UPSR

Pecahan

Senarai Kemahiran.
1.Operasi Tambah. 1.1 Menambah nombor pecahan yang penyebutnya hingga 10. 1.2 Menambah nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10. 1.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan dan nombor bercampur. 2. Operasi Tolak. 2.1 Menolak nombor pecahan yang penyebutnya hingga10. 2.2 Menolak nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10. 2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan dan nombor bercampur. 3. Operasi Darab. 3.1 Mendarab nombor pecahan dengan nombor bulat. 3.2 Mendarab nombor pecahan dengan nombor pecahan. 3.3 Menyelesaikan masalah darab yang melibatkan nombor bulat dengan nombor pecahan.

Kekuatan
1. Murid menguasai asas darab, sifir 1 hingga sifir 9. 2. Murid boleh membina petak darab. 3. Murid menguasai operasi tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan nombor bulat.

Kelemahan.
1.Murid tidak memahami konsep nombor pecahan. 2.Murid tidak memahami perbandingan nilai antara nombor pecahan. 3.Murid tidak mahir menukar penyebut atau pengangka untuk penyetaraan nilai antara nombor-nombor pecahan. 4.Murid tidak mahir menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur atau sebaliknya. 5.Murid tidak mahir menukarkan nilai nombor pecahan pada setiap unit ukuran panjang dan jarak , timbangan berat, sukatan isipadu cecair, dan masa,kepada unit-unit berkaitan. 6.Murid tidak mahir menyatakan nilai nombor pecahan kepada nombor perpuluhan atau sebaliknya. 7. Murid tidak mahir menyatakan nilai nombor pecahan kepada peratus atau sebaliknya.

PETAK SIFIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 10 12 14 16 18 3 6 9 12 15 18 21 24 27 4 8 12 16 20 24 28 32 36 5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24 30 36 42 48 54 7 14 21 28 35 42 49 56 63 8 16 24 32 40 48 56 64 72 9 18 27 36 45 54 63 72 81 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Penggunaan Petak Darab Untuk Mendapatkan Nilai Setara Nombor Pecahan.
1.Untuk mendapatkan nilai setara setiap nombor pecahan, perhatikan lajur-lajurnya dari sebelah kiri ke kanan. 2.Pengangka untuk pecahan berkenaan mesti pada lajur di bahagian atas. 3.Penyebut untuk pecahan berkenaan mesti pada lajur di bahagian bawahnya.

3 6 9 4. Contoh: pecahan setaranya ialah , , 12 dan seterusnya. 4 8 12 16
Pada lajur 3 ada 6, 9, 12 dan seterusnya. Pada lajur 4 ada 8, 12, 16 dan seterusnya. 5. Jika 2 pula bersamaan 4 , 6 , 8 , dan seterusnya. 10 15 20 5

Menyamakan Penyebut Untuk Nombor-nombor Pecahan Yang Berbeza Penyebutnya .
1.Gunakan petak darab. 2.Senaraikan hasil darab untuk setiap penyebut pecahan itu. 3.Pilih nombor hasil darab yang paling kecil sebagai penyebut sepunya untuk nombornombor pecahan itu.

Contoh:

3 4

1 6
Hasil darab untuk 4: 8,12,16,20,24 Hasil darab untuk 6: 12,18,24,

Daripada turutan nombor tersebut 12 adalah hasil darab sepunya terkecil. Rumusan: 12 sesuai sebagai penyebut untuk dua nombor pecahan tersebut.

Nilai Nombor Bulat Dan Pecahan
1. Semua nombor pecahan yang pengangka dan penyebutnya sama adalah bernilai 1 Contoh: 2 2 6 6 = =

1 1

Nombor Bercampur Dan Pecahan
1.Nombor bercampur adalah jumlah dua nombor, iaitu nombor bulat dan nombor pecahan. 2.Nombor bulat boleh ditukarkan menjadi nombor pecahan tak wajar. 3.Pecahan tak wajar adalah jumlah dua nombor pecahan.

Contoh:
5 4 1 1 10

─ = ─ + ─
4 4 4

=

1─
4

2=─
5

9

6

3

3

─ = ─ +─ = 6 6 6 =

1─
6 1

1─
2

Penggunaan Jadual Nilai Pecahan Dan Unit Ukuran.
1. Nombor pecahan yang biasa terdapat pada soalan UPSR. 2. Fahamkan unit yang diperlukan dalam jawapan untuk soalan. 3. Tukarkan nilai nombor pecahan itu kepada unit yang berkenaan. 4. Gunakan jadual berikut sebagai panduan.

Bagaimana nak ingat ?
Ingatkan: 1 2 4 10

dan dan dan dan

10 5 25 100

0.1= 0.2= 0.5=
0.01= 0.25= 0.75=

Pecahan dan perpuluhan, unit ukuran jarak, timbangan ,dan sukatan isipadu , dan peratus.
Pecahan 1 — 2 1 — 4 1 — 5 1 — 10
perpuluhan

m = cm

km = m

kg = g

l = ml

peratus

0.5

50 cm

500 m

500 g

500 ml

50%

0.25
0.2 0.1

25 cm 250 m
20 cm 10 cm 200 m 100 m

250 g
200 g 100 g

250 ml 25 %
200 ml 20 % 100 ml 10 %

1 — 100 1 —— 1000 1 — 20 1 — 25 1 — 50

0.01

1 cm

10 m

10 g

10 ml

1%

0.001

0.1 cm

1m

1g

1 ml

0.1 %

0.05

5 cm

50 m

50 g

50 ml

5%

0.04

4 cm

40 m

40 g

40 ml

4%

0.02

2 cm

20 m

20 g

20 ml

2%

3 — 10 9 — 10 3 — 4 2 — 5 3 — 5

0. 3

30 cm

300 m 300 g

300 ml 30 %

0.9

90 cm

900 m 900 g

900 ml

90 %

0.75

75 cm

750 m 750 g

750 ml

75 %

0.4

40 cm

400 m 400 g

400 ml

40 %

0.6

60 cm 600 m

600 g

600 ml

60 %

4 — 5
7 — 20 9 — 25 11 — 25 9 — 50

0.8
0.35 0.36 0.44 0.18

80 cm
35 cm 36 cm 44 cm 18 cm

800 m 800 g
350 m 350 g 360 m 360 g 440 m 180 m 440 g 180 g

800 ml 80 %
350 ml 360 ml 440 ml 180 ml 35 % 36 % 44 % 18 %

Konsep Perbandingan
2 1 1. Jika — murid hadir, — tidak hadir. 3 3 3 2 2.Jika — adalah lelaki, — pula perempuan. 5 5 1 5 3. Jika — rosak, — pula berkeadaan baik. 6 6

Soalan 5 ( 2000)
7 7

5 —— 1000

— =
100
(perpuluhan)

5.007 - 0.07 4.937

Panduan: Untuk mendapatkan nilai perpuluhan bagi nombor-nombor
pecahan yang penyebutnya 10, 100 atau 1 000 adalah dengan melihat angka sifarnya. Jika sifarnya satu maka digit perpuluhannya juga satu Dan jika dua maka digit perpuluhannya dua.

Soalan 8 (2000)
3

6 - 4—
8

=

Cara Penyelesaian:
8

6=5─
8 8 3 ─

5─
8

4─
8

=

Soalan 17 (2000)
Kak Yong membeli 3 l air tebu.
1

— daripada air tebu itu diberi
6

kepada jirannya, manakala yang lain diminum oleh 6 orang anaknya, sebanyak 300 ml setiap seorang. Bakinya disimpan. Berapakah isipadu, dalam ml, air tebu yang disimpan itu ?

Soalan 19 (2000)
1 Ng membeli 3 kg tepung. — 4 daripadanya digunakan untuk membuat kek dan bakinya dibungkus menjadi 5 bungkusan yang sama berat. Berapakah berat dalam g setiap bungkusan itu?

Soalan 22 (2000)
Sangkar P Sangkar Q
Mewakili 80 ekor burung puyuh

Piktograf pada Rajah 7 menunjukkan bilangan burung puyuh yang dipelihara oleh Alwi. 3 Jika — daripada bilangan burung puyuh itu telah 5 bertelur, berapa ekor burung puyuh yang belum bertelur ?

Soalan 25 ( 2000 )

Pecahan kawasan yang berwarna daripada seluruh rajah, dalam nombor perpuluhan , ialah ………..

Soalan 26 (2000)
1

— daripada 480 biskut telah dijual.
3

Bakinya dibahagikan sama banyak kepada empat kumpulan murid . Berapakah bilangan biskut yang setiap kumpulan dapat ? 1 2 Jika ─ telah dijual maka ─ yang belum dijual. 3 3

Soalan 32 (2000)
Cik Mah ada 25 m kain.Dia membuat 15 helai tudung daripada kain itu.Jika sehelai tudung 4 memerlukan — m kain, berapa meterkah kain 5 yang tinggal ?

4 ─ m = 0.8m 5

Soalan 33 (2000)

Rajah 13 menunjukkan waktu mula dan tamat suatu rancangan di televisyen pada malam Ahad. 1 Jika — daripada tempoh rancangan itu ditayangkan 5 iklan, berapakah masa ,dalam minit, tayangan iklan itu ?

Soalan 37 (2000)
K A M P U N G

M L K J
0 20 40 60 80 100 120

Carta palang pada rajah 17 menunjukkan bilangan ahli persatuan silat dalam empat buah kampung J,K, L,dan M.
1

Bilangan yang menjadi ahli persatuan itu ialah — sahaja
8

daripada jumlah penduduk empat buah kampung itu. Berapakah jumlah penduduk empat buah kampung itu.

Soalan 7 (2001)
3

— 5

x

12 =

Soalan 9 (2001)
17 9

4— - 3— =
100
(perpuluhan)

10

Soalan 12 (2001)
5 . 5 P Q 5 R 5 S

Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor perpuluhan yang angka-angkanya ditanda dengan P,Q,R,dan S. Antara huruf-huruf itu yang manakah mewakili
1

nilai

— ?
20

Soalan 14 (2001)
2 — 3 7 — 9

x

Rajah 2 menunjukkan garis nombor. Antara berikut yang manakah nilai x?
1 2 1 2

A 1—
3

B 1—
3

C 1—
9

D

1—
9

Soalan 15 (2001)
Lelaki Perempuan

64

80

Jadual 1 menunjukkan bilangan murid dalamTahun 6 di sebuah sekolah . 1 3 — daripada murid lelaki dan — dari murid 4 8 perempuan itu tidak menghadiri suatu aktiviti sukan. Hitungkan jumlah murid yang menghadiri aktiviti tersebut.

Soalan 17 (2001)
F G
5.2 cm

H

T

Rajah 4 menunjukkan seutas tali lurus FGHT. 1 Panjang FG ialah — daripada panjang GH. 2 Panjang HT ialah 3 kali panjang GH . Berapakah panjang ,dalam m seluruh tali itu ?

Soalan 30 (2001)
Murid Simpanan Alex RM 70 Chong RM 125 Muttu RM 135

Jadual 3 menunjukkan wang simpanan 3 orang murid . Wang simpanan Sam pula adalah sama
1

dengan — daripada purata simpanan 3 orang
5

murid di atas. Berapakah wang simpanan Sam ?

Soalan 36 (2001)
Kereta Lori Bas
Motosikal dan basikal

Bilangan kenderaan 20

40

60

80

100

120

140

160

Carta palang pada Rajah 15 menunjukkan bilangan kenderaan yang melalui suatu jalan.Bilangan basikal
1

yang melalui jalan itu adalah sama dengan — daripada
10

jumlah kereta ,lori,dan bas. Berapakah bilangan motosikal yang melalui jalan itu ?

Soalan 2 (2002)
2

1—
3

x

450 =

Soalan 7 (2002)
8

Hasil tolak — - 0.2,
25

dalam nombor perpuluhan, ialah

Soalan 13 (2002)

1

3

2 — jam — 1 — jam =
2 4

Soalan 18 (2002)
Ahmad membeli dua bakul telur, tiap-tiap satu berisi 40 biji telur.
1

Jika — daripada bilangan telur dalam
8 2 5

bakul pertama dan — daripada bilangan telur
dalam bakul kedua retak,hitungkan bilangan telur yang tidak retak daripada jumlah telur yang dibelinya itu.

Soalan 27 (2002)
Aida bertolak dari rumah ke sekolah pada pukul 8.35 pagi untuk menyertai satu pertandingan.Perjalanan itu 1 mengambil masa — jam. Apabila Aida sampai 2 pertandingan itu telah pun berlangsung selama 20 minit.
1

Jika tempoh masa pertandingan itu ialah 2 — jam,
4

nyata waktu tamat pertandingan itu.

Soalan 4 (2003)
5 2 1 — + — + — = 6 9 3

Soalan 6 ( 2003)
2 — x 5

= 480

Soalan 7 (2003)
1

12 —

4—
5

=

Soalan 15 (2003)
1


4

daripada 18 tahun ialah
(tahun dan bulan)

Soalan 18 (2003)
1 Ah Chong ada RM 25. Wang itu ialah — 4 daripada harga sebuah basikal. Berapa banyak wang lagi yang diperlukan oleh Ah Chong untuk membeli basikal itu ?

Soalan 20 ( 2003)
3 —l 4 70 ml 120 ml
1 —l 2

Semua air di dalam empat bekas itu dicampurkan dan kemudian diisi sama banyak ke dalam 3 bikar. Berapakah kandungan air , dalam ml bagi setiap bikar itu ?

Soalan 4 (2004)
2

Tukarkan

4 — km
5

kepada unit meter.

Soalan 4 (2004)
2

Tukarkan

4 — km
5

kepada unit meter.

Soalan 14 (2004)
3 1

+ 2 — jam = 3 — jam.
4 2

Apakah yang mesti ditulis dalam di atas ?

Soalan 15 (2004)
0. 43
Rajah 3 menunjukkan sekeping kad nombor.
1

Tambahkan 1 — kepada nombor pada kad
10

tersebut. Apakah jumlahnya ?

Soalan 16 (2004)
2

10 - 4 — =
9

Soalan 17 (2004)
Antara berikut , yang manakah paling hampir kepada 2 km ?
7 1

A 1 — km
10 3

C

2 — km
5 1

B 1 — km
5

D

2 — km
10

Soalan 19 (2004)
580 biji rambutan dikongsi antara Along, Angah, Alang dan Andak. Along mendapat 116 biji daripada rambutan itu.
1

Angah mendapat — daripada baki setelah
4

diberi kepada Along.
1

Alang pula mendapat — daripada baki
3

setelah diberi kepada Along dan Angah. Andak mendapat selebihnya.
Siapakah yang mendapat paling banyak ?

Soalan 20 (2004)
Chua Alan Boon Boon Chua Boon

Rajah 5 menunjukkan petak-petak segitiga yang sama besar bagi mewakili wang simpanan tiga orang murid. Wang simpanan Boon ialah RM 630. Hitungkan wang simpanan Chua.

Soalan 28 (2004)
Pn. Aminah membeli 4 kampit tepung, setiap satu beratnya 6 kg. Dia menggunakan 15.75 kg daripada tepung itu untuk membuat kek,
2

sementara — daripada bakinya dibuat
3

biskut. Berapakah berat , dalam g , tepung yang masih tinggal ?

Soalan 35 (2004)

250 ml
Rajah 12 menunjukkan isipadu air di dalam sebuah bekas. 5 Isipadu air dalam bekas itu adalah — daripada isipadu penuh bekas itu. 8 Berapakah isipadu , dalam l , air yang perlu diisi lagi supaya bekas itu penuh ?

Soalan 36 (2004)
Sebuah taman ternakan mempunyai 28 ekor burung unta dan 16 ekor rusa.
1 2 1 3 4

— daripada bilangan burung unta dan — rusa adalah jantan. — daripada bilangan
2

yang jantan itu disembelih.

Berapakah baki kesemua ternakan yang tinggal ?

Soalan 40
Kuantiti
Gred Jubin

Harga Seunit

Harga

80 unit 120 unit 200 unit

X Y Z RM 3.30 RM 2.00 JUMLAH RM 396.00 RM 400.00

Bil yang tidak lengkap dalam Jadual 4 menunjukkan harga jubin. Jumlah bayarannya ialah 3 kali jumlah harga jubin gred Z. Berapakah harga seunit jubin gred X ?

Soalan 11 (2005)
2 3 1 3 3 4

4 — + 3— 6— =

Soalan 13 (2005)
3 5 9 10

2— - 1— =
(perpuluhan)

Soalan 18 (2005)
Razali membekalkan sejumlah 1 000 biji telur untuk kedai P dan kedai Q.
1

Didapati bahawa — daripada telur itu pecah.
10

2

Kedai P dibekalkan — daripada telur yang
5

tidak pecah. Berapakah bilangan telur yang tidak pecah dibekalkan ke kedai Q ?

Soalan 31 (2005)

6cm 8cm 12 cm Rajah 13 menunjukkan sebiji agar-agar berbentuk kuboid. 1 — daripada agar-agar itu telah dimakan. 3 Berapakah isipadu , dalam cm³ , baki agar-agar itu ?

Soalan 35 (2005)
Q 4 500m P R S

Rajah 14 menunjukkan peta jalan bagi empat tempat, P, Q ,R dan S. Jarak dari P ke Q sama dengan jarak Q ke R. 1 Jarak dari R ke S ialah — daripada jarak dari P ke R. 4 Berapakah jarak , dalam km , dari P ke S ?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful