Pengamal Reflektif

menganalisis dan menilai kesannya.• Refleksi ialah suatu proses seseorang yang berusaha untuk mengingat dan merenung kembali aktiviti pendidikan yang telah difikirkan atau dialaminya. termasuk memikirkan cara membaiki dan merancang. pemikiran reflektif memerlukan penggunaan pengalaman sedia ada untuk menimbangkan kemungkinankemungkinan tindakan alternatif yang boleh jaya untuk mencapai objektif penyelesaian masalah serta menetapkan keputusan bagi tindakan seterusnya. . • Menurut Birchall (1992).

• Kesimpulannya.• Wilson J & Wing Jan L (1993) berpendapat pemikiran reflektif adalah berhubung rapat dengan aspek pemikiran yang lain. khasnya pemikiran kritis dan kreatif yang sering digunakan sebagai pendekatan penyelesaian masalah. pemikiran reflektif. – Mengaitkan sesuatu idea dengan pengalaman yang sedia ada – Mengemukakan soalan kendiri – Mengusulkan hipotesis dan andaian – Mengemukakan pelbagai kemungkinan penyelesaian – Menilai kemungkinan penyelesaian kritis & kreatif .

memahami.• Melalui amalan reflektif ia membolehkan seseorang guru baru menilai. guru akan merancang P&P . • Hasil daripada reflektif yang dibuat. dan belajar daripada pengalaman.

• Solcon (1987). apabila peristiwa atau pengalaman di luar jangka berlaku. guru yang berfikir secara sedar semasa menghadapi permasalahan telah melakukan refleksi semasa tindakan. (reflection-in-action) • Apabila seorang guru membuat analisa tentang peristiwa lepas dan merancang tindakan susulan yang dipanggil refleksi ke atas tindakan (reflection-on-action) .

Contoh-contoh soalan reflektif • • • • • • Apakah yang saya buat? Apakah hasilnya? Mengapakah menjadi demikian? Apakah perasaan saya? Apakah yang saya belajar? Apakah tindakan saya selepas ini? .

DISKRIPSI Apakah yang telah berlaku? PELAN TINDAKAN Jika peristiwa yang sama berlaku sekali lagi. apakah tindakan yang saya akan ambil? PERASAAN Apakah yang saya fikirkan dan rasa pada masa itu? KESIMPULAN Apakah tindakan lain yang mungkin saya ambil? PENILAIAN Apakah yang baik dan buruk mengenai pengalaman itu? ANALISIS Apakah pengertian situasi itu kepada saya? .

• Kemudian guru cuba menjelaskan perasaannya terhadap situasi itu berdasarkan tanggapan dan nilai kendiri. • Pada proses analisis. pengamal cuba untuk melihat daripada persepsi yang berbeza dan menimbangkan kemungkinan tindakan alternatif. .• Refleksi bermula apabila guru cuba mengenalpasti permasalahan yang timbul. guru cuba meneroka kemungkinan punca masalah (kekuatan dan kelemahan situasi). • Pada peringkat penilaian.

• Dalam membuat kesimpulan. guru membuat keputusan yang terbaik mengikut situasi • Lingkaran terakhir sekali dalam proses reflektif merupakan pemikiran masa depan (pelan tindakan) jika peristiwa yang sama berulang lagi. .

.Antara kebaikan amalan reflektif • Dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam dirinya untuk mencapai tahap prestasi yang lebih baik • Menjadi guru yang lebih berkeyakinan • Pengajaran yang lebih berkesan berdasarkan prinsip-prinsip dan model pengajaran serta kepelbagaian teknik pengajaran.

.• Tindakan dan keputusan dibuat berdasarkan ilmu dan pedagogi berkesan • Pemikiran reflektif dapat didokumentasikan dalam bentuk tulisan dan menjadi rujukan yang penting bukan sahaja bagi guru sendiri tetapi juga sebagai sumbangan idea baru untuk dirujuk oleh rakan sejawat yang lain.

Pembimbing .

Guru sebagai pembimbing berperanan • Menyemaikan minat dan motivasi terhadap mata pelajaran akademik supaya dapat meningkatkan .

° ¯ff° ¯°f f° ¯f¾  f f½ ¯ff ½ f©ff° ff ¯ ¾½ff f½f ¯ °°–ff° .¾ f–f ½ ¯ ¯ °– ½ f°f° W .