You are on page 1of 11

Ang mga Pag-ibig ni Rizal

BSA I-19D
Perez, Amiel Reyes, Ann Margareth Rieza, Romaine Diamella Rodriguez, Hazel Anne Salilid, Bon Carlo

Julia
16 na taong gulang si Rizal ng unang makaramdam ng paghanga sa isang babae. Los Banos, Laguna

Segunda Katigbak

unang pag-ibig ni Rizal

Lipa, Batangas
Manuel Luz pinakasalan

Bb. L.

Jacinta Ibardo Laza, guro


Pakil, Laguna Nicolas Regalado kaibigan ni Rizal

higit na matanda kay Rizal

Leonor Valenzuela
Intramuros
Donya Concha Leyva ikalawang taon sa Unibersidad ng Sto. Tomas Kapitan Juan at Kapitana Sanday Valenzuela mga magulang

Leonor Rivera
ang tanging babae sa kanyang buhay na tunay niyang minahal ng kakaiba sa iba Pang babaing kanyang inibig

Antonio Rivera ama niya na tiyo ni Rizal nagpakasal kay Henry Kipping

Consuelo Ortiga Y Perez

Madrid isang babaing kastila Sa iyo, Bb. C. O. y P.

O-SEI-SAN
SEIKO USUI isang haponesa "wala pang ibang babaing hihigit na nagmahal at nagpakasakit para sa akin kagaya ng iyong ginawa; paalam. Paalam. hindi mo na malalaman na ang larawan mo ay mananatili sa aking isipan.. kailan kaya magbabalik ang matatamis na araw na pinalipas ko sa iyong piling." -Jose Rizal

Gertrude Beckett

Chalcott Crescent, London Naisip ni Rizal na magiging hadlang si Gertrude sa kanyang mga adhikain para sa bayan kaya sila naghiwalay.

Nelly Boustead

Paris Eduardo Boustead ama ang karakter niya ang pinakamalapit sa karakter ni Rizal minahal din ni Antonio Luna

Josephine Bracken

Dulce Estrangera George Taufer ama Tinanggihan ng Obispo ng Cebu ang kanilang kasal nagkaroon sila ng anak na lalaki ni Rizal ngunit namatay ito pagkapanganak

nagpakasal kay Vicente Abad, dalawang taon matapos ang pagbitay kay Rizal