You are on page 1of 97

Management de proiect

Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3 “ Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinzatorilor” Domeniul major de intervenţie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: “Initiere in dezvoltarea afacerii” Contract nr. POSDRU/92/3.1/S/62046

ASTEPTARI

REGULI

capsatoare.  Scaunul trebuie să stea pe podea.  Materiale: ziare. bandă adezivă.  Durată: 15 minute .Activitate: Scaunul  Sarcina dumneavoastră este să construiţi un scaun. foarfece.

5. 6. Proiectele şi managementul de proiect Administrarea de proiect. 4. organizarea de proiect. 3. fazele şi sarcinile din cadrul proiectului Planificarea secvenţială a proiectelor Contractul de proiect (specificarea cerinţelor) Definirea obiectivelor Analiza privind mediul proiectului .Programul Ordinea de zi 1. 2.

Analiza riscurilor 10. Elaborarea planurilor de cost 9. 8. Crearea structurii defalcate a proiectului Descrierea pachetelor de lucru şi crearea planului de procedură 7.Programul Ordinea de zi 7. Elaborarea planurilor de flux şi de reţea 8. Regulile de raportare .

Ce este un proiect? Definiţie DIN* 69901 Un proiect este o intenţie. care se caracterizează în principal prin unicitatea tuturor condiţiilor sale. cum ar fi. de personal sau de alte natură  Demarcarea cu privire la alte intenţii  Organizarea specifică a proiectului şi: * Institutul German pentru Standardizare Un proiect este o intenţie programată! . de exemplu:  Obiectivul urmărit  Limitările de timp. financiare.

tehnicile şi măsurile de execuţie a unui proiect". monitorizare şi control Dimensiunea comportamentală: Comunicare. Dimensiunea metodei: Planificare. cooperare şi îndrumare Dimensiunea contextuală: Organizarea afacerii.  Organizarea şi finalizarea acestor sarcini într-un mod care să conducă la succes.Ce este Managementul de proiect? Definiţie DIN 69901 Managementul de proiect reprezintă "totalitatea sarcinilor de conducere.  Căutarea de sarcini pentru a identifica problema în vederea atingerii obiectivului. organizarea. societatea şi legea .

Scopul/rezultatul este urmărit în mod consecvent. Riscurile şi oportunităţile sunt gestionate în mod activ. 4. 6. Atât începutul. Responsabilităţile sunt distribuite si coordonate. . 3. cât şi sfârşitul sunt definite.Avantaje ale managementului de proiect Definiţie 1. Toată lumea ştie ce se aşteaptă de la ea. 5. Rezultatul dorit este descris în mod consecvent şi cuprinzător. 2.

2. Este configurată o unitate organizaţională pe durata proiectului.Conducerea proiectelor Definiţie DIN* 69901 1.Project Leadership (PL). responsabilă pentru  Planificare.  Ghidare şi  Monitorizare. * Institutul German pentru Standardizare . Se poate modifica pentru a se adapta nevoilor diferitelor faze ale proiectului.

Enumerarea specificaţiilor pentru materialele şi substanţele necesare (cheltuieli) pentru activitatea care urmează să fie îndeplinită (cerere) ce? cu ce? când? cum? cine? 3. 4. 6. 7. monitorizare şi raportare Condiţiile şi riscurile de mediu Definiţia organizării proiectului . Descrierea obiectivelor cu criterii cantitative şi calitative precise (variabile măsurate) 2. 5.Misiunea proiectului Specificaţiile cerinţelor ce? Specificaţiile de execuţie 1. Planul de timp şi de cost (cheltuieli) Descrierile metodelor şi procedurilor Tipul de control.

Sarcinile Managerului de proiect Iniţiative • Stabilirea obiectivelor • Căi de soluţionare şi luarea deciziilor • Analiza de mediu • Gestionarea riscurilor • Specificarea realizărilor/gestionarea propunerilor • Organizarea proiectului • Conducerea/controlul proiectului • Deciziile proiectului • Reprezentarea proiectului .

Planificarea. monitorizarea şi ghidarea • Realizarea structurii defalcate a proiectului • Descrierea pachetelor de lucru • Lista de activităţi • Planificarea alocarii responsabilitatilor • Planificarea costurilor • Planificarea resurselor • Comparaţie "obiectiv versus realitate" • Controlul progresului proiectului • Analiza abaterilor .

rapoartele de stare • Procesul-verbal al şedinţelor .cu clientul/subcontractantul • Stabilirea parametrilor pentru rapoarte • Rapoartele lunare.Administrarea • Stabilirea pachetelor de lucru • Finalizarea pachetelor de lucru • Organizarea întâlnirii • Documentarea corespondenţei • Administrarea generală • Coordonarea contractelor .

Organizarea si managementul proiectului Forme  Organizarea pură a proiectului  Organizarea personalului sau a influenţei şi coordonarea proiectului  Organizarea matricială a proiectului .

Organizarea proiectului Managerul de proiect are autoritate "deplină". Conducerea societăţii Specialist Departament I Specialist Departament II Specialist Departament III Manager Proiectul A: Manager Proiectul B: Manager Proiectul C: ...

..Personal/ Influente – Organizarea proiectului Managerul de proiect nu are "nicio" autoritate. Conducerea societăţii Specialist Specialist Departament I Departament II Specialist Departament III Manager Proiectul A .

Managerul de proiect: “Ce şi Când" Managerul specializat al Departamentului: “Cine. Cu ce & Unde” Conducerea Societăţii Manager Proiect A Manager Proiect B Manager Proiect C Responsabilitatea Specialistului Responsabilitatea Proiectului Specialist Departament I Specialist Specialist Departament II Departament III . Cum.

Managementul si fazele proiectului Iniţiativa Planificare a Finalizarea Implementarea Controlul .

Pauză .

timp şi repere 6 Planul de cost Planificarea resurselor 7 Analiza riscurilor .Responsabil proiect Definirea obiectivelor 1 Liderul de Proiect 2 Mediul proiectului 3 WBS Echipa de proiect 4 Pachetele de lucru 4 Alocarea pachetelor de lucru 4 Lista de activităţi 5 Planurile de acţiune.

Vă rugăm să ţineţi seama de regulile de la slide-ul următor! Colectati rezultatele pe flipchart.   .Exerciţiu Flipchart  Brainstorming Brainwriting Metoda 635 Tema: reproiectarea aspectului unui birou comun.

Regulile exercitiului • • • • • Nu judecaţi în timpul colectarii ideilor Exprimati-va deschisă Obiectiv: colectarea a cât mai multor idei Este de dorit să încercaţi să legaţi intre ele idei care au fost deja sugerate Nicio idee nu aparţine exclusiv unei persoane! .

Realizarea specificatiilor pachetelor de lucru şi a listei de activităţi 5. Realizarea planului de acţiune (planul de reţea) 6. Realizarea structurii defalcate a proiectului 4. Planificarea costurilor 7. Definirea obiectivelor 2.Capitole 1. Analiza riscurilor . Analiza privind mediul proiectului 3.

Obiectiv general al capitolului 1 Obiectivul proiectului Care este scopul proiectului? .

1 Fu 2 S 1.2 S2 T 2.1 B 2.2 Fu 2.1 Fi 1.Care este motivaţia proiectului? Titlul proiectului Ce vrem să realizăm? Obiectivul general al proiectului Cum vrem să ajungem la obiectiv? Obiective procedurale Obiective bazate pe rezultate Obiective financiare Obiective funcţionale Obiective sociale Ţinte de program Obiective bugetare Obiective de personal Fi 1 Fu 1 S1 T1 B1 P1 Fi 1.2 T 2.1 S 1.1 P1.2 P2 .2 B 2.2 Fi 2 Fu 2.1 T2 B2 P 1.

Obiective funcţionale • Obiective de performanţă • Obiective de calitate • Obiective de siguranţă 2.Obiective bazate pe rezultate 1 Obiectivele Proiectului Ce vrem să realizăm? 1. . Obiective sociale • Obiective ecologice • Obiective sociopolitice 3. Obiective financiare • Obiective economice • Obiective de lichiditate. etc.

. 7. 2.Obiective procedurale 1 Obiectivele Proiectului Cum dorim să procedăm? 1. 4. 6.. Obiective privind termenele limită (program) Obiective privind costurile (buget) Obiective privind forţa de muncă (personal) Obiective privind capacitatea Obiective personale Obiective politice . 3.. 5.

Obiective "nedorite": • Rezultatele care trebuie evitate • Criterii de încetare . dar. Obiective "necesare": • Obiective care trebuie îndeplinite • Criterii pentru prima selecţie a soluţiilor alternative 2. cu toate acestea. sunt de dorit • Evaluarea pozitivă a soluţiilor alternative probabile 3. Obiective "posibile": • Obiective care nu sunt vitale.Prioritizarea obiectivelor 1 Obiectivele Proiectului 1.

2. 3. Brainstorming Brainwriting Metoda 635 Tehnica inversării Morfologia Metoda analogiei Bisocierea Sinectica Lista de verificare Osborn Analiza nevoii principale ("hot button").Metode de stabilire a obiectivelor 1 Obiectivele Proiectului 1. Provocarea mintală . 9. 8. 10. 5. 6. 7. 4. stimulii aleatorii ("random input") 11.

5. 8. 3. 9.Definirea obiectivelor 1 Obiectivele Proiectului 1. Precise Controlabile Complete Lipsite de contradicţii Soluţie neutră Formulate pozitiv Aranjate ierarhic Documentate Aprobate oficial . 4. 2. 6. 7.

cronometrorul şi prezentatorul. Grupul trebuie să decidă cine urmează să fie şeful de echipă.. În cele din urmă. Schimbaţi rolurile pentru fiecare nouă fază de lucru în grup. . prezentaţi-vă rezultatele în faţa grupului. registratorul. Formulaţi-vă ideile şi rezultatele.Instructiuni generale de lucru in echipa Aceste reguli se aplică tuturor exerciţiilor viitoare de lucru în grup..

. 3. Stabilirea obiectivului proiectului (scopul) 2. "posibile" şi "nedorite".Exercitiul 1: 1 Obiectivul proiectului Definirea obiectivelor 1. Rezultatele şi obiectivele de procedură 2. Creaţi sistemul de obiective pentru proiectul DUMNEAVOASTRĂ: 1. În cele din urmă. Luaţi o decizie cu privire la criteriile de finalizare. Gândiţi-vă la un titlu adecvat şi atractiv pentru proiect. 4. luaţi o decizie cu privire la obiectivele "necesare".

Pauză .

Analiza privind mediul proiectului 3. Analiza riscurilor . Planificarea costurilor 7.Capitol 1. Realizarea specificatiilor pachetelor de lucru şi a listei de activităţi 5. Realizarea planului de acţiune (planul de reţea) 6. Realizarea structurii defalcate a proiectului 4. Definirea obiectivelor 2.

Sursa: Leadership Academy .Analiza privind mediul proiectului 2 Mediul proiectului 54% dintre proiecte eşuează din cauza sintezei incomplete cu mediul proiectului.

Recunoaşterea strategiilor sau a tendinţelor posibile privind mediul 3.luarea în considerare a prevederilor relevante. Preconizarea comportamentului şi evaluarea consecinţelor implementării proiectului 4.Analiza privind mediul proiectului 2 Mediul proiectului 1. Convenirea cu privire la factorii de mediu relevanţi 2. Luarea unei decizii cu privire la reacţia necesară . .

Factorii de mediu 2 Mediul proiectului Factorii sociali Partea interesată Factorii direcţi Factorii indirecţi • Conducerea societăţii • Cetăţenii afectaţi • Grupurile de partizani • Politicienii • Reprezentanţii massmedia • Dezvoltarea de piaţă • Progresul tehnic • Structura ierarhică • Departamentele Societăţii • Dezvoltarea vânzărilor Factorii procedurali • Noi realizări în departamentul de cercetare şi dezvoltare .

Analiza Stakeholder (a factorilor interesati)

2
Mediul proiectului

1. Recunoaşterea părţilor interesate  Ce persoane şi grupuri sunt

implicate sau afectate?
2. Analiza părţilor interesate  În ceea ce priveşte proiectul, care obiective şi strategii se referă la mediul său - în general şi în mod specific?

Analiza Stakeholder (a factorilor interesati)

Mediul proiectului

2

3. Prezicerea comportamentului  Cine şi cum o să se comporte?  Ce consecinţe va avea acest lucru pentru proiect? 4. Analiza şi reacţia  Ce măsuri sunt disponibile pentru a sprijini dezvoltatorul?  Ce provizioane se pot face pentru a reduce riscurile?

Exercitiu 2 Analiza privind mediul proiectului 1. Care sunt părţile dvs. interesate? (Desenaţi-le pe flipchart - arătaţi diferenţele "interne versus externe") Luaţi în considerare cel puţin două dintre părţile interesate ale proiectului, prin intermediul metodei în 4 paşi! (Vă rugăm să utilizaţi foaia de lucru) Prezentaţi-vă concluziile iniţiale.

2.

3.

Pauză .

Realizarea specificatiilor pachetelor de lucru şi a listei de activităţi 5. Compilarea planului de acţiune (planul de reţea) 6. Compilarea structurii de defalcare a lucrărilor 4. Compilarea planului de cost 7. Definirea obiectivelor 2.Capitol 1. Analiza privind mediul proiectului 3. Analiza riscurilor 8. Alcătuirea rapoartelor .

Work Breakdown Structure (WBS= Structura defalcata a proiectului) 3 Structura defalcata Structura de organizare  Structura defalcata a proiectului(WBS) Structura fluxului de lucru  Planul fluxului de lucru (de exemplu Graficul Gantt) .

WBS – Termeni de baza Proiect Subsarcină Subproiect Subsarcină WP Subsarcină WP WP WP WP WP WP WP WP Subproiect Elementele structurii: WP WP WP WP WP Plan parţial • Subproiect • Subsarcină • Pachetul de activitati WP = Pachet activitati .

Exemplu Construirea unei fabrici de producţie 0000 Management de proiect 1000 Planificare de proiect 2000 Fază Implementare 3000 Fază Dare în uz 4000 Fază Organizare PM 1100 Planificare PM 1200 Control PM 1300 Documentaţie PM 1400 Stabilirea de bază 2100 Planificarea proiectului 2200 Planificarea aprobării 2300 Planificarea execuţiei 2400 Achiziţii 3100 Construcţii 3200 Supraveghere 3300 Contabilitate 3400 Predare 4100 Test verificare 4200 Instruire 4300 Exploatare 4400 Scop WBS: Descrierea tuturor sarcinilor de proiect .

WBS – Principiile subdivizarii 3 Structura defalcata WBS orientată pe faze  Studiu – Plan – Implementare – Lansare WBS orientată pe obiecte  Motor – Şasiu .Electrică WBS orientată pe funcţii  Cercetare – Construcţii – Marketing Distribuţie  WBS mixtă  De exemplu. mai târziu. iniţial orientată pe faze şi. pe obiecte .

6. 5. 2. Procedura Demontarea întregului proiect Definirea structurii divizionare Formarea elementelor structurale Crearea unei structuri sistematice Testarea structurii Eliberarea provizorie Optimizarea Eliberarea finală . 8.Work Breakdown Structure= Structura defalcata a proiectului 3 Structura defalcata 1. 3. 7. 4.

WBS .Ce si Unde? 3 Structura defalcata Obiectivul WBS Demontarea logică a sarcinii totale complicate în subsarcini care se pot gestiona Proiectarea WBS şi avantajele Descrierea proiectului total Descoperirea aspectelor neclare ale obiectivului Crearea unui punct de vedere colectiv Pericolul WBS Distrugerea întregului Reducerea la prea puţine puncte Pierderea conexiunilor importante .

1000). În cele din urmă. În primul rând. 4.fără a utiliza "când". Includeţi întotdeauna subsarcina "management de proiect" (nr. definiţi fazele proiectului. .Exercitiu 3 Realizarea unei structuri defalcate a proiectului Ce va realiza proiectul? (. "cum". Folosiţi un sistem de indexare numerică. "cu ce"!) NB: sarcinile sunt determinate de obiective! 1. subîmpărţiţi elementele. 2. 3.

Pauză .

Realizarea planului de acţiune (planul de reţea) 6. Definirea obiectivelor 2. Realizarea structurii defalcate a proiectului 4. Analiza privind mediul proiectului 3. Raportarea .Capitol 1. Planificarea costurilor 7. Analiza riscurilor 8. Realizarea specificatiilor pachetelor de lucru şi a listei de activităţi 5.

WBS si Pachete de lucru Proiect Subsarcină Subproiect Subsarcină WP Subsarcină WP WP WP WP WP WP WP WP Subproiect WP WP WP WP Plan parţial WP WP = Pachet de lucru Definirea pachetelor de lucru şi crearea listei de activităţi .

Sarcinile şi termenele 6. Resursele necesare 7. Cheltuielile/veniturile 10. Denumirea pachetelor de lucrări Indexarea pachetului de lucrări Funcţia sau persoana cu răspundere Amploarea obiectivelor sau performanţa 5.Descrierea pachetelor de lucru 4 Pachete lucru 1. Costurile/avantajele 9. 4.Alte informaţii . 3. Interfeţele 8. 2.

Descrierea activităţilor 3.Lista de activitati 4 Pachete lucru Pachetele de lucru sunt lanţuri de activităţi. Durata activităţilor 4. Numărul de activităţi 2. Succesorul . Predecesorul 5. Elementele importante ale unei liste cu activităţi: 1.

Examplu Lista de activităţi: vorbitori Nr.Lista de activitati. 1 2 Descrierea Scrierea unei liste Stabilirea legăturii Durata 5H 20 H Predecesorul 1 Succesorul 2 3 3 4 Realizarea listei de acceptare Pregătirea contractelor 3H 10 H 2 3 4 5 .

Atribuirea responsabilităţii pentru toate pachetele dumneavoastră de lucru! Realizarea unei descrieri pentru unul dintre pachetele dumneavoastră de lucru! Realizarea unei liste de activităţi (8-10 activităţi) pentru pachetul de lucru pe care l-aţi descris pentru punctul 2 de mai sus! 2. .Exercitiu 4 Descrierea pachetelor de lucru şi realizarea listei de activităţi 1. 3.

6. Definirea obiectivelor Analiza mediului proiectului Realizarea structurii defalcate a proiectului Realizarea specificatiilor pachetor de lucru şi a listei de activităţi Realizarea planului de acţiune (planul de reţea) Realizarea planului de cost Analiza riscurilor . 7. 3. 5.Capitol 1. 2. 4.

Planul fluxului de lucru/ retea Proiect Planul de reţea al punctelor de referinţă Subsarcină Subproiect Subsarcină WP Subsarcină WP WP WP WP WP WP WP WP Subproiect WP WP WP WP Plan parţial WP WP = Pachet lucrări Lista de activităţi Früher Beginn Später Beginn Dauer Früher Abschluß Später Abschluß Früher Beginn Später Beginn Früher Beginn Dauer Früher Abschluß Später Abschluß Früher Abschluß Früher Beginn Später Beginn Früher Beginn Dauer Früher Abschluß Später Abschluß Früher Abschluß Früher Beginn Später Beginn Früher Beginn Dauer Früher Abschluß Später Abschluß Früher Abschluß Früher Beginn Später Beginn Früher Beginn Dauer Früher Abschluß Später Abschluß Früher Abschluß Aufgabenname Puffer Aufgabenname Puffer Aufgabenname Puffer Aufgabenname Puffer Aufgabenname Puffer Dauer Dauer Dauer Dauer Aufgabenname Später Beginn Puffer Später Abschluß Aufgabenname Später Beginn Puffer Später Abschluß Aufgabenname Später Beginn Puffer Später Abschluß Aufgabenname Später Beginn Puffer Später Abschluß Planul fluxului de lucru/ de reţea Früher Beginn Dauer Früher Abschluß Früher Beginn Dauer Früher Abschluß Früher Beginn Dauer Früher Abschluß Aufgabenname Später Beginn Puffer Später Abschluß Aufgabenname Später Beginn Puffer Später Abschluß Aufgabenname Später Beginn Puffer Später Abschluß .WBS.

ENP) Metoda diagramelor cu săgeţi (Arrow Diagramming Method .Planul de retea 5 Un plan de reţea este o "reprezentare grafică sau tabelară a fluxurilor şi a dependenţelor" (DIN 69900) Un instrument pentru managementul procedurilor şi al termenelor limită 3 tipuri de planuri de reţea: Eveniment în cadrul planului cu noduri ("Event on Node Plan" .ADM) Metoda diagramelor de precedenţă (Precedence Diagramming Method PDM) Planul de reţea .

Elementele planului de retea 5 Planul de reţea Activitate: descrie un eveniment anume Eveniment: descrie apariţia unei situaţii Punct de referinţă: este un eveniment de o importanţă deosebită .

Relatii 5 Planul de reţea Succesiune normală: Cum se leagă sfârşitul Activităţii A de începutul Activităţii B? A SN B sau A B .

Relatii 5 Planul de reţea Succesiune de început: Cum se leagă începutul Activităţii A de începutul Activităţii B? Succesiune de sfârşit: Cum se leagă sfârşitul Activităţii A de de sfârşitul Activităţii B? Succesiune sărită: Cum se leagă începutul Activităţii A de sfârşitul Activităţii B? .

Calcul retrospectiv .Varianta calcul I Cod WBS Persoana responsabilă Activitatea Durata 1. Calcul în avans Cea mai devreme dată de începere Perioadă tampon totală Cea mai devreme dată de finalizare Cea mai târzie dată Perioadă tampon Cea mai târzie dată de începere liberă de finalizare 2.

de exemplu atunci când predecesorii sunt în punctul cel mai timpuriu şi succesorii. în cel mai târziu. fără a afecta data cea mai timpurie de începere sau alte evenimente.Varianta calcul II 5 Planul de reţea Perioadă tampon liberă: Cadrul de timp în care un eveniment sau o activitate se poate muta la cea mai timpurie dată de începere. Perioadă tampon totală: Perioada între punctul cel mai timpuriu şi cel mai târziu al unui eveniment sau al unei activităţi. .

EFTp Per. tampon liberă: FBp = ESTs . tampon liberă Activitatea B Data cea mai timpurie de finalizare predecesor Perioadă tampon totală Data cea Data cea mai mai târzie Per. Per. tampon târzie de de începere liberă finalizare Data cea mai timpurie de finalizare Data cea Data cea mai mai târzie Per. Perioada tampon totală Per.EST ori LFT .Varianta calcul III WBS Persoana responsabilă Activitatea A Data cea mai timpurie de începere Durata WBS Persoana responsabilă Durata 1.EFT . tampon totală: TB = LST . Perioada tampon totală ori 2. tampon târzie de de începere liberă finalizare Data cea mai timpurie de începere succesor Perioadă tampon totală 2.

EFT WBS R D WBS R D 1. tampon totală: TB = LST .11 R.1 4 1.1 1 Numirea Membrilor echipei Şedinţa iniţială Structurarea Proiectului Metoda estimării costului Optimizarea planului Eliberarea planului 0 1 1 1 4 5 5 5 0 0 6 6 6 6 0 0 8 8 8 8 0 0 16 16 16 16 0 0 23 23 23 23 0 0 24 24 1.2 R.1 Pregătirea şedinţei 5 1.1 8 1.1 9 1.8 R.1.EFTp Per.1 1 Analiza riscurilor Convenirea bugetului de risc 8 13 5 0 17 22 17 22 5 5 18 23 Activitatea EST LST TB FBp EFTp LFT ESTs LST Activitatea TB FB EFT LFT .4 R.6 R.5 R.3 6 Închiderea planificării 0 0 0 0 5 5 8 10 2 2 14 16 Per.9 R.2 1 1.EST = LFT .3 R.10 R.7 R. tampon liberă: FBp = ESTs .2 2 1.2 7 1.

Model diagrama GANTT Model diagrama retea .

1430. Calculaţi data de începere şi termenul de finalizare. 3. 2.Exercitiu 5 Realizarea planului fluxului de lucru (un tip de Plan de reţea) 1. 2200 etc. . Desenaţi activităţile dumneavoastră (de la Exerciţiul 4) pe diagrama de perete şi faceţi conexiunile cu alte activităţi. Utilizaţi numerele de indexare a activităţilor: 1000. precum şi perioada tampon.

Pauză Pauză .

Capitol 1. Analiza riscurilor . Realizarea specificatiilor pachetelor de lucru şi a listei de activităţi 5. Planificarea costurilor 7. Realizarea structurii defalcate a proiectului 4. Analiza privind mediul proiectului 3. Realizarea planului de acţiune (planul de reţea) 6. Definirea obiectivelor 2.

mm. Uwe Rehling Appointment of Team Members Meeting Preparation Cost Estimate Method Risk Analysis Risk Budget Approval Plan Release 2.mm.Exemplu de planificare a timpului dd.jjjj . Resource Project Planning Planning Completion 1.jjjj No. Christopher Small Kick-off Meeting Project Structuring Plan Optimisation 3 Claus Holm Planning Closure Details Work Over Allocation Work Over Allocation Work Over Allocation Work Over Allocation Work Over Allocation Work Over Allocation Work Over Allocation Work Over Allocation Work Over Allocation Work Over Allocation Work Over Allocation Work Over Allocation Work Over Allocation Work Over Allocation Work Over Allocation 8 8 8 0 8 8 16 8 8 16 8 8 16 8 8 8 0 8 8 8 Mo Tu We Th Fr Sa So dd.

880.00 € 4.320.760.00 € .00 € 15.600.920.00 € 3.01.00 € 7.400.000.00 € 8.2007 22. Uwe Rehling 2.00 € 1.00 € 14. Resource Max.00 € 8.00 € 10.200.2007 Totals 6.200.400.00 € 180.02.600.00 € 2.800.800.00 € Costs 44.00 € 5.00 € 21. Units 100% 100% 100% Upper Limit 200% 100% 100% Rates 200.00 € 3.00 € 8.000.2007 6.2007 29.880.00 € 1.680. Christopher Small 3.200.00 € 2.600.00 € 8.00 € 66.00 € 160.00 € 5.00 € 12.01.680.00 € 1.00 € 1.00 € 14.400.00 € 5.00 € 1.120.2007 05.00 € 1.280.00 € 14.00 € 2.00 € 1.440.00 € 3.00 € 7.600.880.440.400.560.120. Claus Holm Project Planning Team Members Appointment Meeting Preparation Kick-off Meeting Project Structuring Cost Estimate Method Planning Closure Risk Analysis Plan Optimisation Risk Budget Approval Plan Release Planning Completion 08.080.600.00 € 13.400.000.01.000.160.01.00 € 12.Exemplu de planificare a costurilor No.00 € Work-hours 224 80 48 1.

Tipuri de costuri 6 Costuri 1. Timp personal   Ingineri şi asistenţi administrativi Lucrători în producţie şi asamblare 4. clădiri. Amenajarea de producţie  Maşini. ajutoare şi provizii 2. Alte costuri   Cheltuieli de regie Costuri de călătorie . Consumabile  Materii prime. unelte şi instalaţii 3.

Estimarea costurilor-Metoda I 6 Costuri Ipoteze: WBS solidă. Pachete de lucrări descrise cu exactitate Metode de estimare analitică Metoda algoritmică Estimarea comparaţiei Metoda indexării .

Estimarea costurilor-Metoda II 6 Costuri Asistenţa experţilor Un interviu cu un singur punct Mai multe chestionare Formula stabilirii costurilor .

Diagrama de management al resurselor Belastung Cerere de resurse Stunden 14 H 12 Limită stocuri Deficit 10 A F D Exces 8 6 C K 4 E 2 B G I J 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Durată 20 Zeiteinheit în Tagetimp .

Managementul resurselor Volum de muncă Volum de muncă Durată Durată Volum de muncă Durată .

Optimizarea resurselor Belastung Cerere Stunden de resurse 14 12 Limită stocuri 10 D 8 A F H 6 C K 4 E 2 B G I J 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Durată 20 Zeiteinheit în timp Tage .

acum creaţi o histogramă (diagramă Gantt)! Estimaţi timpul de lucru pentru fiecare activitate în ore-om şi calculaţi costurile muncii! 2.Exercitiu 6 Realizarea histogramelor şi a planurilor de cost 1. Pe baza listei de activităţi de la Exerciţiul 4. .

Pauză .

Realizarea planului de cost 7. Definirea obiectivelor 2.Capitol 1. Realizarea planului de acţiune (planul de reţea) 6. Analiza mediului proiectului 3. Compilarea structurii defalcate a proiectului 4. Realizarea specificatiilor pachetelor de lucru şi a listei de activităţi 5. Analiza riscurilor .

Analiza riscurilor 7 Riscuri 1. 2. 3. Identificarea riscurilor Evaluarea riscurilor Descrierea riscurilor Prevenirea riscurilor . 4.

Domeniile de căutare şi elementele declanşatoare Trecerea prin câmpurile de căutare Sistematizare în conformitate cu:  Şansele  Eroarea  Intenţia . 2.Identificarea riscurilor 7 Riscuri 1.

Contractele . Cadrul general şi de proiect 2.Identificarea riscurilor 7 Riscuri Domenii de căutare (exemple) 1. Aspectele cu caracter personal 6. Procedura şi instrumentele ca risc 4. Tehnologia şi rezultatele proiectului 3. Aspectele legate de mediu 7. Aspectele comerciale 5. Proviziile şi livrările 8.

6.Identificarea riscurilor 7 Riscuri Domenii de căutare (exemple) 1. Economie Organizare Oameni Mediu Social Tehnologie . 4. 3. 5. 2.

Oameni 2.Identificarea riscurilor 7 Riscuri Domenii de căutare (exemple) 1. Mediu imediat . Mijloace de măsurare 6. Materiale 4. Metode 5. Maşini 3. Management 7.

Influenţa asupra altor elemente ale proiectului 5. Valoarea daunelor 4. Cauzele 3. Pericolul pentru succesul general al proiectului (rază de acţiune strategică) 6. Probabilitatea apariţiei 2.Evaluarea riscurilor 7 Riscuri Raza de acţiune şi probabilitatea 1. Şansele de a controla sau de a reduce la minimum riscurile .

cu referire la costuri.Descrierea riscului 7 Riscuri 1. calitatea rezultatelor. 4. 3. Condiţiile limită presupuse . etc. 6. 2. 5. Documentaţia analizei de risc ar trebui să includă următoarele elemente: Scurtă descriere a riscurilor Cauza(le) riscurilor Datele la care cauzele şi evenimentele sunt aşteptate Interacţiunile diverselor evenimente ("sinergii negative") Domeniul de aplicare posibil. programe.

Prevenirea riscurilor 7 Riscuri 1. .  Evaluare "înainte/după".  Corective. 2. 5. 3. 4. Identificarea şi descrierea riscului Stabilirea cauzei riscului Calcularea efectului riscului Alegerea unei reacţii Reacţii pentru a face faţă unui risc:  Preventive.

Rezultate: 1. Documentaţia 3.Exercitiu 7 Realizarea unei analize a riscurilor pentru proiectul dumneavoastră. Planificarea măsurilor de combatere . Tipul riscurilor şi al efectelor 2.

Planificarea costurilor 7. Analiza riscurilor 8. Realizarea planului de acţiune (planul de reţea) 6. Definirea obiectivelor 2. Raportarea . Realizarea specificatiilor pachetelor de lucru şi a listei de activităţi 5. Analiza privind mediul proiectului 3.Capitol 1. Realizarea structurii defalcate a proiectului 4.

Raportarea 8 Rapoarte      Raportul punctelor de referinţă (MR) Raportul de stare (SR) Înştiinţarea privind schimbarea Feedback privind pachetul de lucrări Raportul final de proiect .

Raportul de “status” al proiectului

1. 2. 3. 4.

8

Rapoarte

5.
6. 7. 8. 9. 10.

Proiectul va continua conform programului? Care este termenul final? Care sunt costurile globale estimate? Care este statutul altor obiective importante de proiect? Ce succese şi progrese s-au produs de la ultimul RS? Ce întârzieri, opriri şi probleme au existat de la ultimul RS? Măsurile corective care au fost puse în aplicare... Măsurile corective cu privire la care urmează încă să fie luate decizii... Comparaţie costuri, "obiectiv versus realitate" şi motivaţiile diferenţelor! Perspectivă (următorul RS, rezultatele următoare)

Milestone trend analysis

8
Rapoarte

1. 2. 3. 4.

5. 6.

Definirea rezultatelor punctelor cheie şi programelor aferente, Verificarea periodică (de exemplu, lunar) a programelor punctelor de referinţă, Estimarea programelor modificate ale punctelor de referinţă, Introducerea programelor punctelor de referinţă în graficul tendinţelor punctelor de referinţă Comentarea pe marginea modificărilor, Specificarea efectelor şi a eventualelor măsuri corective în caz de diferenţe.

Puncte cheie
Puncte de referinţă 1.1 1.2 1.3

Intervale rapoarte (ex. lună) 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11

1.10
1.9 Punct cheie 5 1.8 1.7 Punct cheie 4 Punct cheie 3 1.6 1.5 1.4 Punct cheie 2 1.3 1.2 Punct cheie 1 1.1

= în urmă
= conform programului = în avans = au fost îndeplinite condiţiile

dar este sfârşitul începutului! . Acesta nu este sfârşitul.Vă mulţumesc pentru atenţie.

594 01370.489 3.9:7/01. #0.78.1.....70.90.:747 . 5..890/0.20/::5740.047 3.9:: 425.3::/0.09047 /0 :.3:/0 70x0. 5740. 850..70..70. 5...3::/0..897:.7: ..9.70.9:: #0.x:30 5.9gx #0.9.947 5..4-0.

78.:7   /0391.:747 .70.:747 .:747 !70.:..70.0370..3.78.:747 #8.78.7070.78.78.:747 08..

: .70 %70.94.3800 74.573.9.:7  42030/0.4314729.070. 3903x.70./0391.70 00203900 /0.g:9.3 . .70 $8902..25:70/0.78.70..g:9.:747 #8.90.70L3.

900.900.900 ..7.0 850.9:: !74.4207. 70:9..9000.78.0 ... 3897:203900.78.:747 #8.9005740..0/:7. 850. /05740.:.70.70 00250 ./0391..90/020/: !74.907507843. 850.9 %0344./7:0307.7g70 4397.g:9.:7 4203/0.

:747 #8.70 .78..70 00250    ..70.:7 4203/0.g:9.3.203 0/: $4./0391. %03440 .43420 7.

203 .9 .70 00250 .:747 #8.g:9.:7 4203/0.3.0 094/0 4...02039 0/:20/.907./0391.0/02g8:7.70 .78.70. 3 .

 !74-.8:57.90..x:30 897.9:: 7./.x:30 574-..5740.9:: !07.-9.:/0.:3047 31:03x.g/0.8.08:0307.-9.3800/0.7x0 .:./0.:7 #. 70/:....9470020390 .:00 '.:70 .4.:747 #8. .g ...78.70.90.05740.4:50397:8:.70...5.90..43974.232:278.0.

78.78.03203900 8:39.7070.20 .. 9059.9047 09.:79g/08. 70:9.90.900.:.:2039. 0 78.7 970-:8g3.:/g:72g94..90 3907..5.:00 0..700 0020390 $.0/078..:: #8.0780470.0320390 830730.7070.:7    4.9.x:30/.:7010770 .x..9.:747 .08.:747 .70548- .0 4203:/0.489:7 5747. 43/x029g5708:5:80 ..3.70...

7070..0 .-70.:.xg:3:78.:: ...!70.:3070.78.:747 #8.78.039.010.:: $9.0370.1. /08.:. !70.70L3..70...9::78.:7   /0391.x #0.9.390.:078.01.70.:: 0070.0 470..x50397:..

/:5g .

2g8:747/0.31.42-. !..70.70.:747 .:747 50397:5740.78.9:/:230.07.897g #0:9.90 %5:78.3.x.9047 4.0..9: #0.:30..4.9070 .010.:2039.

489:747 3.594 01370.70.9:: #0.70.3: /070x0.5479.947 5.7: .3::/0...31..70.4-0.9:: #0. 897:..78. !....9.1.047 3. .:747 #.x:30 5.90.57...3/20/:5740.9gx #0. 5740.70.890/0.70. 850. 5.9. ..09047 /0:...9:7/01..

#.9 .5479:5:3./05740.5479:13.3/8.790 #.57.2-.70.09:/0:.70.5479.9047/0701073xg # #.57. 00/-.70 $# 3 93x...3/5.54. #.70.5479:/089.7g7 #.

.gL3.70 :720..470.9.9.54..5.00892..9474-0.70.5479:/0 89.70 .7.390/05740..489:7 4-0.431472 5747.9 08:.x0/10703x047 !07850. 425.:57.700890907203:13.9:9:.70.70 g8:70..4393:.x0. 5740.2:: .900 :72g94.:089.90 249.9:8 . :92:#$ 0L39707 4577 574-020. .:14895:80L3 .g :72g947:#$ 70:9...90/0.#.g8g10:.9.9.9::      #..9 /0.9.0.9:.708:39.:574/:8/0.9.790 !740..90 .0.078:8 70.470.70089089.489:704-.:92:#$ g8:70.0 25479.080 57470808 .

70:9.9047.0L3.5747.70.88 #.20475:3.9047/0 701073xg 42039.2047.9047/0701073xg 3974/:.790    01370.9047/0701073xg 892..90475:3.070..1.047 2g8:7.54.5074/. 5747.1070390 '071.0894309703/.730.470.0 5:3./0/10703x0 .0.039:.5747.204724/1.70.00 5747.1.502.90.9047/0 701073xgL37.9047 .g /00025: :3.g747 $50..20475:3..9.24/1.70.70.7 .3.:903/3x0475:3.010.

54.00    !:3.38 .00 !:3.9.9..2:: L3.9.90.43/x0 .00     3907.4314725747.00   !:3.00 !:3.9..9.:1489L3/05390.!:3..90/0701073xg   !:3.00   !:3.07.790 0 :3g         L3:72g .

903x0 .3:0890 817 9: /.089.70890 817 9: L3.05:9:: . 50397:.'g2:x:208.