BENTUK 2-D 2Dimensi seperti lukisan , sketsa dan lain-lain yang hanya boleh dilihat dari 1 arah hanya

mempunyai panjang dan lebar . BENTUK 3-D 3Dimensi seperti patung dan karya seni yang boleh dilihat dari segala arah dan mempunyai panjang , lebar , dan tinggi

(Soalan 2) a.kuboid,kubus,silinder dan prisma

persamaan

perbezaan

Kubus dan kuboid mempunyai Kubus mempunyai sama 8 bucu, 6 permukaan dan panjang sisi manakala 12 sisi kuboid tidak mempunyai sisi yang sama panjang Mempunyai bentuk segi empat Prisma mempunyai 5 permukaan, 9 sisi dan 6 bucu manakala silinder mempunyai 2 sisi, 3 permukaan dan tiada bucu

b.Prisma dan piramid
persamaan
Prisma dan piramid mempunyai 5 permukaan Mempunyai bentuk segi tiga

perbezaan
Prisma mempunyai 6 bucu manakala piramid mempunyai 5 bucu Prisma mempunyai 9 sisi manakala piramid mempunyai 8 sisi

c. Piramid dan kon
persamaan
Hampir kepada bentuk segi tiga

perbezaan
Kon mempunyai 2 permukaan manakala piramid mempunyai 5 permukaan Kon mempunyai 2 sisi manakala piramid mempunyai 8 sisi Kon mempunyai 1 bucu manakala piramid mempunyai 5 bucu

Soalan 3 Hubungan Kubus dan Kuboid
• Isipadu kubus dapat dicari dengan menggunakan formula berikut, V=PXLXT Begitu juga luas permukaan kubus, ia juga dapat dicari dengan menggunakan formula berikut; P = 6(P X L) Ini kerana (P X L) merupakan formula untuk satu segi empat. Oleh kerana kubus mempunyai 6 muka segi empat, maka ( P X L ) perlu didarabkan dengan 6.

• setiap sisi yang sama panjang. • Sebuah kubus terbina daripada enam satah segiempat sama. • Rumus isipadu kubus • Panjang x Lebar x Tinggi

• Kuboid pula terdiri dari segi empat. Untuk lebih jelas, cuba lihat gambar rajah di bawah ini.

Bagi mencari isipadu dan luas permukaan kubiod, rumus yang digunakan juga sama dengan rumus bagi kubus. Isipadu = P X L X T Luas permukaan = 6 ( P X L X T )

• • • • •

Kuboid mempunyai ukuran sisi yang berlainan. Mempunyai 3 pasang satah yang berbeza. Mempunyai 8 bucu. Mempunyai 12 sisi. Memenuhi ruang (mempunyai isipadu).

Hubungan Kubus dan Kuboid
Merupakan 2 bentuk yang yang hampir sama.
Hubungan Kubus dan Kuboid Mempunyai 6 Permukaan rata Mempunyai 8 bucu Mempunyai 12 sisi Tidak boleh bergolek Tiada permukaan melengkung.

• Sebuah objek pepejal yang mempunyai dua hujung yang serupa dan semua permukaan yang rata. • Keratan rentas yang sama di sepanjang panjangnya. • Bentuk hujung prisma adalah yang menamakan nama prisma itu sendiri, contohnya:prisma segitiga, kerana ia mempunyai hujung segi tiga. Ia adalah polihedron.

Hubungan Silinder dan Prisma
Silinder Tiada bucu. Mempunyai 2 sisi. Mempunyai 3 permukaan. 2 rata dan 1 melengkung Mempunyai 2 permukaan rata. Boleh bergolek. Mempunyai permukaan melengkung. Prisma Mempunyai 6 bucu. Mempunyai 9 sisi. Mempunyai permukaan yang banyak. Mempunyai 5 permukaan yang rata. Tidak boleh bergolek. Tidak mempunyai permukaan melengkung.

Soalan 4 Definisi Poligon
• Bentuk tertutup yang terdiri daripada segmen garisan yang mempunyai sekurangkurangnya tiga sisi. • Bentuk 2 dimensi dengan sisi-sisi yang lurus. contoh: triangles,heksagon,heptagon • Dinamakan berdasarkan bilangan sisi.

Pengelasan Poligon Mengikut Bilangan Sisi
Nama Poligon Segitiga Kuadrilateral Bilangan Sisi 3 4

Pentagon
Heksagon Heptagon Octagon

5
6 7 8

Nonagon
Decagon Dodecagon

9
10 12

Soalan 5
1. Triangle 3 sisi 2. Quadrilateral 4 sisi 3. Pentagon 5 sisi

(3< n < 10)

4. Hexagon 6 sisi 5. Heptagon 7 sisi

6. Octagon
8 sisi

7. Nonagon
9 sisi

8. Decagon
10 sisi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful