Katuturan at mga Katangian ng Wika

 Kahit ang mga nasa bundok ay may sariling wikang sinasalita na ginagamit sa komunikasyon. ngunit wala pang titik na sumisimbolo sa mga ito.Ang Wika ay Tunog  Unang natututuhan ang wika sa pamamagitan ng mga tunog na naririnig. . hindi sa mga titik.

Ang Wika ay Arbitraryo  Binibigkas o isinusulat ang wika sa iba’t ibang gamit. pangangatuwiran. pagbibigay ng sariling reaksyon o opinyon. . at iba pa. gaya ng paglalahad ng mga impormasyon.

ng parirala.Ang wika ay masistema. pagbasa at pagsulat. pagsasalita. .  May mga tuntunin sa pakikinig. ng pangungusap at ng talata.  Kung pagsasama-samahin ang mga tunog ay makakabuo ng makabuluhang yunit ng salita.

ilong.Ang wika ay sinasalita. ngalangala at lalamunan. dila. .  Nabubuo ang wika sa tulong ng iba’t ibang sangkap ng pananalita. ngipin. tulad ng labi.

rehistro. at iba pa.  Wikang lalawiganin.Ang wika ay kabuhol ng kultura. . salitang balbal.  Sinasalamin ng wika ng isang tao ang uri ng pamumuhay na kanyang kinabibilangan.

May mga salitang nawawala sa bokabularyo at may mga nadaragdag din. .Ang wika ay nagbabago. gaya ng “siya”. Nababago rin ang mga batas pangwika. Patuloy na umuunlad ang wika.

. gaya ng wikang “jejemon”.Ang wika ay malikhain.  Nakalilikha ang wika ng mga bagong salita.

. balita. gaya ng mga akdangpampanitikan. at iba pa.  Gamit ang wika sa pagbuo ng mga awtput.Ang wika ay may kapangyarihang lumikha. batas o alituntunin.

.Ang wika ay makapangyarihan.  Ang wika ay may kapangyarihang makaapekto sa kaisipan at pagkilos.  Ang wika ay may kapangyarihang makaapekto sa polisiya at pamamaraan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful