ANALISIS KOMPONEN MAKNA

Nurul Hasanah binti Barkhia D20081032017 Pendidikan Bahasa Melayu (AT05)

.

b)Mendukung makna sekurangkurangnya sebahagian daripada setiap leksikel yang diterangkan dalam sesuatu medan KOMPONEN BERSAMA .a)Komponen yang dikongsi oleh item-item leksikel yang dianalisis.

.

MEDAN TUMBUHAN Lobak Keledek Bunga Mawar Tomato Halia Sawi .

konteks mestilah dicari di antara kata-kata yang dianalisis KOMPONEN DIAGNOSTIK 3.tidak akan ada item leksikel atau konsep kebiruan kerana tidak ada apa yang boleh dikontraskan dengan konsep biru tua.Sekiranya makna linguistik hendak ditentukan.Komponen makna yang berfungsi membezakan makna sesuatu kata dengan makna kata-kata lain dalam sesuatu medan. 1. 2. Makna yang tepat akan diperoleh dengan mengenal pasti perbezaanperbezaan signifikan .Contoh : jika semua alam adalah biru.4.

BAPA +lelaki +satu generasi di atas ego Kontras dengan bapa saudara daripada segi talian terus Kontras dengan emak daripada segi jantina Kontras dengan anak lelaki dan datuk daripada segi generasi + hubungan keturunan langsung .

tet api elemen yang tidak wajib dinyatakan.a.’inferantial’ PERANAN LAIN YANG DIDUKUNG OLEH KOMPONEN DIAGNOSTIK -Komponen yang disimpulkan dari penggunaan sesuatu kenyataan. ‘core’ atau teras . ‘implication’ -Makna tertentu yang diimplikasikan dalam sesuatu pertuturan -Tidak dapat dinegatifkan --sifat kekal dalam sesuatu makna d. b.

basikal • Submedan bergerak di air : kapal.perahu.kapa terbang .kolek.rakit • Submedan bergerak di udara : helikopter.ASMAH HJ.roket.lori.OMAR(1990:1) • Fokus lebih kepada komponen diagnostik berbanding komponen bersama • Komponen diagnostik membolehkan kita membahagikan sesuatu medan kepada submedan yang selanjutnya • Contohnya : medan kenderaan • Submedan bergerak di jalanraya : kereta.

tetapi tidak diperlukan dalam membezakan makna dengan perkataan-perkataan lain dalam sesuatu medan.KOMPONEN MAKNA TAMBAHAN • Menurut E.perkaitan konotasi .komponen makna tambahan ialah komponen yang wujud pada makna sesuatu perkataan.bersifat arbitrari atau konvensional.Nida(1975:33). • Komponen tambahan : variable.A.

komponen-komponen diagnostik [+lelaki] [+satu keturunan di atas ego] [+hubungan keturunan langsung] • Berupaya beri definisi kepada perkataan bapa • Tetapi komponen-komponen diagnostik ini bukan satusatunya ciri yang boleh dihubungkan dengan perkataan bapa • Contoh : dia seperti bapa kepada saya [+lelaki] [+satu keturunan di atas ego] [+hubungan keturunan langsung] • Menjadi komponen yang lebih utama • Komponen makna inilah yang dikategorikan sebagai komponen makna tambahan.• Contohnya. .

• Setelah ketiga-tiga jenis komponen makna ini diperoleh.barulah perhubungan diperhatikan dengan jelas • Perhubungan kata-kata : dari segi persamaan atau perbezaan maknanya berdasarkan komponen-komponen makna yang dimiliki oleh setiap kata yang dianalisis .

.KESIMPULAN • Hubungan antara kata dalam sesuatu bidang : dapat ungkap melalui komponen makna yang tercakup dalam kata-kata dalam kata-kata dalam suatu bidang tertentu. • Setiap kata makna terbentuk dari beberapa unsur atau komponen. • Menunjukkan hubungan makna antara kata • Berguna untuk perumusan makna dalam kamus • Menentukan sama ada kalimat yang digunakan boleh diterima atau tidak secara semantik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful