TEKNIK MENJAWAB EKONOMI ASAS KERTAS 2

( PERATURAN PEMARKAHAN )

Peraturan Pemarkahan
• Dokumen yang mengandungi jawapan/contoh jawapan, panduan untuk menskor jawapan pelajar dan pembahagian skor bagi setiap tugasan yang terdapat dalam setiap item

Kaedah Penskoran • Penskoran Analitikal ( biasa digunakan dalam matapelajaran Ekonomi Asas ) Pemberian skor berdasarkan poin yang telah ditentukan .

….. Kaedah Penskoran • Penskoran mutu Keseluruhan/Penskoran Holistik Pemberian skor berdasarkan mutu jawapan secara keseluruhan .

PERSEDIAAN SEBELUM PEPERIKSAAN • Bahan • Bacaan • Latihan .

MEMAHAMI KATA TUGAS • Seseorang calon hendaklah memahami KATA TUGAS kepada sesuatu soalan sebelum mereka cuba menjawab soalan diberi .

KATA TUGAS • Kata kerja yang menyatakan tugasan yang hendak disampaikan oleh penulis item supaya pelajar mampu memberi respon sejajar dengan tugasan item .

jelas dan ringkas • Nyatakan.memberi definisi secara tepat.Jenis kata tugas • Apakah.memberi fakta yang spesifik tanpa huraian • Jelaskan.memberi penerangan tentang sesuatu supaya mudah difahami ( lebih spesifik) .

samb …Kata Tugas  Terangkan – menyatakan sokongan atau menjelaskan dengan sebab ( lebih fleksibel ) dengan sesuatu  Huraikan – menceritakan sesuatu dengan panjang lebar  Mengapakah.memberi sebab mengapa sesuatu perkara tersebut berlaku .

Samb … Kata Tugas • Bagaimanakah – memberi penerangan tentang cara/ keadaan/ langkah/kejadian • Bezakan – memberi ketaksamaan antara dua atau lebih perkara .

….. Kata tugas • Bandingkan – memberi pandangan tentang perkara yang dikemukakan dari pelbagai aspek termasuk pro dan kontra • Bincangkan – memberi pandangan tentang perkara yang dikemukakan dari pelbagai aspek termasuk pro dan kontra .

kata tugas  Lukiskan – memberi persembahan berbentuk grafik/ rajah/ gambarrajah suatu benda /perkara dengan menggunakan alat dan mengikut ukuran atau skala tertentu seperti melukis keluk permintaan dan penawaran dan menunjukkan keseimbangan  Berapakah – memberi kuantiti  Hitungkan – memberi jawapan dengan kaedah pengiraan .…..

Jika calon menjawab apa. berapa. bagaimana dan untuk siapa ( 0m) 2. berapa. Jika calon menjawab apa.Peraturan Penting • Soalan Masalah Asas 1. bagaimana dan untuk siapa barang hendak dikeluarkan – boleh diberi markah untuk fakta .

Jika calon diminta untuk mentafsir keanjalan. calon mula dengan “ Apabila berlaku perubahan harga 0 markah 3. kuantiti diminta akan turun 1. Jawapan calon hendaklah spesifik Contoh : Apabila harga barang A naik 1%.5% .keanjalan 1. Jika calon hanya menjawab menggunakan P dan Q boleh di terima tetapi tidak jika menggunkan H dan K 2.….

Kalau calon hanya menulis angka sepenuhnya seperti Jumlah pendapatan tanpa ada butiran gaji. sewa dan sebagainya dapat markah penuh . elaun.• Soalan Pengiraan cukai Pendapatan 1. Jika calon menjawab dengan memberi angka sahaja tanpa butiran dan seballiknya 0 markah 2.

Jika angka jumlah pendapatan salah perlu lihat kepada perincian untuk diberi markah 4. mengira cukai pendapatan dan telah ditolak zakat dan diberi markah maka tiada markah diberi pada pengiraan Pendapatan Boleh Guna .3. Jika dalam soalan .

Label paksi dan mesti ada titik origin dapat markah untuk paksi dan markah untuk keluk permintaan ataup penawaran .• Soalan berkenaan dengan melukis keluk 1. Jika pelajar tidak menggunakan kertas graf tetapi skala betul markah ikut peraturan pemarkahan 2.

beri markah untuk rajah spt contoh. Jika paksi terbalik. harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan. titik keseimbangan.3.Jika skala diberi tetapi calon menggunakan skala sendiri dan betul semak ikut skema tetapi tiada markah untuk paksi 4. .

5. Jika rajah berasingan spt contoh rajah keseimbangan pasaran tetapi calon melukis keluk permintaan dan penawaran berasingan maka markah untuk paksi sahaja diberi tetapi jika lukis satu keluk sahaja markah ikut skema .

Soalan Perbezaan • Contoh Soalan: Jelaskan perbezaan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam sari segi pemilikan sumber. Perbezaan boleh dalam bentuk jadual atau perenggan dengan penanda wacana yang boleh membezakan 2 ciri tadi . pilihan individu dan motof pengeluaran. (6m) 1.

….samb… 2. Jika penerangan ciri sistem ekonomi kapitali dan sistem ekonomi Islam tanpa membezakan – 3m 3. Penerangan ciri sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi Islam sahaja tanpa membezakan dapat – 0m .

KAEDAH P&P BERKESAN • TEKNIK TOC ( TEORY OF CONSTRAINTS ) • MEMERLUKAN CARA PENYOALAN YANG SISTEMATIK • Murid memahami tentang sesuatu konsep dengan lebih mendalan dan dijadikan asas bagi pembelajaran tambahan .

kepentingan kepada setiap konflik dan pencapaian kepada matlamat bersama Contoh : Tajuk Tabungan Objektif : menyatakan tujuan menabung .TOC • Sebagai galakan kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif • Dengan memulakan konflik.

MENABUNG -belanja untuk masa depan Mencapai kesederhanaan TIDAK MAHU MENABUNG -Dapat belanja sekarang .

Isi dan Hurai Boleh buat dalam bentuk kumpulan Menggunakan ICT sebagai pemudahcara .• • • • Teknik CIH Cari.penggunaan powerpoint. excel ( berformat) .

teknik CIH Mengingat Konsep dan terjemahkan dalam penulisan Mengumpul token sambil mengisi ruang kosong Token dikumpul Token paling banyak dapat ganjaran .…….

 0802-.8. :9 802. :8 8.43 20:8 0: 507239.3 909..3 859 . 7.7.....3.-07.9: 0: 8.7..5 .5 .3 2. :39: 5..4394 7.. .83.3 -07.3 503.7.8 8. 2. ... 2. /-07 909.3 5.3 /.7.83.

59.8 /03.9.780 502...3 507-0..3 24941 5030:.7.8.3 .$4.7.3 !07-0. . ./: /.3..3 /03.3 503..3 ./:.2 -039: ./ . 88902 04342 .3 88902 04342 8. .: 50703.3 W 4394 $4.7 9.3 3/.3  2  !07-0..28...39.30.3 -40 /.3 8:2-07 5.3-40 202-0.3/..

2 8.28.3 88902 04342 8.3 .59.59.3...35.9.9 2 .2 .8 .3.3 2  !0307.29. /. 8..5.7 88902 04342 . 202-0. 202-0.3 .35.: 88902 04342 8.7 88902 04342 ..3 /. 50307. 9.

7.2-..3 9.8 -../.3 .9: 43805 /03.3 0- 203/..! !#$ W %%  % #   $%#%$ W #&#!  $$%% W :7/ 202. 502-0.3 808:.8.2 9039..3 .3 /.3 /.

02.5 431 /.: %./.3 202:.3 9::.9 -078.9./.3 05.7..7. 798 /.-:3. 809.3 -091 203.%  W $0-...3 503..91 W 03.3 05.2. 2./.3 203.2...3 431 050393...9. 4394 %. .-:3 .3 70.5.3 05.3 -0717 80.

5. 80. /05.3.5.3 . :39: 2.& -0..3 % & & .3 03.7.8. 080/07..3.9 -0.3.

0  -071472..3 :7. 40 -:.9 /.... 502:/.7.9 .3 03:3.7 8 /..3 54075439 0. 503:3..2 -039: :25:.3 %80-.W W W W %03  .

.2 503:8. 903 903  033.9 43805 /.3 03:25: 94038.3 .3 /..9 .3 90702.3.3-.2- 2038 7:.3 4843 %403/:25: %4035. /.5.7.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful