PENGURUSAN PANITIA GEOGRAFI KE ARAH PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (P & P) BERKESAN

HJH. AZIZAH BINTI ABDULLAH, SMK KAMIL

APAKAH PERANAN KETUA PANITIA GEOGRAFI

Melaksanakan tugas P&P
• Mengajar mengikut opsyen • Guru contoh

Pemimpin dan Pengurus Kurikulum

• Merancang, melaksanakan, menyelia dan menilai P&P • Mengurus dan menggerakkan panitia • Mematuhi SP • Melaksanakan HSP • Agen perubahan / inovasi • Merancang, menyelia dan memastikan penggunaan bahan

Pemimpin dan Pengurus Kurikulum
• Mengurus jadual waktu • Mengurus bilik-bilik khas • Melaksanakan pemantauan • Merancang dan melaksanakan penilaian • Analisis peperiksaan • Tindakan susulan pemulihan dan pengayaan

Kemajuan Staf
• Membuat analisis keperluan • Merancang dan melaksanakan program latihan dalaman • Menilai program • Memastikan penyertaan guru dalam seminar, bengkel dan kursus

Penyediaan Bahan
• Menyedia bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar • Koleksi Pusat Sumber Sekolah

Sumber: Pusat Perkembangan Kurikulum

PELAN TINDAKAN PROGRAM-PROGRAM PEMULIHAN DAN PEMANTAPAN BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI

PELAN TINDAKAN
• UJIAN PENGESANAN AWAL • KELAS TUTORIAL • UJIAN TOPIKAL / BULANAN • MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GEOGRAFI

PELAN TINDAKAN
• UJIAN PENGESANAN AWAL • KELAS TUTORIAL • UJIAN TOPIKAL / BULANAN • MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GEOGRAFI

PELAN TINDAKAN
• PEPERIKSAAN SEMULA • LATIH TUBI • PEMANTAUAN

KELEMAHAN
2. Tidak pernah bermesyuarat. 4. Merancang tiga kali mesyuarat sedangkan hanya sekali dilaksanakan. 6. Agenda mesyuarat terlalu rutin. 8. Minit mesyuarat tidak diedarkan segera.

KELEMAHAN
6. Program perkembangan staf tidak dilaksanakan. 7. Program peningkatan prestasi hanya untuk kelas peperiksaan sahaja. 5. Program panitia tidak selari dengan program JK Kurikulum Sekolah. 7. Tiada wakil pentadbir hadir dalam mesyuarat.

KELEMAHAN
10. Jumlah fail tidak seragam antara panitia dan kandungan fail tidak relevan. 11. RPT dan RPH tidak tepati takwim sekolah dan sub tajuk. 7. Kurang berbincang mengenai penyediaan modul pengajaran yang sesuai

PENGURUSAN FAIL PANITIA GEOGRAFI

PENGURUSAN FAIL PANITIA GEOGRAFI • Fail Panitia Geografi diklasifikasikan sebagai Fail Terbuka (Putih)

FAIL PANITIA GEOGRAFI TERDIRI DARIPADA 1. Minit Mesyuarat 2. Peperiksaan 3. Siaran dan Pekeliling 4. Program Panitia 5. Sukatan dan Rancangan Pelajaran 6. Bank Soalan 7. Anggaran Bajet

FAIL PANITIA GEOGRAFI Menggunakan Satu Sistem Nombor Fail yang standard Contoh: SMKM / 05 / 05 / 010 (01) - untuk MINIT MESYUARAT SMKM / 05 / 05 / 010 (02) - untuk PEPERIKSAAN

FAIL PANITIA GEOGRAFI Setiap Fail ditulis Tajuk di muka hadapan fail Contoh: SMKM / 05 / 05 / 010 (01) MINIT MESYUARAT SMKM / 05 / 05 / 010 (02) PEPERIKSAAN

FAIL PANITIA GEOGRAFI Setiap Fail disediakan Kertas Minit dan ditampal di bahagian dalam kulit fail Contoh:
Bil./No.Siri 01 Perkara Minit Mesyuarat Panitia Geografi Kali Pertama Tarikh 03.02.2005 Catatan

FAIL PANITIA GEOGRAFI Surat Masuk ditulis dengan menggunakan pen DAKWAT MERAH, manakala Surat Keluar ditulis dengan menggunakan pen DAKWAT BIRU

FAIL PANITIA GEOGRAFI Semua Kandungan Fail diberi NOMBOR SIRI 01 LAPORAN MINIT MESYUARAT PANITIA GEOGRAFI KALI PERTAMA 2005

FAIL PANITIA GEOGRAFI Fail yang penuh kandungannya ( 100 helai / ketebalan melebihi 2.5cm ) hendaklah ditutup dan satu fail baru dibuka menggunakan Nombor Fail dan Tajuk yang sama dengan menambah Contoh: “Jilid” perkataan SMKM / 05 / 05 / 010 / Jld. ii (01) MINIT MESYUARAT

FAIL PANITIA GEOGRAFI • Fail yang ditutup hendaklah dibungkus dengan kemas dan disimpan di tempat khas • Kulit Fail yang rosak hendaklah diganti dengan kulit fail yang baru • Semua Fail hendaklah disimpan di Pejabat Sekolah atau Bilik Pengetua

Sumber: Nota ‘Pengurusan Fail Sekolah’
Jemaah Nazir Sekolah Negeri Kelantan

“Kurikulum adalah suatu pelan bagi pembelajaran”
( Taba, 1962 )