BARANG JUALAN

Sumber Bekalan

Setelah mengenali kuantiti barang yang hendak dijual, anda perlu mencari sumber bekalan yang sesuai.
Sumber bekalan boleh diperolehi daripada pembekal. Siapakah pembekal? Pembekal ialah orang yang

Wang digunakan dalam urusan jual beli.

Anda adalah seorang penjual kacang. Bagaimanakah anda mendapatkan bekalan untuk menjual kacang??

Maklumat tentang pembekal Bagaimana anda mendapatkan maklumat tenteng pembekal? 1 Iklan di laman web, radio, tv, majalah dan poster. 2 buku panduan telefon 3 pameran perniagaan 4 lawatan ke tempat pembekal 5 melalui peniaga lain

Bagaimana anda memilih pembekal?

1. Dapatkan

sebutharga daripada pelbagai pembekal..

Perkara yang perlu diambil kira dalam memilih pembekal yang sesuai adalah seperti berikut:

1. Harga yang ditawarkan (murah atau mahal)

2. Kualiti barang (baik atau tidak)

3. syarat-syarat jualan (mudah atau susah)

4. Jarak pembekal dengan tempat anda (dekat atau jauh)

5. Pembekal boleh dipercayai atau tidak..

Pembe li Penjua l

?

?

AKTIVITI TAMBAHAN ?????

SEKIAN, TERIMA KASIH…

Sila buat kerja anda dalam kumpulan…!

TOLONG JANGAN BISING!! FAHAM!