MANUAL PENGGUNA

SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH
K E M E N T E R I A N P E L A JA R A N M A L AYS I A

iskprk

1

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

PASUKAN PEMBANGUN SAPS

SAPS

1. Mohamad Ishak bin Mohamad
SPA, Jabatan Pelajaran Perak

2. Abd. Rashid bin Haji Shafie
SICT, Jabatan Pelajaran Perak

3. Siti Suryana bt. Haji Awang
SICT, Jabatan Pelajaran Perak

4. Shukri bin Abdullah
Pejabat Pelajaran Daerah Batang Padang

5. Shaharuddin bin Abdullah
SMK Chenderiang, Temoh.

6. Rahim bin Omar
SMK Hamid Khan, Tapah

7. Suhairi bin Shoib
SMK Tengku Menteri, Changkat Jering

iskprk

2

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

A. PENGENALAN

iskprk

3

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

SAPS

• Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) dibangunkan untuk mengumpul, menyimpan dan menganalisis data peperiksaan dalaman setiap sekolah di seluruh Malaysia. • SAPS merupakan sistem yang dibangunkan secara atas talian yang boleh dicapai oleh semua pihak termasuklah KPM, JPN, PPD dan Sekolah. Analisis yang dilakukan melalui sistem ini adalah selaras berdasarkan skala gred kebangsaan. • Data yang disimpan melalui SAPS boleh digunapakai oleh semua pihak terutama PPD, JPN dan KPM untuk membuat sebarang analisis.
4
Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

iskprk

SAPS

• SAPS juga boleh bertindak sebagai ”Early Warning System” kepada pihak pengurusan melalui Analisis TOV (Take Of Value), AR (Actual Result), dan ETR (Expected Target Result). • SAPS boleh dicapai melalui Portal NKRA seperti berikut:

http://saps.moe.gov.my
iskprk

5

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

DARI SISPOL KE SAPS
April 2011 Kemasukan data Ujian 1 sekolah rendah 1 Disember 2010 – migrasi ke SAPS http://saps.moe.gov.my 29 November 2010 Persetujuan JPN Perak

Kamasukan Data MySQL kepada Oracle SisPA Kepada SAPS

Kelulusan KPM untuk Web Hosting http://moe.gov.my/sispa
Penambahbaikan Sistem 18 Feb 2010 Kelulusan JKICT

Web Hosting KPM

Mesyuarat & Bengkel Sistem Pengurusan Akademik (SisPA) Sistem Peperiksaan On-Line (SISPOL)

Jun, 2008

6

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

Alam Sekitar
• • • Go-Green Concept Kurang kertas Dakwat (bahan kimia)

Kos
• • Jimat belanja kertas dan dakwat pencetak Server KPM

Masa
• Pencapaian maklumat di mana-mana

Keselamatan data
• Mematuhi dasar privacy KPM, MAMPU

Impak
• •

PnP
Pembudayaan headcount Pemantauan JPN, PPD, pentadbiran sekolah

Boleh diubahsuai
• •

Kepuasan Penggunaan ICT
• Warga pendidikan yang mahir pengurusan ICT 7 • • Pengagihan tugas adil Ketepatan data, memudahkan perancangan dibuat

Mengikut keperluan semasa Pencapaian murid boleh dipantau oleh ibu bapa – internet/SMS Scalable dan updatable.

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

B. MENGAKSES SISTEM

iskprk

8

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

Muka hadapan portal SAPS

B1

Mula mengakses SAPS 1. Dapatkan ID Pengguna dan Kata Laluan 2. Daftar guru atau SU Peperiksaan 3. No. KP merupakan primary key

iskprk

9

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

B2

Proses Pendaftaran SUP
Proses mewujudkan pengguna (SUP) yang sah hendaklah dilakukan melalui kemudahan Daftar SU Peperiksaan. 1. Daftar kod sekolah dan hantar. 2. Lengkapkan borang dan hantar. Kata Kunci Adalah ????

iskprk

10

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

B3

Login Sistem
Pengguna yang telah mendaftar boleh login ke sistem menggunakan Akses Kod dan Kata Laluan yang betul 1. Key-in akses kod (ID pengguna) 2. Key-in kata laluan 3. Login.

iskprk

11

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

B4

Pilih Ujian/Peperiksaan 1. Ujian/Peperiksaan yang aktif dibuka untuk kemasukan markah. 2. Klik butang masuk.

iskprk

12

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

B5

Paparan Profil Pengguna 1. Pastikan nama, jawatan dan sekolah yang dipaparkan adalah betul. 2. Rajah 1 menunjukkan SU Peperiksaan dalam talian. 3. Rajah 2 menunjukkan Guru Kelas dalam talian. 4. Rajah 3 menunjukkan Guru Mata Pelajaran dalam talian.

iskprk

13

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

C. MENU ADMIN

MANUAL PENGGUNA
SUP

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

iskprk

14

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

C. MENU ADMIN

C1

Menu Admin 1. SUP sebagai pengurus utama di sekolah dikehendaki mendaftar semua Kelas, Guru Kelas dan PGB di sekolah.

iskprk

15

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

C1

Hapus Data Murid
Data murid dalam pangkalan boleh dihapuskan jika SUP hendak import data baru . 1. Klik Butang Hapus Data Murid. 2. Baca dan Fahami Amaran. 3. Klik Butang Saya Faham dan Ingin teruskan 4. Semua Data Murid dihapuskan.

iskprk

16

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

C2

Import Data Murid dari SMM
Data murid boleh diimport dari fail DATAHEM.zip. Jika proses import dilakukan, data lama akan dihapus dan diganti baru. 1. Klik Butang Daftar. 2. Klik Butang Import Data SSM. 3. Klik Butang Browse. Cari fail DATAHEM.zip 4. Ikut Arahan seterusnya

iskprk

17

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

C3

Daftar Kelas Dari SMM Setelah berjaya import data dari SMM, sila semak senarai murid.
Peringatan: Sila pastikan data ini adalah data SMM sebenar. Semak dan pastikan semua data murid ada Nama Kelas, Jantina, Kaum dan Agama. No KP dan Nama boleh dikemaskini. Sila klik butang DAFTAR jika anda lakukan sebarang perubahan.

iskprk

18

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

C4

Daftar Kelas SMM Setelah berjaya import data dari SMM, sila semak Nama Kelas.
Peringatan: Sila pastikan data ini adalah data SMM sebenar. Semak dan pastikan semua kelas mempunyai NAMA KELAS dalam 1(Satu) Perkataan. Semua Kleas hendaklah dilabelkan mengikut kategori. Sila klik butang SIMPAN jika anda lakukan sebarang perubahan.

iskprk

19

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

C5

Daftar Kelas Manual
Pendaftaran kelas secara manual boleh dilakukan sekiranya terdapat kes kelas tidak wujud dalam SMM. 1. Sila Pilih Tingkatan/Tahun. 2. Taipkan Nama Kelas. 3. Klik Butang Hantar. 4. Ulang langkah yang sama untuk daftar kelas seterusnya.

iskprk

20

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

C6

Daftar Guru Kelas
Pendaftaran Guru Kelas hendaklah dilakukan secara manual. Ini bertujuan mengenalpasti setiap Kelas mempunyai seorang Guru Kelas yang bertanggung jawab terhadap Senarai Muridnya. 1. Pilih Tingkatan Guru 2. Pilih Kelas Guru 3. Pilih Nama Guru 4. Klik Butang Hantar
Peringatan: Sekiranya Nama Guru TIDAK disenaraikan, sila ‘key-in’ secara manual. Sila HAPUSKAN senarai nama Guru/Staf yang tidak berkenaan dari senarai dengan klik ikon Tong Sampah.

iskprk

21

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

C7

Daftar PGB
1. PGB sekolah hendaklah didaftarkan untuk dikenalpasti sebagai pengurus di peringkat sekolah. 2. Pilih nama dari senarai sedia ada.
Peringatan: SIla pindah keluar sekiranya PGB telah berpindah ke sekolah baru. Hapuskan data PGB yang telah bersara atau tidak berkhidmat lagi dengan KPM.

iskprk

22

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

D. MENU GURU

D1

Menu Guru
Menu ini membolehkan SUP mengemaskini data berkaitan guru, guru kelas dan menambah guru secara manual

iskprk

23

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

D2

Kemaskini Guru
Menu ini membolehkan SUP mengemaskini (edit) data setiap guru di sekolah. 1. Klik Ikon Sunting. 2. Menu Edit/Sunting maklumat Guru dipaparkan. 3. Sila suntung maklumat yang dikehendaki. 4. Klik Butang Simpan untuk “update data” di server.

iskprk

24

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

D3

Kemaskini Guru Kelas
Menu ini membolehkan SUP mengemaskini data Guru Kelas. SUP hendaklah mengambil langkah mengemaskini senarai Guru Kelas terkini melalui menu ini. 1. Klik Butang Sunting Pada Senarai Nama 2. Pilih Tingkatan. 3. Pilih Kelas. 4. Pilih Nama Guru Berkenaan. 5. Klik ikon Bakul Sampah jika ingin menghapuskan senarai kelas.
Catatan: Gambarajah menunjukan Nama Guru Kelas Peralihan KP masih BELUM DIDAFTARKAN. Sila daftar nama guru kelas ini.

iskprk

25

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

D4

Tambah Guru
Menu ini membolehkan SUP menambah data guru secara manual. Kes ini boleh dilakukan sekiranya guru ini sememangnya tidak wujud dalam pangkalan data. 1. Isikan maklumat asas Guru yang hendak didaftar. 2. Klik butang Simpan.

iskprk

26

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

E. MENU PEPERIKSAAN

E1

Menu Peperiksaan
1. Menu ini membolehkan SUP melakukan semakan status kerja-kerja kemasukan markah dan TOV di peringkat sekolah

iskprk

27

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

E2

Semak Key-in Markah
Menu ini membolehkan SUP menyemak status pengisian markah peringkat sekolah 1. Klik Menu Semak Key-in. 2. Pilih Tingkatan / Tahun yang berkenaan. 3. Klik Butang Hantar. 4. Senarai Semak kemasukan markah dipaparkan. Catatan: Butang Merah bererti kerja “Key-in” Markah BELUM SELESAI.

iskprk

28

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

Catatan: Butang Merah bererti kerja “Key-in” TOV BELUM SELESAI.

E3

Semak Key-in TOV
Menu ini membolehkan SUP menyemak status pengemaskinian data TOV setiap murid. 1. Klik Menu Semak Key-in TOV. 2. Pilih Tingkatan/Tahun. 3. Klik Butang Hantar. 4. Senarai Semak Kemasukan TOV/ETR dipaparkan.

iskprk

29

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

E4

Lembaran Markah
Menu ini membolehkan SUP menyemak dan mencetak lembaran markah mengikut kelas. 1. Klik Menu Lembaran Markah 2. Pilih Tingkatan / Tahun 3. Pilih Kelas 4. Klik Butang Hantar 5. Lembaran Markah murid kelas dipilih dipaparkan.

iskprk

30

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

E5

Analisis MP Kelas
Menu ini membolehkan analisis mata pelajaran kelas dipapar dan dicetak. 1. Klik Menu Lembaran Markah 2. Pilih Tingkatan / Tahun 3. Pilih Kelas 4. Klik Butang Hantar 5. Lembaran Markah murid kelas dipilih dipaparkan.

iskprk

31

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

E6

Analisis MP Tingkatan
Menu ini memaparkan analisis mata pelajaran sesuatu tingkatan. 1. Klik Menu Analisis MP Kelas 2. Pilih Tingkatan / Tahun 3. Pilih Kelas 4. Klik Butang Hantar 5. Lembaran Analisis Mata Pelajaran Kelas yang dipilih dipaparkan.

iskprk

32

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

E7

Analisis Pencapaian Murid Kelas
Menu ini membolehkan pencapaian kedudukan seseorang murid dalam kelas dipapar dan dicetak. 1. Klik Menu Analisis Pencapaian Murid Kelas 2. Pilih Tingkatan 3. Pilih Kelas 4. Klik Butang Hantar 5. Lembaran Analisis Pencapaian Kelas yang dipilih dipaparkan.
33
Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

iskprk

E8

Analisis Pencapaian Murid Tingkatan
Menu ini membolehkan analisa pencapaian murid mengikut Tingkatan/Tahun dilakukan. 1. Klik Menu Analisis Pencapaian Murid Tingkatan 2. Pilih Tingkatan 3. Klik Butang Hantar 4. Lembaran Analisis Pencapaian Tingkatan yang dipilih dipaparkan.

iskprk

34

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

E9

Slip Keputusan Murid
Menu ini membolehkan guru kelas mencetak slip keputusan peperiksaan setiap murid. 1. Klik Menu Slip Keputusan Murid 2. Pilih Tingkatan 3. Pilih Kelas 4. Klik Butang Hantar 5. Lembaran Slip Keputusan Murid Kelas yang dipilih dipaparkan.

iskprk

35

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

E10

Pengesahan TOV-ETR
Menu ini memaparkan status pengisian markah TOV dan ETR. 1. Status TOV/ETR dipaparkan. 2. Butang Merah : Belum Disahkan oleh Admin 3. Butang Hijau : Sudah Disahkan oleh Admin

Catatan: Pengesahan hanya boleh dilakukan setelah semua markah di `key-in’. Sila Cetak Surat pengesahan untuk rekod simpanan.
iskprk

36

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

E11

Pengesahan Markah
Menu ini menghendaki SUP mengesahkan status kemasukan markah semua mata pelajaran 1. Klik Menu Pengesahan Markah
Catatan: Pengesahan hanya boleh dilakukan setelah semua markah di key-in dan Butang Hijau menandakan kerja ‘key-in’ markah ikut Tingkatan/Tahun telah selesai. Sila Cetak Surat Pengesahan untuk rekod simpanan.

iskprk

37

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

F. MENU SEMAK

F1

Menu Semak
Menu ini bertujuan menyemak enrolmen murid mengikut Tingkatan/Tahun, senarai guru-guru di sekolah, carian murid/guru dan semak senarai guru kelas.

iskprk

38

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

F1

Semak Murid
Menu ini membolehkan semakan enrolmen seluruh Tingkatan/Tahun Gambar Klik Klik Menu Semak Murid. 1. Pilih Tingkatan / Tahun yang berkenaan. 2. Semak/cetak senarai murid berdasarkan kelas yang dipilih.

iskprk

39

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

F2

Carian Murid
Menu ini bertujuan mencari murid berdasarkan No KP/Sijil Lahir. 1. Klik Menu carian Murid. 2. Isikan No.KP/Sijil lahir. 3. Klik butang Cari.
HASIL CARIAN: Hasil Carian memaparkan maklumat terkini murid. Klik Edit untuk kemaskini data.

Catatan: Carian boleh dilakukan di peringkat sekolah atau seluruh negara.

iskprk

40

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

F3

Semak Guru
Menu ini bertujuan menyemak senarai guru di sekolah yang telah didaftarkan. 1. Klik Menu Semak Guru. 2. Senarai Nama Guru Dipaparkan.

Catatan: Butang Merah bermaksud Guru Tidak didaftarkan sebagai pengguna dan tidak mempunyai Password.

iskprk

41

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

F4

Carian Guru
Menu ini bertujuan mencari guru yang telah didaftarkan dalam SAPS. 1. Klik Menu carian Guru. 2. Isikan Nombor KP Guru. 3. Klik butang Cari.

HASIL CARIAN: Hasil Carian memaparkan maklumat terkini guru yang dicari.

Catatan: Carian boleh dilakukan di peringkat sekolah atau seluruh negara.

iskprk

42

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

F5

Semak Guru Kelas
Menu ini bertujuan menyemak senarai Guru Kelas yang terdapat di sekolah. 1. Klik Menu Semak Guru Kelas. 2. Senarai Nama Guru Kelas Dipaparkan. 3. Klik Tong Sampah untuk tukar Guru kelas.

iskprk

43

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

C. MENU ADMIN

MANUAL PENGGUNA
GK

GURU KELAS

iskprk

44

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

G. MENU GURU KELAS

G1

Menu Guru Kelas Guru Kelas memilih menu ini untuk memulakan kerja atau mengemaskini data kelas masingmasing.

iskprk

45

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

G2

Kemaskini Murid
Menu ini bertujuan untuk mengemaskini biodata, kemudahan pindah kelas, pindah sekolah dan hapus data.

iskprk

46

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

G3

Mengemaskini Biodata Murid
1. Klik ikon Kemaskini Biodata untuk edit data murid. 2. Klik butang simpan setelah selesai.

iskprk

47

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

G4

Pindah Kelas
1. Klik ikon pindah kelas untuk edit nama kelas murid yang baru. 2. Klik butang simpan setelah selesai.

iskprk

48

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

G5

Pindah Sekolah
1. Klik Ikon Kemaskini Pindah Sekolah untuk edit data Sekolah murid yang baru (BERPINDAH KE SEKOLAH baru). 2. Klik butang pindah setelah selesai.

iskprk

49

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

G6

Menghapus Data Murid
1. Klik Ikon Hapus untuk hapus data murid. 2. Klik butang ok untuk hapus atau cancel untuk batalkan.

iskprk

50

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

G7

Kemaskini No. KP Murid
Menu ini untuk edit nombor Kad Pengenalan/ ID Murid. 1. Klik Butang Kemaskini NoKP Murid. 2. ‘Key-in’ nombor seperti dalam pangkalan data. 3. Klik Butang Cari. 4. Kemaskini Nombor KP terkini (tanpa sempang). 5. Klik butang Simpan.

iskprk

51

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

G8

Tambah Murid
Menu ini untuk mendaftar murid baru dalam pangkalan data. 1. ‘Key-in’ data yang diperlukan. 2. Klik butang Hantar.

PERINGATAN: Sila pastikan nama murid yang baru ditambah wujud dalam senarai.

iskprk

52

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

G9

Daftar Murid Pindah
Menu ini untuk menerima data murid yang berpindah masuk dari sekolah lain. 1. Klik Butang Murid Pindah. 2. Klik butang Terima jika ada pindah masuk.

PERINGATAN: Sila pastikan data murid yang baru pindah dikemaskini.
iskprk

53

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

G10

Naik Kelas
Menu ini untuk mengubah data murid secara pukal ke kelas yang lebih tinggi. 1. Klik butang Naik Kelas. 2. Pilih senarai Murid. 3. Klik Butang Proses Naik Kelas.

iskprk

54

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

C. MENU ADMIN

MANUAL PENGGUNA
GM

GURU MATA PELAJARAN

iskprk

55

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

H. MENU GURU MATA PELAJARAN

H1

Menu Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran memilih menu ini untuk memulakan kerja kemasukkan markah atau kemaskini data berkaitan mata pelajaran yang diajar.

iskprk

56

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

H2

Daftar Mata Pelajaran
Dalam Menu Guru MP, guru kelas juga boleh mata pelajaran yang ada dalam kelasnya, klik Daftar MP 1. Pilih Tingkatan yang diajar. 2. Pilih Kelas yang diajar. 3. Taipkan Bilangan Murid Ambil mata pelajaran. 4. Klik Butang Hantar.

Klik Butang Daftar MP semula senarai kelas dan Mata Pelajaran yang diajar dipaparkan
57
Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

iskprk

H3

Kemaskini Mata Pelajaran
Setiap mata pelajaran yang telah didaftarkan boleh diubahsuai atau dihapuskan dengan klik butang Kemaskini MP. 1. Pilih Tingkatan/Tahun. 2. Pilih Kelas. 3. Pilih mata pelajaran yang hendak dikemaskini. 4. Klik Simpan atau Hapus.

iskprk

58

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

Klik ikon Tong Sampah untuk hapus Subjek bagi kelas terpilih.

iskprk

59

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

H4

Markah Ujian/Peperiksaan
Bagi memulakan proses kemasukkan markah, klik butang Markah Peperiksaan 1. Pilih Kelas dan Mata Pelajaran 2. `Key in’ markah dalam ruang yang disediakan. 3. Klik butang simpan rekod.

PERINGATAN: Sila pastikan BILANGAN murid ambil mata pelajaran adalah betul. Tidak Hadir = TH. Markah Minimum = 1.
iskprk

60

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

Paparan Markah Peperiksaan

iskprk

61

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

H5

Markah TOV/ETR
Klik butang Markah TOV/ETR untuk penentuan TOV/ETR. 1. Pilih Mata Pelajaran/Kelas yang diajar. 2. `Key-in’ TOV dan Sasaran. 3. Klik Butang Simpan Target.

PERINGATAN: Sila klik ikon CETAK TARGET untuk kerja-kerja cetakan. Sila klik ikon Tong Sampah untuk HAPUS semua data TOV/ETR kelas tersebut.
iskprk

62

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

H6

Tukar Kata Laluan
Butang Tukar Katalaluan untuk kemudahan pengguna menukar katalaluan. 1. Klik butang Tukar Katalaluan 2. `Key-in’ ID Pengguna 3. ‘Key-in’ Katalaluan Lama 4. ‘Key-in’ Katalaluan Baru 5. ‘Key-in’ Katalaluan Baru sekali lagi untuk pengesahkan 6. Klik Butang Hantar

iskprk

63

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

I. MENU KEMUDAHAN

I1

Menu Kemudahan
Menu ini menyediakan kemudahan kepada pihak sekolah untuk muat naik lencana sekolah, menukar (reset) kata laluan, menukar admin sedia ada di sekolah dan menghapuskan data murid dalam pangkalan data.

iskprk

64

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

I2

Upload Lencana
Untuk mencetak slip keputusan peperiksaan setiap murid, system menyediakan kemudahan muat naik fail lencana sekolah. 1. Klik Menu Upload Lencana. 2. Menu Upload lencana Dipaparkan. 3. Klik Browse dan cari di mana fail lencana sekolah berada.

Catatan: Saiz lencana disyorkan tidak melebihi 100 x 100 (pixel).

iskprk

65

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

I3

Lupa Kata Laluan
Menu ini memberi kemudahan kepada SUP menukar (reset) kata laluan mana-mana guru di sekolahsekiranya terdapat kes lupa kata laluan. Klik Menu Lupa Kata Laluan. 1. Menu Kosongkan ID dan Katalaluan Guru dipaparkan; 2. Klik Butang Kosongkan Katalaluan untuk Hapuskan Katalaluan Lama. 3. Sila daftar ID semula.

iskprk

66

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

I4

Tukar Admin
Sekiranya berlaku pertukaran SUP baru disekolah, SUP lama hendaklah melakukan proses menukar status SUP yang baru di sekolah tersebut. Apabila Admin baru berjaya dilantik, status SUP lama secara automatik menjadi Guru Biasa. 1. Klik Menu Tukar Admin. 2. Pilih Nama Admin Baru dari senarai Guru. 3. Klik Butang Hantar. 4. Menu memaparkan Nama Admin yang aktif.

iskprk

67

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

I5

Hapus Data Murid
Data murid keseluruhan Tingkatan/Tahun boleh dilakukan melalui menu ini. 1. Klik Menu Hapus Data Murid. 2. Pilih Tingkatan / Tahun. 3. Klik Butang Hapus. 4. Mesej pilihan dipaparkan (OK untuk teruskan atau Cancel untuk batal operasi).

iskprk

68

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

J. PROSES MARKAH PEPERIKSAAN

J1

Proses Markah Peperiksaan
Menu ini disediakan untuk memproses keseluruhan analisa yang diperlukan di peringkat sekolah, PPD dan JPN. SUP hendaklah klik butang Proses Markah Peperiksaan SETIAP KALI BERLAKU PERUBAHAN (EDIT) MARKAH untuk menghasilkan analisa terkini.

iskprk

69

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

70

iskprk

70

Utama Slaid Sebelum Slaid Berikut Slaid Akhir

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful