PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITET U TUZLI

SABIRANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO 100

TUZLA,2009.godina

MIRSADA KARIBAŠIĆ

PONAVLJANJE   Sabiranje brojeva je kombinovanje brojeva koristeći znak plus (+). Primjeri: 5+3 7+1 2+3+6 .

• Primjeri: 5+3 SABIRCI 2+7 SABIRCI 1+4+6 SABIRCI .• Znak + povezuje brojeve koji se nazivaju sabirci.

• Primjeri: 5+3=8 SABIRCI ZBIR 2+1+4=7 SABIRCI ZBIR .• Rezultat sabiranja brojeva se naziva zbir.

• Oduzimanje brojeva je kombinovanje brojeva koristeći znak minus (-). • Primjeri: 4–1 8–6 7–3–2 .

a drugi umanjilac. • Primjeri: 6–4 UMANJENIK UMANJILAC 8–3 UMANJENIK UMANJILAC . od kojih se prvi naziva umanjenik.• Znak – povezuje dva broja.

• Rezultat oduzimanja brojeva se naziva razlika. • Primjeri: a) 7–4=3 UMANJENIK RAZLIKA UMANJILAC b) 8–2=6 UMANJENIK RAZLIKA UMANJILAC .

7–4=3 ili 7–3=4 .Ako od zbira oduzmemo jedan sabirak dobijamo drugi sabirak. 4+3=7 SABIRCI ZBIR Sada ćemo pokazati da navedeno pravilo zaista važi.

jer imamo: 3+6=9 . 9–6=3 UMANJENIK UMANJILAC RAZLIKA Navedeno pravilo zaista vrijedi.Ako saberemo razliku i umanjilac dobijamo umanjenik.

Ako od umanjenika oduzmemo razliku dobijamo umanjilac. 7–2=5 UMANJENIK UMANJILAC RAZLIKA Da i ovo pravilo vrijedi. vidimo iz slijedećeg: 7–5=2 .

PROVJERITE SVOJE ZNANJE Odaberite jednu od ponuđenih opcija LAHKI ZADACI TEŠKI ZADACI PROSJEČNI ZADACI .

47     ./7: 7.-7 /.!#'% 0/.0 . :3.-7.-079.34/4.38. .

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

3030-74 ..3.-74 7..0-74     . 7.#&% &2.. :3.:2.7.: 4.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

%# % !70.9.454427. .7/57.24 5.. :3./.00 .4257207:57.4/. 3. .7.34/4.-079.357207 !7207  &4.  .47 74430/489.. ..5442..248:     &9.089 0240/. :3.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

47 9.  7443. .-070/.990803.:7.%'#%% .8970.7.90404/4.: . 0357207 423.4/./.7/57.230/489.454402 7.47.24 5.00 &44303.3 .9: :9..34/543: 034/4.4:57094/342. :3.

 ' #% '#%$ % $ % .

5442.-079.%# % !70.4257207:57. :3. ..357207 !7207  &4.248:     &9.7/57. .454427.34/4..47 74430/489. % .. '#%  .24 5. 3../.7.00 .4/. :3.089 0240/.9.

 ' #%  $ % .

7.4:57094/3. 9.7../.4.7.9.03.2-74 .4/.97.0 5./.-074/4... ../ ./.!%% $ 34.9.284-74 30/489.: .  .7/957.454402804.47482.990803. 090:9.:8 . 32 0/489.57207 423..

 ' #% '#%$ % $ % .

47 74430/489. .-079.454427.7/57..4/.9.4257207:57..34/4. 3.089 0240/.00 .24 5. :3.7.%# % !70..5442..248:     &9. . '#%  .357207 !7207  &4./. :3. % .

 ' #%  $ % .

-7.-0: 8. 8.430/489.:8:           .-7.$%% !45:39. -7     740.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

3.9.080/0 .-0..430/489.$% .303 2. :2.::9.. 7.     740.9.-08:           .303 :2.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

    .2. 0/3. ./0809.47     #. /0809.0/3.2480/0 0    ./0 3. 3:7.-079./80/0 0 904/.90572078..893..2.$% .34/4.. 3 /4-.893..

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

4:57207: !7207   $.43/.3.0 5.8.8  .8. 8.40/3.2.    .9 8... .0.'%% #..34054. :3. 8.0 9.437. 857. 20/0        . :3. 54.-7..-7..82457./0809.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

9.4/.0/. 9.-0.-0743:4:82. 342 .09.-0.97.$%% .0. .         .545:39   !43: 0308:45. 4:970-.94/.545:303.4-970-. 9.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

/. . - .24 4/.0/342 2089:2.34/4.47 .-079./24 3.$%% .2424 2.4 94.9 024::534 .

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

-74 0707.24 /:2024 .-74 070-7-740...-740..-74 .9 024 070-7-740..2.-740.'$%% 0..0949.-74 0707. 34   2..

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

3 8.%#$%% -7/.0 .0 7: 8..0 070  070  070 .0/.-74.-7.-7.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

8:2:0 .09. 4. 540/. 3..%#$%% 82702.4/3..40 .0/03.90 9. .8:2:0 .8:2:0 ..80/084 !4-0. !4-0. !4-0.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

:.47..80/084 0597.70/340597. 0 :92 540/. 3. 5702.-07 0/.!%$%% 7308..3: 0597./:0/.94..0 3.45:340597.4 00. 440-40597. 5. 5..0.05497 . W 0597. /7::897.32.3: W 0597. W 0597...0/34. 054-04 3./ /.0 54-043.90 9.0/3: 897.99-.34/543: 034/4. . W 0597.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

0-74 070 &2.0-74 070 &2..:2..3..$$%% #.3030 7..3 4/4.0 ...-079.3.:2. ....3.0-74 070 &2.0-74 070  .47  &2.-74.3. :3. 90 4/./.3.3.0-74 070 &2.3.0-74 070  &2.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

303 74 070  070 74 070  070 74 070  070 4 4/4./.7.3 .0 :2.-74 %.470 9..0-74 .$$%% &2.3.. .

 ' #% '#%$ %  .

 ' #%  .

 !# $  %  .-07900/3:4/543: 0345..!# '#%$' /.

43/. ..034507.47 .2.3 4/4....-079..3.24::534     .4/.!#'% -. 0304507.0 .434-.3.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

8 20970-. 8.470  8.   ...  8.34/4.9   . 8.0.- 8. 8.54.   ... %. . 8. . 8.#&% /70/ 9...  8.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

02.4 070 070 .4 070 070 70489.4 !4974 40 440489.4 070 070 70489.%# % 7.4 7   70489.4 070 070 70489.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

.-0745.08: . 9.%'#%% /:24. 342 !43: 03045.0 904/. - .:4: 82.97. .

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

478: . - .47 9./. . 3.3 .. 5. .0/3.9:2089484.!%% 4-74970-.  !43: 034/4.58. - . - . 40 4/4.489-:/0 9. . - . . . - .

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

3: .. .40 . 2. ./ 2:803..5443:.805482.57.0/3:897.97. ... :0:.70205. . .3: 0973..08:54-003.. . 2. 0/3:2. 2.$%% '0 304. 54907..94 440::534-42.48:53:2.../7::897. .

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

 897.4404 897./7:4 /.$% 0. 3.897.3..3.3. .2.0. .897.3.3. ..4: 9.3.489.0.2.3.30 .3.00/34/. 44897.4: 9..574 9...3.. .3. / 897.3. ... 897. 897..

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

4/.470 W  W  W  W  . :3.34/4.$% 7. .34/4. .3.-079. :3.47 %..437.4:57207:  .

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

:80897: .2.0 . .'%% $03.2. 4/4 0-4.9.2.2.489. 582.58. 58.384 8. 58.304. .3/: .304. .4-7.30.4.0894 58. 30./0:0454 9.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

3.    740.-74 7.-0..303-74 :2.3.-74 7.-9.$%% ..303 :2.430/489.-74 :2..3..9.3..-74 7.-.0305495:3.303-74 :2.-74 .-0.:/.5495:3. :2.-74 :2..9.303-74 :2..8: :2.. 7.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

57.4...57.0204-4.. W &:5348:3...54 448:::5343. 9442574 04.90:.207.8: 3..$%% !74 020 /303.304.57.57.4.57.020 W &:5348:3. .57.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

:8:70/42 .34/543: 034/4.  .924/. . .430/489. :3..09.3   740.97.482. .-070/.47.  /  .  .'$%% 7. /.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

--4900 0:0.0/. .90./. W3.4 W3.. W30 W3.034489. %..%#$%% 7.4 0 :92 57.02.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

2.2. .0 0.240/.2. .2..2.. 2..2.%#$%% 23.... 0 440 0.09.0 0. 2.3 2.0 0.0 0..47. $.2.0 0.2. 2. .0 0.34/4/4..

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

030489.47 W.8. W. 7:.04-7.4/.4/.4 4/./. .54438..0 4/..44/7:.!%$%% 0/34/. W. &:53402.3044..-079.30.4/.7.7. .34/4.4/0 5.4/.3.4.04/: .4/. /. .0700.4/0 $.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

2702. 7.4 .3: ./.4 .4 . .2702.2702.27:0489.054974 4. / .4.$$%% .4 4402.4 .27 .2702.

 ' #% '#%$ %  .

 ' #%  .

.-07900/3:4/543: 0345.  !# $  %  .!# '#%$' /.

!#'% &574/.3. &574/..3.4:574/..940459 440459489. !74/. .4 W 459 W 459 W 4590 W 4590 .7..459.8 4 .0489.0-41:/-.3.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

90-74 W W W W .4/:2-74 904/.370:9..-079.#&% /-7.370:9. .-740. .9 %.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

   /  . 32 . . 9.%# % #.   .97.-074/4.4:80/0 0257207:     /. :3..47482.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

/.08.80897.::5342.: $.304.%'#%% $03..4 .80897.: W W W  W  ! ..::5342./4-./02. 459: /40 304. 0 :92 $03./054974 4:5.4  448./.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

47. .:8:70/42 W   W   W   W   44/4/4.430/489. :3.    740.09.!%% #.3 .

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

. W 5:93.45:94.89.03.. 45:93.30 !:94.45:93.3.$%% &0/342..:94-:8:05:94..4 W 5:93. W 5:93.89.:94-:8:05:94.89.3003. &/7:42 . W 5:93. 445:93.. .0 .48949445:93. !  ..

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

3 70 .9.03.309..$%      #0:9.7 034507..3. . 70 .940  /009.0/3422089: .03.57. ..

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

-0:     740.:8: &57.$% !45:3980/0 :9.430/489.4270/:  &/7:4270/:   .

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

00349.489.97.7. . 0574/.7.20. !7054/300574/.949.20.20.430574/. 0574/. 44020.720.940489. .94 !43: 034/4.20.940489.9.7...49.940489.8:489.49.99.49.7.7. 0574/.'%% &:9740:574/.20.548054/300 574/.478: 0574/.3.:/4.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

$%%   44 03/.0/34 02.9 4/3: W .9 4/30   .0/34 2.94/3.9 4/3: W .478: W .0/34 02.0.0/34 02.80/0 04/30 !43: 034/4.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

0034-.3.0034:574/.$%% &574/.3.7.-3..-0 0/4.3./4. 5424 33.7.3.8970.3.3.3/ 440::5343.: ... 0 .3/ -.: W W W W 4970-.:.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

0/3.0/3.2.-7.3.0..      . :3.4 940458.4:3.34:57207: !7207     $.08.-7./0809.08.0/034257207: .2..'$%% 7.824/0809. .     ...  43.      . 38.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

/089.34. . .34.34.34.34..34.0489. .34.3034 89.89.89.89.34..03.34.89.34.. :/7:489. 89.. 89.:970 4 89.89.34.4303...%#$%% &0/347....34. ..30340 .303 4489. 89. .. / 89.89..

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

/4-743.94/. .-742 0/344/543: 034/4. - . W . - . W . !74.94/:2. W .47.9:2089484./. 30 ..-0/3.   .%#$%% 40-740.  . - . 8.489 -09.58.0970-.07/. - . W .-7.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

9     7. . .03.4-02.57./0903.-07-740. ./7:0 /09030.. . 4/..2.370:9.90 .370:9.4394.!%$%% $.-079. -740.924/-7.. .4/09034/:2-7-740.3.

 ' #% '#%$ % $ % .

 ' #%  $ % .

89.3040. 4/3. 04. $. 4/30 4/3.49.-2 24./0/04/3.272./ 3. 4/3. 5424 33.$. 59.274.. 4970-.4/3.8. .04/3089.$$%% $.44..74/ 30.74/$.274. 4404/3.42/0/: $./0/2.274.274.45424 .

 ' #% '#%$ %  .

 ' #%  .

9089 ..3: 4/:2./4 -494..8.3048.4.3/./..97. .7 908.403.25480- /4.04.-7. ''! & .3054970-3. .282 /.$2./42.2/.3:-740..:8.

44.74/$.274.9.. 5. $.274.74/30.89. '#%$ % ./.!424 5770 .0894.274. $. 5. 4/3.432..432.49.3:5093./0/04/3.4/3. $..04/3089. 4/3.272..

/.0894.30 &:534 .9.- .30 '#%$ % .3/ 0 .!424 5770 .- .3/ 0 -.3:0/.. .3.7..7.3.3.-0 3.

.-07024-745:93.89.0 8. &0/342...:94-:8:8:5:93.5:93.89.:94-:8:8:5:93. &/7:42.48:.92 4/:2024-745:93./.. .9.:4-. 3.3.3: 0894.!424 5770 .:94-:8..3. . '#%$ % . .

 940489.0/342. 2.794./4-. 942.4  08.42.:-7434..57. .4$03.08.  ./:434.4 .4  5.3:d09../57. '#%$ % .2: 489. $03.!424 5770 .54974 4 5./.9..42.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful