You are on page 1of 12

UKURAN KEMISKINAN DI MALAYSIA

• Kemiskinan mutlak di Malaysia diukur dengan menggunakan perbandingan antara pendapatan kumpulan isirumah dengan satu tahap yang dipanggil pendapatan garis kemiskinan (PGK). .

• PGK ini ditentukan berasaskan kepada taraf hidup penduduk negara ini .

secara purata. pakaianan dan perbelanjaan asas seperti sewa. . kesihatan dan rekreasi. bahan api dan tenaga. pengangkutan dan perhubungan . menampung keperluan makanan.• PGK merupakan satu jumlah pendapatan minimum untk membolehkan sesebuah isirumah.

• Sementara darjah kemiskinan pula dibahagikan berdasarkantingkat pendapatan yang diterima dengan PGK. .

• Pendapatam di bawah dari PGK dikatana sebagai miskin sementara individu yang menerima pendapatan kurang separuh dari PGK dikatakan sebagai termiskin atau miskin tegar. .

• Kemiskinan relatif pula mempunyai hubungkait dengan ketaksamaan dalam agihan pendapatan dimana penilaian terhadap kebajikan seseorang adalah juga bergantung kepada kebajikan oranglain yang dijadikan sebagai perbandingan. .

komposisi perbelanjaan dan perkhidmatan awam. • Berubah mengikut kawasan. saiz isi rumah. lokasi.Pendapatan garis kemiskinan • PGK merupakan sempadan taraf hidup yang memisahkan golongan miskin dengan solongan yang tidak miskin. .

• Dikemaskini setiap tahun agar daapt menunjukkan keadaan kemiskinan yang sebenarnya. . • Disesuaikan dengan nilai wang semasa dan keadaan inflasi.

5) 584 (292) 2002 529 (264.2002 .5) 516 (258) 1999 510 (255) 685 (342.Kawasan 1970 1980 274 544 452 1990 370 (185) 544 (272) 452 (226) 1995 425 (212.5) 690 (345) 600 (300) Semenanjung 180 Malaysia Sabah Sarawak 410 347 Jadul: pendapatan garis kemiskinan.5) 601 (300. 1970 .

PGK (Bandar) Kawasan Miskin tegar Isi rumah (RM) Per kapita (RM) Miskin Isi rumah (RM) Per kapita (RM) Semenanjung Malaysia Sabah/ labuan Sarawak 420 540 530 100 110 115 740 970 860 185 200 190 .

Negeri Miskin tegar Miskin Mudah miskin Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri sembilan 99 63 346 59 927 879 2818 390 363 2806 1631 3365 1609 813 Pahang Perak Perlis Pulau pinang Sabah 59 111 45 1 373 363 917 519 603 5091 813 1378 750 3303 3007 Sarawak Selangor Terengganu WP Kuala Lumpur WP Labuan 111 43 95 108 - 1695 916 2795 601 115 2932 2279 7433 2387 329 WP Putrajaya Jumlah 1462 19180 5 35731 .