Pendidikan Jasmani dan Kesihatan PJM 3110

Disediakan oleh : Siti Nur Syafeqah Mohd Shukor Nurul Aimi Ahmad Shah Illey Izyani Ibrahim Nur Nadia Bakim Engku Fazidah Engku Fauzi Latifah Muhamad Azmanishaida Alias Nurulnajwa Zainol Abidin

Strategi Konstruktivisme dalam Pendidikan Jasmani dan banding Beza antara KBSR dan KSSR

Strategi Konstruktivisme dalam Pendidikan Jasmani .

Konsep Konstruktivisme Murid membina sendiri pengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. .

Pengetahuan lama Asimilasi Bina pengetahuan baru Pengalaman baru .

Pembelajaran secara koperatif Aktiviti yang merangsang murid untuk bertanya Strategi Konstruktivisme Menggunakan bahan konkrit Pembelajaran berpusatkan murid Menggalakan proses inkuiri murid melalui penerokaan .

Dalam setiap kumpulan. murid akan bekerjasama untuk berfikir dan merancang strategi bagaimana untuk menjaringkan gol sebanyak yang mungkin.Pembelajaran secara koperatif Contoh: Guru menyediakan pertandingan bola jaring. .

Guru menggunakan raket dan bulu tangkis untuk mengajar hantaran smash.Menggunakan bahan konkrit Guru menggunakan bahan konkrit sebagai alat bantu mengajar untuk membina ilmu baru. hantaran sisi dan lain-lain. . Contoh: Guru menggunakan peralatan sukan yang sebenar untuk menjalankan p&p.

Menggalakan proses inkuiri Guru menggalakan proses inkuiri melalui penerokaan. Contoh: Guru menyediakan tugasan dan peralatan. . manakala murid cuba menyelesaikan tugasan tersebut melalui kaedah penerokaan.

.Pembelajaran berpusatkan murid Contoh: Murid belajar secara aktif dengan melibatkan diri dalam keseluruhan aktiviti yang dijalankan oleh guru selaras dengan kehendak sukatan matapelajaran PJ.

Aktiviti yang merangsang murid untuk bertanya Contoh: Guru mengajar mengenai topik rekreasi dan menfokuskan kepada sub topik cara memasang khemah. . murid akan bertanyakan pelbagai soalan mengenai cara memasang khemah. Murid diberi peluang untuk meneroka bagaimana cara memasang khemah. Semasa proses ini.

Apa itu KBSR ? Program KBSR terbahagi kepada dua tahap : •Tahap satu (Tahun 1 hingga Tahun 3) menekankan penguasaan 3M •Tahap dua (Tahun 4 hingga Tahun 6) memperkukuhkan semula penguasaan 3M serta pembinaan dan kandungan sains yang kukuh .

Ilmu yang diajar berdasarkan Dokumen Standard adalah piawaian minima yang lebih spesifik .Apa itu KSSR? -Sifat kurikulum yang diterapkan adalah lebih kepada memastikan murid-murid di tahun 1 mampu melepasi aras piawai pembelajaran yang telah distrukturkan berdasarkan Dokumen Standard yang ditetapkan oleh pihak Bahagian Perkembangan Kurikulum .

menulis. menulis dan mengira) Berpusatkan peperiksaan Istilah = tunjang -Kecergasan -Kemahiran -kesukanan ASPEK Penekanan Konsep KSSR 4M (Membaca.Banding Beza antara KBSR dan KSSR Pendidikan Jasmani KBSR 3M (Membaca. mengira dan menaakul) Penilaian berterusan Istilah = Modul -Kemahiran -kecergasan Fokus Isi kandungan .

KBSR •Tajuk daya tahan otot hanya bermula pada tahap 2 ASPEK Elemen KSSR •Tajuk daya tahan otot diperkenalkan sejak tahun 1 •Tajuk baru diperkenalkan iaitu akuatik asas •Mempunyai cadangan aktiviti •Mempunyai 3 aras hasil pembelajaran Ciri-ciri •Tiada cadangan aktiviti •Tidak mempunyai aras tetapi lebih bersifat terus atau “direct” kepada hasil pembelajaran Persamaan Menekankan 3 domain pendidikan iaitu psikomotor. kognitif dan afektif .

Sekian … Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful