PELAJARAN 33 ADAB MENJAGA KEMUDAHAN AWAM

PENDIDIKAN ISLAM Click to edit Master subtitle style KUMPULAN 2 2011

4/28/12

Pengertian kemudahan awam 4/28/12 .

papan-papan tanda jalan. lampu isyarat. taman permainan dan sebagainya. dewan orang ramai. Antaranya ialah telefon awam.KEMUDAHAN AWAM • Kemudahan awam ialah kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai. 4/28/12 • . tandas awam.

Adab menjaga kemudahan awam 4/28/12 .

Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam. 4. 4/28/12 . Bertimbang rasa dengan pengguna lain.1. Melaporkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab. 5. Menggunakan mengikut peraturan yang telah disediakan. Gunakan mengikut keperluan tanpa pembaziran. 3. 2.

Kepentingan kemudahan awam 4/28/12 .

• • • 4/28/12 . Menjamin kesejahteraan hidup. Membantu ketika kecemasan.INDIVIDU • Memberi kemudahan kepada golongan yang kurang mampu. Menjimatkan perbelanjaan.

Memupuk sikap toleransi. Menjalinkan semangat perpaduan. 4/28/12 .MASYARAKAT • • • Menjalinkan hubungan silaturrahim.

Meningkatkan ekonomi negara.NEGARA • • • Dapat menarik pelancong. 4/28/12 . Menjimatkan peruntukan kewangan.

Penyalahgunaan kemudahan awam 4/28/12 .

Membuang sampah bukan pada tempat yang telah disediakan.• Antara contoh-contohnya ialah :• Menggunakan paip bomba untuk kegunaan peribadi. Membuat panggilan palsu kepada pihak polis atau bomba. • • • 4/28/12 . Menconteng papan-papan tanda jalan raya.

Tanggungjawab menjaga kemudahan awam 4/28/12 .

Antara langkah-langkah tersebut ialah :• Mengadakan kempen mengenai caracara menggunakan kemudahan awam. • • 4/28/12 . Menerapkan pendidikan awal kepada kanak-kanak dalam menghargai kemudahan awam. Menguatkuasakan undang-undang.

soalan 4/28/12 .

Apakah maksud kemudahan awam ? Huraikan 2 kepentingan menjaga kemudahan awam. Terangkan 2 tanggungjawab orang ramai terhadap kemudahan awam yang disediakan. 4. Sebagai pelajar. 3. jelaskan dua cara untuk megatasi perbuatan tidak bertanggungjawab dalam kalangan remaja yang suka merosakkan kemudahan awam. 2.1. 4/28/12 .

SEKIAN. TERIMA KASIH Click to edit Master subtitle style 4/28/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful