ANALISIS KESILAPAN TATABAHASA(KESILAPAN PENGGUNAAN ‘DI’ PADA IMBUHAN DAN PENGGUNAAN ‘DI’ PADA SENDI NAMA

 Dan sekolah ini terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu.Pendahuluan  Sekolah Kebangsaan Seri Setia yangterletak di Jalan Kuchai Lama.  3 Bestari  Sekolah ini dikelilingi oleh penduduknya yang berpendapatan sederhana. Cina. . India dan Bumiputera Sabah dan Sarawak.

Kesalahan tersebut ialah menggunakan kata sendi nama “di“.Pendahuluan  Kesalahan tatabahasa sering dilakukan oleh murid.  Kesalahan jenis ini adalah antara yang paling banyak dilakukan oleh pengguna bahasa. Puncanya adalah kerana kekurangan pengetahuan mengenai fungsi sesetengah kata sendi nama. dan tidak dapat membezakan penggunaan kata sendi nama “dalam“ dengan frasa sendi nama “di dalam“ dan “antara“ dengan “di antara“. menggunakan kata sendi “ke“ dan “dari“ pada posisi hadapan frasa nama waktu. khususnya dalam frasa “di kalangan“ dan “di hari“. .

 Oleh itu. Jumlah kesalahan tatabahasa yang banyak menunjukkan murid tidak mahir menulis karangan.  Kesalahan ini akan menjejaskan markah murid. jangan memandang ringan terhadap kesalahan-kesalahan tatabahasa ini .

 Kajian ini juga turut menunjukkan kesalahan tatabahasa yang sering dilakukan oleh murid di dalam penulisan karangan.  Kajian ini lebih bertumpu kepada aspek kesalahan tatabahasa di dalam penulisan karangan. .Sorotan Kajian  Kajian yang hampir sama telah dilakukan oleh Panitia Bahasa Melayu di Sekolah Kebangsaan Subang Jaya 1.

.  Kajian ini boleh dibahagikan kepada tiga fasa iaitu sebelum pengajaran. semasa pengajaran dan selepas pengajaran.Metodologi Kajian  Kajian dibuat dengan menggunakan kaedah ujian lisan.

 Guru mengajarkan rumus bagaimana untuk berhadapan dengan “di” apabila bertemu dengan kata kerja atau dengan perkataan yang lain. .  Guru menerangkan menerangkan kepada murid perbezaan ‘di’ imbuhan dan kata sendi nama ‘di’.Sebelum Pengajaran  Mengajarkan kepada murid apakah itu penggunaan “di” samaada dijarakkan atau didekatkan.

Semasa Pengajaran  Guru mengedarkan lembaran kerja.  Murid dikehendaki menjawab soalan dengan menulis semula ayat yang betul. .  Setiap daripada murid diasingkan tempat duduknya bagi mengelakkan timbul rasa ingin meniru semasa menjawab soalan tersebut.

murid sudah dapat menjangkakan jawapannya. . Set 1  Setelah dijalankan timbl masalah baru datanglah set soalan yang kedua.Soalan yang digunakan  Inilah set soalan yang dimaksudkan itu.  Hal ini kerana.

 Ahmad Danial bin Zaharuddin  Fakhruddin bin Abdul Samad  Muhammad Jalalah bin Nazri  Muhammad Faisal Idham bin Kamal  Ahmad Sulaiman Karim bin Che Din     Kamalanathan a/l Suriamurthy Tan Boon Leong Nur Fareeza Hazrin binti Zainal Abidin Nur Ameera Farisha binti Farid Iqlil Syaqil bin Hamada .

 Putih itu murid yang kurang pandai .Petunjuk  Kuning itu murid yang pandai  Hijau itu murid yang sederhana pandai.

Para peajar di minta berkumpul ditapak perhimpunan setiap pagi. ___________________________________________________ Didusun Pak samad terdapat pepohon rambutan yang sudah berbuah dan boleh di petik pada bila-bila masa. ___________________________________________________ Para budayawan di jemput hadir dalam simposium yang akan diadakan diDewan Budaya Universiti Singapura. Kemudian betulkan dengan menuliskan ayat itu semula. ___________________________________________________ Pasukan tentera darat di serkap tiba-tiba oleh musuhnya dikawasan paya itu. ___________________________________________________               Latihan pusat pertandingan bola jaring itu di adakan distadium mini Sekolah Sukan Singapura.     Nama: ___________________________ Kelas: ____________________________ Arahan : Sila kenal pasti kesalahan-kesalahan penggunaan imbuhan ‘di’ dan kata sendi nama ‘di’.Inilah soalannya. ___________________________________________________   .

Analisis Dapatan  Bagi ujian Set 1 ini dapatannya: bilangan yang betul 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 bilangan yang betul .

___________________________________________________ Para budayawan di jemput hadir dalam simposium yang akan diadakan diDewan Budaya Universiti Indonesia. ___________________________________________________ Di taman Pak Karim terdapat pepohon kelapa yang sudah tua dan bila-bila sahaja akan di tebang oleh Pak Karim. Kemudian betulkan dengan menuliskan ayat itu semula. ___________________________________________________               Latihan pusat pertandingan boling itu di adakan di stadium mini Sekolah Sukan Songkla. ___________________________________________________ Pasukan tentera laut di serang hendap oleh sekumpulan lanun dikawasan laut yang terbuka itu. Para pelabur di minta berkumpul di tapak pembinaan setiap minggu. ___________________________________________________   .Set 2     Nama: ___________________________ Kelas: ____________________________ Arahan : Sila kenal pasti kesalahan-kesalahan penggunaan imbuhan ‘di’ dan kata sendi nama ‘di’.

Set 2  Inilah datanya. bilangan yang betul 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 bilangan yang betul .

Rumusan Data  Analisis daripada dapatan data menunjukkan murid masih lagi tidak dapat menjawab dengan betul kesemua soalan  Murid masih lagi keliru apakah itu ‘di’ pada imbuhan dan ‘di’ pada kata sendi nama. .

Kesimpulannya  Penekanan pada masalah ini harus diberi perhatian kerana penggunaan ‘di’ ini kerap digunakan dalam penulisan harian.  Jadi perlu dijelaskan kefahaman mereka terlebih dahulu tentang yang manakah imbuhan dan yang manakah kata sendi nama. .

W_\aSZZ S WZWSZSZ \SVS S_SS Z S^a_ VTW^ \W^S`SZ W^SZS \WZYYaZSSZ VZ W^S\ VYaZSSZ VSS \WZa_SZ S^SZ SV \W^a VWS_SZ WXSSSZ W^WS `W^WT VSaa `WZ`SZY SZYSZSS TaSZ VSZ SZYSZSS S`S _WZV ZSS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful