You are on page 1of 26

CoEnzyme Q10

anaVita ©dR YTY


o n
i : a d is m
iş n d a zi f.

m ıl n-M En ro
ı
y si si P
•G 5 7 n t e d e v e arı
9 o i l
• 1 isc ers sün ane daş z
W niv itü Cr ka ke
Ü nst L. ar ilk a l
E red m an iş;a a s
F lış ınd lm y l
i m r
ça raf edi k
, .K a
ta şf d e f d e
o ‘
ke 5 8 Pr e c k
9 ı v ı r
• 1 pıs ers lar Me tir.
ya olk daş an iş i
F ka ınd dilm erj Q10 ü
ar raf r e , e n o n
C lü
ta po e
d d ı ro e cı
e
r a 8 in ığ yl a
7
9 m d i m l
• 1 eti na es tır hel
ür oy erm raş itc a tır.
in öst iz a . M my mış
g gil r D Ki an
İn ete EL az
P OB lü k
anaVita ©dR YTY N dü
Ö
•Coenzim Q10 (ubikinon, ubidekarenon, CoQ10, CoQ, Q10*,Q)
bir benzokinon bileşeni olup Q kinon halkasını, 10 ise
izoprenil alt birimini gösterir.
•Bu Vitamin-sever yapı, doğal olarak tüm canlıların hücrelerinde
bulunur ve vücut enerjisinin imalinden sorumludur.
•Herbir insan hücresinde besin enerjisi, mitokondrialarda CoQ10
yardımıyla yaşam enerjisine çevrilir...
•Vücudumuzun % 95 enerji gereksinimi (ATP) Q10 yardımıyla
üretilmektedir.
•Yüksek enerji gereksinimli organlar (Kalp, karaciğer, adele...)
en yüksek oranda Q10 yoğunluğuna sahiptirler.

anaVita ©dR YTY


H

H
H
H C
C H
H
H O

O O

H
H
C
O H
H
C
anaVita ©dR YTY H H
anaVita ©dR YTY
anaVita ©dR YTY
anaVita ©dR YTY
Besinin Dönüşümü

anaVita ©dR YTY


Mitokondrial solunum zenciri

anaVita ©dR YTY


anaVita ©dR YTY
anaVita ©dR YTY
Hücre Enerji üretimi (ATP)

anaVita ©dR YTY


anaVita ©dR YTY
anaVita ©dR YTY
anaVita ©dR YTY
anaVita ©dR YTY
anaVita ©dR YTY
anaVita ©dR YTY
anaVita ©dR YTY
Q10 MARKALARI

anaVita ©dR YTY


anaVita ©dR YTY
PÜF NOKTALAR

ETKİ PARKİNSON ve MİTOKONDRİAL SİTOPATİ ÇOK ETKİN ve


HASTALIKLARINDA ÖNCELİKLİ
KONJESTİF KALP HASTALIĞI, HİPERTANSİYON, SEÇİMSEL VEYA
İSKEMİK KALP HASTALIĞINDA ÖNCELİKLİ
DİYABETİK
DİYABETTE KONTROL İÇİN
SEÇİMSEL
GASTROİNTESTİNAL BOZUKLUK, ANi hipoglisemi ve
YANETKİLER %0.5 NADİR
hipotansiyon
ETKİLEŞİM KUMADİNLE ARTAN KAN SULANMASI ETKİSİ PROSPEKTİF
HİPOGLİSEMİK POTANSİYEL SİNERJİK ETKİ HASTA GÖZLEMİ
ANTİHİPERTANSİF POTANSİYEL SİNERJİK ETKİ HASTA GÖZLEMİ
DOZ MİTOKONDRİAL SİTOPATİ DE:150mg/gün, 2mg/kg/gün 3000 mg/dl/kanda altı
PARKİNSON HASTALIĞINDA: 300-1200mg/gün ETKİN DOZ
KARDİYOVASKÜLER HASTALARDA: 50-200mg/gün TiPİK DOZ
DİYABETTE: 100-200mg/gün DEĞİŞKEN DOZ
FİYAT 100mg/gün doz için.... 30$ /Ay UYGUN
1200mg/gün doz için.....300$/Ay PAHALI
Nörolojide Parkinson için etkinlik, kardiyovasküler ARAŞTIRMAYA
SONUÇ
hastalıklar için henüz kararsızlık sözkonusudur... DEVAM
anaVita ©dR YTY
COENYZME Q10 ‘ın Etki ve Yararları
Biyokimyasal Fizyolojik Klinik

1. Kalp volüm gücünü ve dışa


1. İskemik değişiklikleri
1. ATP üretimini sağlaması atım gücünü arttırmak;
azaltmak
kardiak indeksi düzeltmek.
2. Serbest Radikallerin 2.EKG bulgularını düzeltme,
2. Antiaritmik etki
etkilerini azaltması iyileştirme
3. Lipid peroksidasyonunu 3.Genel periferik direnci 3. Genellikle klinik durumu
azaltması azaltma düzeltmek
4. Angina pectoris episode
4. Lipo-oksijenaz 4. Sistolik ve diastolik kan
unun görülme sıklığını
çemberindeki (TxA2 & LTs) basıncının ikisini de
azaltmak (↓ ↓ nitroglycerine
prostonoid deriveleri azaltma düzeltmek
dozonu azaltmak)
5. Mitokondriaların yapısal ve 5. Genel kalp büyüme
5. Antihypertensive etki
işlevsel özelliklerini arttırmak. derecesini azaltmak.
6. Karıncık işlevlerini düzene
6. Less pronounced dyspnoe
sokmak
7. Üstün çalışma kapasitesi ve
hastaların kndini iyi
hissetmesi
anaVita ©dR YTY
8. Uzun ömür umudu...
Co Q10TM Super
Co Q10TM
The catalyst
of the cells.
Coenzyme Q10 10/20 mg
Beta Carotene 1000 I.U.
Vitamin E 10 I.U.
Selenium 10 mcg

Take 1-3 capsules daily or as directed.

anaVita ©dR YTY


anaVita ©dR YTY
anaVita ©dR YTY