Tali sawat

• Tali sawat ialah bahan jalur yang berputar berterusan mengunakkan dua takal atau lebih untuk menggerakkan mesin • Kelebihan menggunakan tali sawat
– Mudah dipasang – Tidak memerlukan pelincir – Mudah diselangarakan

JENIS-JENIS TALI SAWAT
Tali sawat jenis V Tali sawat segerak Tali sawat rata

Tali sawat jenis V
– Menghasilkan putaran yang baik kerana ia berada pada kedudukan padat diatas alur takal – Biasa digunakan dalam industri automatif.

Tali sawat segerak
•Digunakan untuk kendalian yang memerlukan ketetapan . •Jenis ini mempunyai gigi pada sebelah dalam •Gigi pada tali sawat dan takal menghalang tali sawat daripada tergelincir semasa berkendali

Tali sawat rata

•Tali sawat pertama yang digunakan dalam industri •Sesuai digunakan untuk takal yang jauh •Penggunaan mementingkan kelajuan
kembali

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful