Strategijsko planiranje

1. Što je strategijsko planiranje 2. Priroda i svrha strategija i politika 3. Proces strategijskog planiranja 4. Swot analiza (TOWS matrica) 5. BCG matrica 6. Pest analiza
Seminar i vježba: Strategijsko planiranje na primjeru “Sea World”

Strategijsko planiranje

Što se dugoročno mora činiti da bismo ostvarili organizacijske ciljeve, odnosno da bi poduzeće bilo uspješno.

Strategijsko planiranje
je dugoročno planiranje koje se usredotočuje na poduzeće u cjelini  odlikuje se općenitim i sveobuhvatnim pristupom u prosuĎivanju pojava i aktivnosti  Obuhvaća dugoročne aspekte problema.  Usredotočen je na najvažnija pitanja

grč.Strategija. U vojnim znanostima označava razmještanje naših snaga prije dodira s neprijateljem (Kad doĎe do susreta. Strategia. sveobuhvatne i najvažnije aspekte poslovanja  Svobuhvatni i opći plan kojem ćemo ostvarivati dugoročne ciljeve  . marketing. planiranje) odnosi se na dugoročne. ne više njihov raspored)  U Staroj Grčkoj stratezi su bili članovi posebnog vijeća koje je odlučivalo o ratu i miru  U poslovnoj terminologiji (menedžment. strategija ustupa mjesto taktici – uporaba trupa.

BCG. realnost. politike .) Gdje želimo biti? – Vizija (snovi.) Kako ćemo stići tamo? – Taktički i operativni planovi... mogućnosti.Strategijsko planiranje    Gdje smo mi danas? – Analiza postojećeg stanja (SWOT.. poticaji...

Proces strategijskog planiranja Analiza okruženja  OdreĎivanje misije i dugoročnih ciljeva  Formuliranje strategije  ProvoĎenje strategije  Provjera. kontrola  .

Proces strategijskog planiranja .

Analiza okruženja istražuje kako to vanjske sile utječu na funkcioniranje poduzeća  Vanjsko okruženje – ekonomska komponenta .tehnološka .socijalna – demografska i društvene vrijednosti .politička .

PEST analiza Politički utjecaji Ekonomski utjecaji ANITICIPIRATI OPASNOSTI I ŠANSE REAGIRATI PROAKTIVNO Socijalni utjecaji Tehnološki utjecaji .

koja je naša svrha?  Kakva smo mi organizacija danas. a kakva organizacija želimo biti u budućnosti?   Misija se izražava u posebnoj službenoj izjavi . zbog čega smo tu.Misija. Poslanje Tko smo mi?  Što mi činimo?  Zašto.

Lokacija 4. Briga za javni ugled Gdje organizacija konkurira drugima? Koja je osnovna tehnologija tvrtke? Kakva je organizacijska obveza prema ekonomskim ciljevima? Koje su osnovna vjerovanja. Kupci Kako se definira misija Tko su najvažniji kupci? usluge? 2. Proizvodi ili usluge Koje su glavni organizacijski proizvodi i 3. vrednote. Filozofija 7. Samoshvaćanje 8. Tehnologija 5. Briga za opstanak 6. Briga za zaposlenike Kakav je odnos organizacije prema .Sastavnice u definiranju misije 1. težnje i filozofske prednosti organizacije? Koje su glavne snage organizacije i njezine konkurentske prednosti? Koje su odgovornosti organizacije prema javnosti i što se ugledom želi postići? zaposlenicima? 9.

Neke od “slavnih” izjava o misiji  To make people happy.  Connecting people.  The purpose of McKinsey & Company is to help leading corporations and governments be more successful.  Neriješene probleme rješavati inovativno /3M/  Slomiti Adidas! /Nike/ .

Swot analiza Predstavlja konceptualni okvir za sustavnu analizu koja olakšava usporeĎivanje vanjskih prijetnji i prilika s unutarnjim slabostima i snagama organizacije  Model polazi od prijetnji jer u mnogim situacijama kompanije poduzimaju strategijsko planiranje kad uoče krizu. problem ili prijetnju  .

nedostatak energije. razvoj strategija prevladavanja slabosti u cilju iskorištavanja prilika UNUTARNJE SLABOSTI (W) tj. uporaba snaga organizacije da bi se iskoristile prilike WO STRATEGIJA: mini – maksi tj. istraživanju i razvitku. uporaba snaga da bi se nosilo s prijetnjama ili ih se izbjeglo WT STRATEGIJA: mini – mini tj. usluge i tehnologija (vodeći računa i o rizicima) SO STRATEGIJA: maksi – maksi potencijalno najuspješnija. konkurencija i područja slična onima u prethodnom polju “prilika” ST STRATEGIJA: maksi – mini tj. likvidacija ili zajednički pothvat . marketingu. slabosti u područjima prikazanim u polju “snage” VANJSKE PRIJETNJE (T) tj. UNUTARNJE SNAGE (S) tj. smanjivanje opsega poslovanja. političke i društvene promjene. novi proizvodi. strategija. financijama. konstrukciji Vanjski čimbenici VANJSKE PRILIKE (O) tj. operacijama. snage u menedžmentu.SWOT (TOWS) MATRICA ZA FORMULIRANJE STRATEGIJE Unutrašnji čimb. sadašnji i budući ekonomski uvjeti.

Boston Consulting Group matrica Pokazuje vezu izmeĎu stope rasta posla i relativne konkurentnosti položaja tvrtke mjereno udjelom na tržištu  Razvijena je za velike korporacije s nekoliko zasebnih dijelova koji su često organizirani kao strategijske poslovne jedinice  .

BCG matrica poslovnog portfelja z .

?/  ... Nokia. .Zvijezde Visok udio na tržištu visokog rasta  Trebaju puno investicija za brz razvoj i značajan rast /Microsoft.

gotovo beznačajan.Cash Cows Značajan udio na tržištu. ali spori rast. veliki donos “casha”  Često se taj “cash” koristi za financiranje zvijezda  .

?/  ..? Upitnici Mali udio na visoko-rastućem tržištu  Upitnik su zato jer je pitanje da li treba u njih uložiti ”još” za veći udio na tržištu – da bi ih se pretvorilo u zvijezde /ISDN. maxADSL..

: sol. voda.Psi  Mali udio na slabo-rastućem tržištu. npr. preživljavaju. isušuju izvore koji su zvijezde /Primjer Agrokora – koji kombinira ovu matricu./ ...

opće smjernice za poduzimanje akcija.: vezano za zapošljavanje – “politika našeg poduzeća je takva da težimo zaposliti samo najtalentiranije inženjere” – vrlo široko.Politike Općenite. općenito... . za djelovanje  Definiraju područje unutar kojeg treba donositi odluke  Pomažu da se pitanja riješe prije nego postanu problem  /npr.

oni su kronološki nizovi zahtijevanih postupaka  Smjernice za akciju. Odmora na način da se izbjegnu prekidi u radu .Procedure Planovi koji ustanovljavaju nužni način postupanja u budućim aktivnostima. a proceduru će odrediti raspoređivanje god. ne za razmišljanje  Preciziraju točan način na koji određena aktivnost mora biti provedena  Npr.: politika kompanije odobrava godišnji odmor.

Pravila  Izričito nalažu određene akcije koje treba poduzeti i ne dopuštaju bilo kakvu slobodu odlučivanja. Npr.: danas najčešće pravilo u kompanijama – No Smoking  .

: program usavršavanja za inženjere Brojkama iskazan program /plan/  Proračun troškova.. .Programi i proračuni  Posebno kreiran plan za pojedini projekt – koji nije vezan za život poduzeća  Npr. plan profita – izražen u radnim satima. cash flow..

određivanje dugoročnih ciljeva. usvajanje smjera akcije i alociranja resursa za dostizanje ciljeva Politike su opće izjave koje pomažu menedžerima pri odlučivanju Strategija podrazumijeva angažiranje resursa u danom smjeru Politike usmjeravaju razmišljanje menedžera kad treba donijeti neku odluku . temelj su za operativne planove i utječu na sva područja upravljanja Strategija se odnosi na određivanje misije (svrhe). određuju okvir za planove. obje usmjeravaju.Priroda i svrha strategija i politika      Strategije i politike su blisko povezane.

Sea World – Wrap Up Da bi bilo konkurentno ostalim zabavnim parkovima. menedžment Sea Worlda razmišlja strategijski  To u stvari znači da menedžment mora osigurati da Sea World bude uspješan slijedećih tri do pet godina  Naravno. to podrazumjeva razvoj parka koji će zadovoljito potrebe tržišta  .

Sea World – Wrap Up Rezultat strategijskog planiranja bit će – strategija. menedžment mora usmjeriti pažnju na sprovoĎenje strategije  . sveobuhvatni plan u kojem će biti detaljno navedeno što treba činiti da bi se ostvarili dugoročni ciljevi te ostvarila svrha postojanja  Nakon što se izabere strategija koristeći se analizom okruženja.

Sea World – Wrap Up  U analizi okruženja posebnu pažnju treba obratiti na sile promjena koje mogu utjecati na Sea World u socijalnoj sferi (mladi ljudi koji traže “drugu” vrstu zabave). broj zabavnih parkova s kojima se natječu. te da li će taj broj rasti ili padati .

 razloge zašto ljudi plaćaju ulaznicu za zabavni park.Sea World – Wrap Up Druga analiza treba uključiti jakosti i slabosti Sea Worlda u usporedbi s konkurencijom.  te analizu promotivnih aktivnosti koje konkurentski parkovi poput Disney World i Universal Studios koriste za privlačenje svojih kupaca  .

investirajući u novu atrakciju  Sastavljanjem izjave o misiji. Sea World je donio stratešku odluku – da zadrži svoju konkurentsku poziciju  To će postići strategijom .Sea World – Wrap Up U određivanju pravca razvoja. datće do znanja svim zaposlenima u kojem smjeruće se odvijati njihov budući razvoj  Menedžment Sea Worlda imao je izbor od nekoliko alata za formulianje strategije  .

a prema dodjeli kategorije. i ovisno o udjelu na tržištu koje već odreĎena atrakcija ima. slabosti i jakosti. SW može birati strategiju /rasta.upitnik. štednje ili defenzivnu/  . prema kojoj menedžment može zaključiti da su proizvodi konkurencije – prijetnja (novi simulatori kretanja uz film. prilike i prijetnje. koji se koriste u Universal Studios)  Pomoću BCG matrice mngm.Sea World – Wrap Up SWOT analizu. Sea Worlda može svaku atrakciju u parku klasificirati kao zvijezdu. stabilnog rasta. ovisno o stopi rasta tržišta koje želi isprobati atrakciju. pas ili cash cow.

naših snaga.KORACI U PLANIRANJU   Biti svjestan prilika /u svjetlu: tržišta. naših slabosti/ Postavljanje ciljeva  Razmatranje pretpostavki planiranja – postavljanje premisa  Identificiranje i uspoređivanje alternativa /koje alternative-izbori najviše obećavaju ostvarenje ciljeva/  Izbor alternative  Formuliranje pratećih planova .

 ..3.:3: 33.:94 .304/4-7....3.90.0/:70 !.30 !70.34. 438: 74344 34. 57 549. 3.4:89.7.. 3 5489:5.9.0/:7: 04/70/97. 33.: 30.425..9.80-03:570/:7.304/ /247.0/03.34.4/ 34/247 .0. 3/.7..44/70 03.33... $2073..-9574.2 ..34892./: .:-:/: 2.!74.3489247.85470 .35489:5. 574.

.3. 54/:0930/45: 9.:-4.83.3.:84-4/: 4/: .!7. 57 /.3..2... 0 057.4:425.040970-. 4 $243 .. 7 943... :4/70 030.

540/357409 430.  57 5747.25747.3 5747.2.3. :3 !480-34707. .7 .3 03070 74. .2:8..8.4954/:0 .2.35.3.!747...3 .0..

5.3.

 7. :3974 4.814 5. . 03: 7.3 57419./328.. ..92. !747.

!4908:45 0.3: $97.:7.3..342 8207: !490:8207...57 4/: ..34.34.708:78.308207.:20.9.30.:/..30280 8.90.0..90054908:-8454.30708:78.040542.: 4/70 ::4.5.   $97...804/3483.:57. /430930:4/:: .!774/./489.2 .54/7. $97. 549.30/:474 3.8.0. :8.4/70 .8..90..0 .897.0.4.3..0 :90 :3.7...4507.. 7.90../970-...7. :2030/ 072.3.30 4-0:8207.302030/ 07...0 90208:.54/7: .7..305.70 4/70 ..

$0..47/ 7.48:7.32 5. /.47/.2.5&5 .--443:703934489.34 9454/7.4 0 . 2030/ 2039$0.908 %4:89.7.:20...2 ./4. .73. ..$0.2.49454970-097 9.380/0 97/4509 4/3.7.74.-.45. 897.2030/ 2039247.9 /.7.47/-:/0:850 ..7.

7.343.0...-80 489.5&5 #0:9.3.:82079 5.90489.3. 39/.8574.3:402 0-9 /09.7.37. 54894.900 . 3:3.47/ 7.9897.47890 80 .$0.04-:.4247: 03..3.935.8..-9 0 897.7/:474 3.-070897.90.43 9480. 8.4 030897.90845.0/034 94970-.90. 2030/ 2039247. .

80574203.895.93.-.9 .-747. 09./.$0..4024::90.0 -74.4-7.47: 03..99 3..789:.3.90 : 90 /.842..35. 47/: 84..$0. 0 /7:: . 3:970-./:/497.47/ 7.803.-.5480-3:5.74.5&5 &.348107 2.

...57.$9:/4847890.:: 9.348940 43:703985.$0.3 5.545:983047/ &3..4 :5.:574249.3.. 47/...74.::85470/-843:703.-.42 7.47/ 7.4898. .:. 94:/5.7 90.5&5  7:.3.40.9..078. 0308.3.-489$0.3.::.970-.

30897.: .97....9 34.4:43:70398: 54...4.1472:. $0..4 030/ 2039$0..:4028207: 0804/.9 0/43.3:57..2.548032..47/.89.3..-:/: 7.47/0/434 897.900 .: :34.0428 /.9042 3./7 8. 8.90 :4/:: /.9.302..2.5&5   &4/70 .7..47/ 7.: %4 05489 897..0897.$0.40-474/ 3044..: $.

.5&5  $ %./4/0.9 .: .7.:12 48047890:&3..7:.89. 34.8344:/0:3.-489.0/: :593 5.24 08.97.4/ 43:703.0 4/70 03.97 9:40.97.078..8.90470 $24 0 -7.9.47/ 7.40 08574-.. .90:.82:.97.4 4.: 8.47/..::5.9897.97.0232 $0.8:574. 442030/ 203924 0.8 ..$0.834489457.3.: 4.4.947709.0 57093.2.3.: 9/.$9:/48 !424 :2.489 570570930 5702.81.97 9. .5702.

3:. 90/30 /0103. 89.89.89.-347.7.

.

 #&!#&    98.357..089.

8.-489. 3.. 83.09:97 9.:8. 3.

3.. /0391.2.7... !489.30 57028.0..37.3057095489...5. #.9.. .97.30:85470 ..30.9073. 5489.30.

7030.... 04-0 .:489.9073.40 .9.0 -473.0..

9. -47.0 472:7.34..3057.90 5.9073. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful