PEMERHATIAN LINUS

OLEH: MARDIAH
Click to edit Master subtitle style

4/14/12

Definisi LINUS

Akronim kepada perkataan LI (Literasi), NU (Numerasi) dan S (Screening – Saringan). Jadi maknanya Program Saringan Literasi dan Numerasi. Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian. 4/14/12

Konstruk-konstruk Linus (literasi)

—  Konstruk 1:

Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

—  Konstruk 2:

Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.
4/14/12 •

—  Konstruk 4:

Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

—  Konstruk 5:

Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

—  Konstruk 6:

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku 4/14/12 kata tertutup’ng’.

—  Konstruk 7:

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

—  Konstruk 8:

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

—  Konstruk 9:

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
4/14/12

—  Konstruk 10:

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.

—  Konstruk 11:

Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

—  Konstruk 12:

Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan 4/14/12

TEMUBUAL BERSAMA CIKGU WAN MARIYAH
Click Me 4/14/12

Maklumat Pemerhatian
Program : Linus (Literasi Bahasa) Sekolah: Sekolah IPG KDRI Kelas : 1 Cerdik Nama Pelajar : Mohd Daniel Hakim Muhammad Syarif Khairuldin Fokus pemerhatian : Hasil penulisan
4/14/12

Hasil Pemerhatian

Mohd Daniel Hakim

Muhammad Syarif

4/14/12

4/14/12

Muhammad Daniel Hakim

4/14/12

4/14/12

4/14/12

4/14/12

Click Me

4/14/12

4/14/12

PEMBENTANGAN HASIL PEMERHATIAN MURID LINUS

Hasil Kerja

Perbandingan

OLEH: SYAZRIN ZAINI Click to edit Master subtitle style

Perbanding an

4/14/12

PEMBENTANGAN HASIL Pemerhatian Murid-Murid Linus

Hasil Kerja

Watak Mereka

Syarif

Daniel

4/14/12

PEMBENTANGAN HASIL PEMERHATIAN MURID LINUS

Hasil Kerja

CARA DUDUK

Syarif

Daniel

4/14/12

PEMBENTANGAN HASIL PEMERHATIAN MURID LINUS

Hasil Kerja

PERBANDINGAN HASIL KERJA

PERBANDINGAN HASIL KERJA Click to edit Master subtitle style

4/14/12

PEMBENTANGAN HASIL PEMERHATIAN MURID LINUS

Hasil Kerja

SUKU KATA & DIFTONG

Syarif

Daniel

4/14/12

PEMBENTANGAN HASIL PEMERHATIAN MURID LINUS

Hasil Kerja

SUKU KATA & DIFTONG

Syarif

Daniel

4/14/12

PEMBENTANGAN HASIL PEMERHATIAN MURID LINUS

Hasil Kerja

BUAT AYAT BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN

Syarif

Daniel

4/14/12

PEMBENTANGAN HASIL PEMERHATIAN MURID LINUS

Hasil Kerja

BUAT AYAT BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN

Syarif

Daniel

4/14/12

PEMBENTANGAN HASIL PEMERHATIAN MURID LINUS

Hasil Kerja

KESIMPULAN

Kanak-kanak yang mempunyai semangat yang tinggi dapat mengatasi kelemahan diri. Syariff mempunyai ciri seorang yang mendengar kata dan rajin. Akan mendorong beliau untuk keluar dari masalah linus berbanding Daniel.
4/14/12

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.