Sejarah Perkembangan Ilmu Linguistik Zaman Yunani

Sejarah Perkembangan

Tokoh

Kelebihan

Kelemahan

Plato (427-437 SM)

Aristotle (384 ² 322 SM)

Kaum Stoik

‡Bahasa melambangkan ketinggian tamadun dan dikaji bagi menerangkan segala kejadian alam.a) Sejarah Perkembangan ‡Bermula sejak 500 SM. . ‡Unsur bahasa seperti kata dan makna dikaji pembentukannya sama ada terbentuk secara semulajadi atau kebiasaan.

´Jika bahasa itu terbentuk secara semulajadi maka kita haruslah menerimanya sebagaimana ia terbentuk. maka kita boleh memperbaikinya jika ada kekurangan µ (O. tetapi jika ia terbentuk menurut kebiasaan. 1959) .Jespersen.

‡¶Logos· terbahagi kepada dua iaitu onoma (benda) dan rhema (cerita) ‡Membezakan kata nama dan kata kerja ‡Mengenali bunyi konsonan geseran. letupan dan sebagainya (fonetik) Plato (427-437 SM) . ‡Ayat ialah ¶logos· yang merupakan rentetan kata yang mempunyai idea yang sempurna.b) Tokoh ‡Karya : Crystalus ‡Mengkaji hubungan benda dengan nama benda samada bersifat tabii atau sepakat.

‡ Memperkenalkan kata hubung dan sistemk ala ¶tense· (past tense. present tense) Aristotle (384 ² 322 SM) .

. kata kerja. ‡Pembahagian kata : kata nama. dan di antara kata kerja transitif dengan tak transitif. kata ganti nama) ‡Memperkenal klasifikasi unsur-unsur fleksi seperti dalam Bahasa Inggeris (go:went:gone) ‡Memperkenal perbezaan bentuk aktif dan pasif.Kaum Stoik ‡Membezakan antara bentuk dan makna. kata hubung dan artikel (kata nama khas.

c) Kelebihan Pelopor sejarah perkembangan kajian ilmul inguistik Menganggap bahasa ialah lambang ketinggian tamadun dan dikaji untuk menerangkan segala kejadian alam .

. ‡Akibatnya bahasa itu dianggap tetap.d) Kekurangan ‡Menganggap bahasa Yunani itu adalah termulia dan semulajadi. tidak boleh berubah dan tidak perlu diperbaiki. jadi harus dipatuhi oleh setiap penuturnya jika inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka.

Sejarah Perkembangan Ilmu Linguistik Zaman Iskandariah Sejarah Perkembangan Tokoh Kelebihan Kelemahan Dionysius Thrax .

‡ Melanjutkan usaha sarjana Yunani.a) Sejarah Perkembangan ‡ Merupakan salah satu tanah jajahan Yunani ‡ Sejak abad ke-3 telah berkembang menjadi pusat penyelidikan sastera dan linguistik. ‡ Pengaruh bahasa Yunani dibawa oleh Crates dari Malus pada 167 SM .

.‡ Kemudian dikembangkan oleh Derrentusvaro dalam karyanya ¶De Lingua Latina·. ‡ Menumpukan kepada bahasa bertulis berbanding lisan. ‡ Percaya bahawa bahasa yang dicatatkan dalam teks mereka adalah paling tulen. betul dan murni berbanding dengan bahasa koloquil mereka seharihari. ‡ Melanjutkan usaha ahli tatabahasa kaum Stoik.

b) Tokoh ‡ Karya : Techne Grammatike. kata sendi. kata adjektif. kata partikel dan kata seru . ‡ Mengajar di Rhodes dan Rom. kata kerja. ‡ Asas tatabahasa dalam Techne Grammatike menjadi asas penulisan buku tatabahasa Eropah kini. ‡ Menggolongkan kata kepada 8 : kata nama. kata adverba. ‡ Mengkaji berdasarkan bahasa yang betul seperti yang digunakan oleh Homer dalam puisinya. gantinama.

‡ Dalam bidang fonetik beliau membezakan maksud bunyi dengan maksud bentuk. . ‡ Membezakan bunyi ¶r· dengan ¶l·. ‡ Dalam bidang sintaksis beliau mentafsirkan ayat sebagai unit deskriptif yang terdiri daripada urutan perkataan yang mempunyai maksud lengkap. ‡ Bunyi digolongkan menurut prinsip-prinsip sebutan.

c) Kelebihan Berkembang sebagai pusat penyelidikan kesusasteraan dan linguistik sejak abad ke-3 .

betul dan murni. . Tiada usaha untuk membezakan secara tetap antara bunyi dengan huruf yang melambangkan bunyi itu. Menumpukan kajian terhadap bahasa bertulis sahaja.d) Kelemahan Kerja-kerja mencari asal teks daripada bukti-bukti yang ada menyebabkan timbulnya kepercayaan bahawa bahasa yang dicatitkan di dalam teks mereka adalah paling tulen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful