sherzer dan Stone mendefinisikan bimbingan sebagai perkhidmatan membimbing individu yg memerlukannya untuk mencapai kefahaman. pengetahuan & kemahiran tertentu. Menurut Crow dan Crow(1983): Dalam konteks pendidikan. . bimbingan merujuk kpd pemberian bantuan atau pertolongan yg betul kpd murid.

al. Model . Fasilitator III. Pengurus pembelajaran IV. Penyampai ilmu V.(1993) menegaskan antara tanggungjawab sosial guru ialah seperti berikut: I. Perancang II. Pembentuk akhlak VI.` Shahril @ Charil Marzuki. Pembimbing VII. et.

I. Membimbing pelajar mengenalpasti kekuatan & kelemahan diri serta minat terhadap bidang yg diceburi. II. . agar potensi murid dapat dioptimumkan. menyemai minat & motivasi terhadap mata pelajaran agar dapat meningkatkan prestasi murid.

Mengenalpasti & membantu pelajar2 yg mengalami masalah pelajaran. sosio emosi dan kesihatan agar dapat membuat penyesuaian peribadi dlm aspek sosial. IV. Membimbing pelajar menjadi insan yg positif & dapat memberi sumbangan kpd masyarakat. mental & fizikal. .III. emosi.

.I. Bimbingan untuk perkembangan murid. .Guru membimbing ke arah pembentukan personaliti & konsep kendiri positif.

.Contoh: ponteng.untuk murid lemah bagi meningkatkan prestasi diri. Bimbingan untuk pemulihan .II. buli & penyalahgunaan dadah. Bimbingan sebagai langkah pencegahan .Tujuan utk mencegah berlakunya masalah dalam pembelajaran murid. III.

Bagi masalah serius. penyalahgunaan dadah dll.IV.Krisis merujuk kpd kes2 kritikal seperti bertumbuk. guru perlu serahkan murid tersebut kpd pihak yg lebih mempunyai authoriti untuk mengendalikan kes. Bimbingan menghadapi krisis . . .

sosial. emosi. minat & perkembangan masing2. Bimbingan yg diberi akan dapat menolong murid menyediakan perancangan persekolahan sesuai dgn kebolehan. . akademik dll.Guru sebagai pembimbing haruslah sentiasa menolong murid membuat penyesuaian dalam peribadi.

diberi pertimbangan dan dinilai untuk sesuatu tujuan.C: Refleksi merujuk kepada aktiviti atau proses yang melibatkan sesuatu pengalaman dikutip. J. .Richard.

teliti dan bersungguhsungguh terhadap kepercayaan atau sesuatu yang didakwa sebagai pengetahuan.berdasarkan asas-asas yang menyokong dakwaan itu serta terhadap rumusan yang terhasil daripada pemeriksaan itu .Dewey (1975) : Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif.

menganalisis. . pengetahuan dan amalan sendiri yang melibatkan proses merenung. sikap.membuat justifikasi serta mengemukakan cadangan dan tindakan untuk membaiki diri.Refleksi merupakan usaha penuh sedar seseorang individu memaknakan pengalamannya ke arah membantu meningkatkan celik akal mengenai kepercayaan.

³Reflection in the teaching context refers to the process of inquiring any habit / behaviour critically and continuously refining it´ .

nilai dan estetika ` Mengubah tingkahlaku .moral.kritis dan kreatif ` Menganalisis perkara-perkara penting proses bekerja dan hasil kerja ` Melihat alternatif-alternatif dalam membuat keputusan ` Mencari jalan penyelesaian berasaskan ciri-ciri spiritual.Membantu: ` Membuat penilaian kendiri ` Berfikir secara analitik.

DISKRIPSI (Apakah yg telah berlaku?) PELAN TINDAKAN (Jika peristiwa sama berlaku lagi. apa tindakan saya akan ambil?) PERASAAN (Apakah yg saya rasa & fikirkan masa itu?) KESIMPULAN (Apakah tindakan lain yg mungkin saya ambil?) ANALISIS (Apakah pengertian situasi itu pada saya)? PENILAIAN (Apakah yg baik/buruk tentang pengalaman itu?) .

Dalam konteks perguruan.kebolehan membuat transformasi dan refleksi membolehkan guru sentiasa mempelajari dan memahami sesuatu yang baru hasil daripada apa yang telah dilaluinya Shulman (1987) .

.` Pendidik yg prihatin dgn permasalahan yg dihadapi pelajar akan melakukan refleksi bagi membuat penambahbaikan terhadap P&P demi meningkatkan pencapaian pelajar & mengatasi setiap masalah yg timbul.

merupakan seorang penyelidik. .` Sebagai seorang pendidik. guru juga ` Budaya penyelidikan & penulisan wajib dipupuk dalam kalangan guru untuk meningkatkan perkembangan profesionalisme diri serta bertindak secara profesional.

Peningkatan profesionalisme diri merupakan proses perkembangan peribadi yg memerlukan kesedaran tinggi tentang: .how are we going to resolve the problem.what¶s going on . .why things are happening that way .

.` Untuk meningkatkan profesionalisme diri. bukan hanya berdasarkan pendapat-pendapat tertentu. guru wajar menjadikan profesion keguruan a researhbased profesion & amalan pengajaran perlu berasaskan kajian saintifik melalui budaya penyelidikan.

-Guru yg melaksanakan penyelidikan boleh mengubahsuai strategi P&P yg dapat menarik perhatian murid.-untuk mengesan keadaan & masalah dalam amalan2 pendidikan atau masalah sosial murid2 yg memerlukan tindakan susulan bagi mengatasi masalah yg timbul. .

Segala persoalan kajian dalam PT datang daripada perasaan ingin tahu tentang permasalahan yg diperhatikan. ` .` Penyelidikan tindakan adalah satu bentuk penyelidikan yg dilaksanakan oleh guru untuk guru & tentang guru.

Merancang II. Memerhati IV.Kurt Lewin (1952). Bertindak III. seorang ahli psikologi sosial: Proses penyelidikan tindakan ditinjau sebagai suatu kitaran tindakan/ kajian berlingkaran yg merangkumi 4 peringkat: I. Membuat reflektif. .

` ` ` ` ` ` Pendekatan untuk membaiki amalan dalam tugas harian Fokus utama ke atas amalan untuk memahami dan membaiki Merujuk kpd situasi sebenar Tindakan praktis untuk mengatasi masalah Amalan kpd teori yg bersesuaian Dilaksanakan secara berterusan .

Dll. kaedah dan teknik mengajar .Masalah disiplin .Pengurusan bilik darjah .Penggunaan bahan2 pelajaran .Contoh: . .Penggunaan strategi.

. khususnya jika seseorang guru itu menghadapi masalah yg hampir sama.` ` ` ` ` Merapatkan jurang antara teori dgn praktis dalam aktiviti P&P Mengesan & memperbaiki kelemahan dalam sesi pengajaran Meningkatkan keberkesanan proses P&P Meningkatkan ilmu & pemahaman amalan bilik darjah Hasil penyelidikan dapat dimanfaatkan oleh semua guru.

iaitu masyarakat dan individu. Sosialisasi dari sudut pandangan masyarakat adalah proses penyelarasan individu2 baru anggota masyarakat ke dalam pandangan hidup yg terorganisasi & mengajar mereka tradisi2 budaya masyarakatnya.Konsep Sosialisasi Broom(1981) menghuraikan aspek sosialisasi dari dua pandangan. .

` Dgn kata lain. Sosialisasi dari sudut individu. merupakan proses mengembangkan diri. ` . seseorang dapat membentuk identiti. mengembangkan nilai2 & aspirasi2. Hasil interaksi dgn orang lain. sosialisasi adalah tindakan mengubah keadaan manusia dari human-animal menjadi human-being untuk menjadi makhluk sosial & anggota masyarakat yg sesuai dgn kebudayaannya.

Ia melibatkan proses pembelajaran berterusan sepanjang hayat. kemahiran & peranan yg dapat membentuk personalitinya & menyatukannya ke dlm kelompok masyarakat. yg ` .` Proses sosialisasi menghendaki seseorang individu mempelajari & menerima nilai. sikap.

` Guru adalah agen sosialisasi kpd murid. memupuk sikap. nilai dan sahsiah murid yg sempurna selaras dgn kehendak masyarakat. memberi peluang kpd murid untuk menguasai pelbagai ilmu & kemahiran yg difikirkan sesuai untuk perkembangan diri & masyarakat. guru perlu: I. . II. Sebagai agen sosialisasi.

.III. IV. Memastikan perubahan & perkembangan tingkahlaku murid adalah mengikut nilai. norma & kehendak masyarakat. Bertanggungjawab untuk memodenisasikan masyarakat dalam semua bidang untuk meningkatkan perkembangan & kemajuan negara.

Mempunyai hubungan rapat dgn masyarakat & boleh menggunakan statusnya untuk menyebarkan nilai2 positif kpd ahli masyarakat. . kelas bimbingan dll. v. gotongroyong. turut terlibat dgn aktiviti2 kemasyarakatan yg dianjur oleh komuniti setempat seperti aktiviti kebudayaan.V.

. memelihara & mengekalkan budaya & norma yg baik adalah tinggi. Oleh itu guru perlu mengamalkan nilai2 murni seperti berbudi bahasa. penyayang dsb dalam kehidupan hariannya.Jangkaan & harapan masyarakat terhadap guru untuk meningkatkan kualiti kehidupan. bersopan. hormatmenghormati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful