You are on page 1of 14

LEXPOSICI ORAL

Com fer-ne una i no morir (de vergonya) en lintent.

Lexposici oral s una eina de comunicaci molt important avui dia. Ens permet: Exposar una matria relacionada amb els estudis. Exposar uns coneixements relacionats amb el nostre mbit professional Rendibilitzar el temps i la informaci.

Per tal de fer una bona exposici oral cal: Buscar i seleccionar la informaci

Elaborar un gui Preparar material de suport

Per preparar lexposici: 1. Tingues en compte quin s el teu objectiu:


Explicar, Informar Argumentar algun tema.

2. Pensa a qui va destinada (nombre de persones, edat, nivell cultural...) 3. Determinan la durada (en el nostre cas ha de ser uns 7 aproximadament).

El gui. Ser la teva guia, per en cap cas no ser tota lexposici. Nha de ser un extracte. Hi han de constar, de manera clara, les tres parts de lexposici: - una introducci (de qu vull parlar) - un desenvolupament (en parlo) - una conclusi (nhe parlat)

Consells: Busca un fil conductor que tajudi a estructurar tota la sessi. Recull informaci que et pugui ser til, NO TOTA la informaci que trobis. Llegeix bibliografia general, per tal de situar una mica el teu tema.

Assaja lexposici. Explica tot el que has preparat a alg de casa, i si no trobes ning, explica-ho davant del mirall i cronometra el temps. Observa el posat, el gest, la mirada, el to... Has de ser convincent, per no has de ser arrogant.

No recitis de memria tot el que saps. Es tracta duna exposici, no duna recitaci. No dubtis a mirar el gui si et perds, per no el llegeixis. Ajudat de material extra que doni suport a la teva exposici:
Transparncies Presentaci de diapositives Pissarra. Material sonor...

Parla alt, per sense cridar. Procura ser natural en el posat. No forcis una postura excessivament estudiada. Fes s del llenguatge no verbal: la mirada, les pauses, els gestos...

Varia el to i el volum de la veu. Vs recordant en quin moment de lexposici et trobes. Explica els conceptes nous o tcnics que vagis introduint. Ajudat de connectors, remarcals per tal de donar mfasi a les diferents parts de la teva exposici.

Crida latenci del teu auditori. Utilitza lancdota o algun toc dhumor. Pensa en el teu auditori quan utilitzis exemples o proves. Per concloure, fes una sntesi del que has parlat. Aqu pots refermar el teu punt de vista, o b pots plantejar un interrogant i deixar-lo en laire.

Qu avaluar? Larticulaci dels sons. Has vocalitzat? El

teu to era ladequat, ni massa alt ni massa baix?

Has utilitzat el registre que calia, ni massa culte ni massa familiar, ms aviat neutre? Has evitat barbarismes i crosses lingstiques del tipus: vale, pues, no...?

Has fet una exposici ordenada remarcant clarament les diverses parts? Has utilitzat el gui en excs? Recorda que no has de llegir el gui, per tampoc no has de fer una recitaci memorstica. Has recorregut a elements de suport visual? Els has gestionat adequadament?

VALORA DE L'1 AL 10 ELS PUNTS ANTERIORS ALS TEUS COMPANYS