Ahmad Fakhrul Razi Bin Abd Manap

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK Peringkat awal Peringkat perkembangan Peringkat moden .

Peringkat Awal Zaman India Zaman Yunani Zaman Rom Zaman pertengahan Zaman pembaharuan .

Abjad Brahmin telah digunakan sejak abad ke-5 SM.ZAMAN INDIA  Piagam acoka dianggap dokumen bertulis yang tertua. Abjad ini terdiri daripada 46 huruf. Bahasa Sanskrit digunakan untuk pengucapan doa dalam buku Veda.  Pembelajaran bahasa untuk tujuan ritual.  . Salah sebuah kitab Veda yang terkenal ialah Rigveda. dan diolah dalam rumus bahasa yang dinamakan Sanskrit melalui penyerapan tatacara empiris.

Bunyi bahasa dipelajari dengan sungguhsungguh bukan untuk mengetahui hakikat bahasa. Panini telah menghasilkan karya yang berjudul ASTADYAYI yang mengandung 400 pelajaran mengikut gaya komentar Veda yang dinamakan SUTRA.  . tetapi untuk mendapat hikmah dalam buku Veda.

Bahasa dianggap suci dan wujud semula jadi.ZAMAN YUNANI    Ahli falsafah Yunani mula meneliti bahasa sejak 500 SM. Bahasa merupakan sesuatu yang melambangkan tamadun tinggi. dan dapat menerangkan kejadian alam berasaskan kajian etimologi. Ini telah menimbulkan persoalan: > Mengapa bahasa manusia tidak sama? > Bagaimana wujudnya bahasa? > Bagaimanakah hubungan antara kata dengan benda/perkara yang dilambangkan > Mengapakah sesuatu itu dinamakan itu dan dinamakan ini? .

wujud secara konvensyen. Plato dalam dialognya CRYSTALUS mempersoalkan perihal hubungan lambang dengan acuannya. Golongan analogis dan naturalis yang disebut PHUSEI mengatakan bahawa bahasa berada di luar pengaruh manusia. iaitu benda dengan nama benda.  . iaitu ciptaan Tuhan. walaupun Socrates pernah mengatakan bahawa lambang perlu sesuai dengan acuannya. regular dan logik.  Golongan anomalis atau konvensenis yang disebut THESEI pula mengatakan bahawa bahasa bukan natural. sama ada bersifat tabii atau kesepakatan. tidak seragam dengan pelbagai kelainan. bersifat semula jadi.

rhema (kata kerja) dan Syndesmoi (kata hubung). Bagi Plato. ayat ialah logos yang berupa rentetan kata yang mempunyai idea yang tuntas.   Aristotle telah memisahkan kata kepada tiga jenis. Logos terbahagi dua. iaitu onoma (kata nama). Plato juga mengatakan bahawa kesimbolikan bunyi memang wujud. . manakala bunyi [ l ] menunjukkan kehalusan dan kelancaran. Contoh yang diberi ialah bunyi [ r ] menunjukkan gerak. iaitu onoma (kata nama) dan Rhema (kata kerja).

Puak Stoik kemudiannya beranggapan bahawa bahasa mencerminkan benda yang sesuai dengan kudratnya. Mereka membahagikan kata kepada empat. iaitu hubungan antara lambang dengan acuan bersifat konvensional. verbum (kata kerja). Aristotle juga mengakui wujudnya sistem kala.  . di samping memperkenalkan konsep neutral. syndesmoi (kata hubung). iaitu nomen (kata nama). dan arthron (kata sandang).

iaitu onoma (kata nama). Semua kajian berasaskan teks kuno. antonymia (kata ganti). Antaranya ialah syair suci Homeros yang berjudul Iliad and Odyssey. Kemudian kaum Alexandrian memperluas kelas kata kepada lapan. epirrhema (kata keterangan). dan syndesmoi (kata hubung).  . prothesis (kata depan). rhema (kata kerja). metosche (partikel). Syair ini menjadi buku pegangan orang Yunani Kuno. arthron (kata sandang).

pengkodifikasian pemikiran. Pengaruh bahasa Yunani telah dibawa oleh Crates dari Mallos. Priscia dan Donatus.   . Tatabahasa ini merupakan pengubahsuaian daripada karya Yunani. Terrentius Varro.ZAMAN ROMAWI  Wujud tatabahasa yang agak lengkap oleh cendekiawan Romawi. yang kemudiannya diperkembang oleh ahli tatabahasa Romawi yang terkenal seperti Appplonius Discollus. Ini bermakna. M. motif dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan. Tatabahasa Latin telah dicipta mengikut model Yunani.

iaitu tambahan numeralia (kata bilangan). daripada lapan menjadi sembilan. iaitu: > Senainon: tanda dan simbol > Semainomenon atau lekton: makna > Pragma atau tungchanon: hal luaran. situasi . Kumpulan Stoik membedakan tiga aspek primer bahasa. kelas kata telah ditambah.  Pada zaman Romawi. Kebudayaan Hellenisme yang berasaskan ajaran Stoik juga berkembang.

  M. . > Bentuk fleksi dan terbitan mempengaruhi bunyi dan makna. Melalui bukunya yang terkenal. Terrentius Varro dianggap ahli tatabahasa Romawi yang paling tulen dalam bahasa Latin. beliau telah merumuskan: > Bahasa itu seragam secara semula jadi. sintaksis dan etimologi. iaitu De Lingua Latina. > Penggunaan kategori morfologi.

. adverbiu.   Priscia melalui karyanya Institutiones Grammatikae telah membahagikan kelas kata kepada lapan. Karyanya ini dianggap baku hinggi kini. aspek yang turut dikaji ialah morfologi dan sintaksis. Selain fonologi. participium. iaitu nomen. verbum. dan dianggap sebagai kajian tatabahasa Romawi yang representatif. praepositio. pronomen. interjectio dan conjunctio.

diskusi orang alim dan golongan aristokrat. Bahasa Latin menjadi syarat untuk menjadi cendekia kerana bahasa itu dianggap sebagai bahasa gereja.   Tujuan bahasa zaman ini untuk mengenal pasti penyesuaian antara peristiwa bahasa dengan teori bahasa. iaitu cara mempelajari ilmu yang diperoleh di biara. Waktu pagi pengajaran. . waktu petang perdebatan. bahasa diplomasi dan bahasa ilmu.ZAMAN PERTENGAHAN  Ciri utama zaman ini ialah sistem pendidikan Latin. Petanda zaman ini ialah sekolastik.

Golongan Spekulatif menganggap bahawa kata tidak mewakili rujukan secara langsung. Mereka menganggap kunci analisis bahasa ialah peralihan fikiran ke dalam bunyi melalui kata dan ujaran.   . dan golongan Spekulatif. Tatabahasa semua bahasa dianggap sama walaupun dapat berobah secara kebetulan. Golongan Medistae mengagungkan semantik. Kata hanya mewakili benda dalam cara dan aksi. Diskusi bahasa dipelopori oleh golongan Medistae.

ZAMAN PEMBAHARUAN  Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. . Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. falsafah dan kesusasteraan.  Cendekia zaman ini mengagungkan humanisme.

iaitu Yunani. bahasa Cina. > Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Eropah.   . Latin dan Ibrani. Romawi dan Slavia. Jerman. Antara bahasa yang memainkan peranan penting ialah bahasa Jepun. Empat yang terbesar ialah Yunani. bahasa di India dan bahasa di Nusantara. Dua hal terpenting zaman ini ialah: > Penguasaan tiga bahasa. Hasilnya dikatakan bahawa terdapat sebelas bahasa induk di Eropah. Penyurihan kekeluargaan bahasa mula mendapat tempat. Laporan tentang bahasa Asia telah diketengahkan oleh pengembang agama Kristian.

.3 -7.3 .7.90..3 $. 90750393 . -.8.8 -... 9: /03. 3/: / 745. /..7.83...7 . /.3  !07-.547.. 2:.8.3 39.3. .3907-08.2.3.. -..2.3/3..9.. 3. !03:7.3 -.3 -.. 203/.8.3 9.3 3 .8. .8.8. ..3 50393 .3 507.3 #42.789..3 -. / 3/.93 /.9 .8.39.7. /.3 072.8.8..5.3 -..3 202.. 745.8.9 9025.9 .5. :3.8. 8. 2.. 05:3 -. /0903. .3 -.:.3.  !03:..3 -. / :8.3 .. -.3 40 50302-...9 80-0. -.3 9039.3 00:..8. 907/.9: :3.. 25.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful