ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

(KINH DOANH,DOANH NHÂN,DOANH NGHIÊP)
TS LÊ VIÊT DUNG Click to edit Master subtitle style ́ ̃ ĐAI HOC ĐÀ NĂNG ̣ ̣

5/1/12

ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
(KINH DOANH,DOANH NHÂN,DOANH NGHIÊP)

DUNG ̃ NĂNG
5/1/12

TS LÊ VIÊT ́ ĐAI HOC ĐÀ ̣ ̣

Học tập là nhận thức ngày càng rõ hơn về sự ngu dốt của chính mình EINSTEIN Không có gì khủng khiếp hơn là sự ngu dốt biến thành hành động GOETHE

5/1/12

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
1.Mục đích yêu cầu của môn học:
- Giúp người học nắm vững một số khái niệm căn bản về văn hóa doanh nghiệp và nhận thức được sự cần thiết của việc tạo dựng văn hóa doanh nghiệp trong việc kinh doanh hiện nay. - Giúp người học bước đầu có kỹ năng quan sát, phân tích các yếu tố văn hóa có ảnh hưởng lớn đến kinh doanh nói chung và việc kinh doanh của từng doanh nghiệp.
5/1/12

2. Nội dung chính :
Có các chuyên đề chính sau đây: 1Văn hóa là gì ? Doanh nghiệp là gì? Tại sao lại đặt vấn đề văn hóa doanh nghiệp (VHDN) ? 2. Sơ lược lịch sử kinh doanh và những vấn đề văn hóa trong kinh doanh ở Việt Nam 3.Văn hóa doanh nghiệp -Các yếu tố cấu thành VHDN
5/1/12

-Đặc điểm VHDN ở VN

4.Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp
.- Các rào cản và thách thức - Các biện pháp cụ thể -Các bước tạo dựng ,duy trì và phát triển VHDN

5.Tạm kết: Một số bài học và nhiệm vụ của chúng
ta
5/1/12

3.Hoạt động học tập của SV :
-Dự lớp, nghe giảng bài. - Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo. - Thảo luận nhóm, viết báo cáo. - Thuyết trình, tham gia thảo luận ở lớp. - Thi hết môn.

5/1/12

4. Kiểm tra đánh giá :
Việc đánh giá được thực hiện theo nguyên tắc kết hợp : - hoạt động và kết quả làm việc nhóm - việc tham gia thuyết trình, thảo luận ở lớp. - kết quả các bài kiểm tra nhanh ở lớp. - kết quả bài thi hết môn.
5/1/12

5. Tài liệu tham khảo

- Để kinh tế Việt Nam khởi sắc, NXB Trẻ, 2000 -TRẦN HỮU QUANG, NGUYỄN CÔNG THẮNG (chủ biên) Văn hóa kinh doanh –những góc nhìn, NXB Trẻ, 2007
-TRẦN NHOÃN, TRẦN DŨNG HẢI Văn hóa doanh nghiệp & doanh nhân, NXB Thanh Niên, Hà nội,2009 -DƯƠNG QUỐC THẮNG Xây dựng văn hóa doanh nghiệp với triết lý Phương Đông, NXB Đại học Thái 5/1/12

Chuyên đề 1
Văn hóa là gì? Doanh nghiệp là gì? Tại sao lại đặt vấn đề văn hóa doanh nghiệp?
5/1/12

1.1 Văn hoa là gì ? ́
1.1.1 Đinh nghia ̣ ̃ “Hai tiếng văn hóa chẳng qua là chỉ chung tất cả các phương tiện sinh hoạt của loài người cho nên ta có thê nói rằng: Văn hóa tức là sinh hoạt” Đào Duy Anh. VNVHSC,1939. “Sự sáng tạo của con người từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất trên mọi lĩnh vực sinh tồn”
5/1/12

Nguyễn văn

1.1 Văn hoa là gì ? ́

“Văn hóa là một tổng thể phức hợp về những giá trị vật chất và tinh thần do con người kiến tạo có tính đặc thù của mỗi dân tộc”
Lê văn Chưởng

• •

“ Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn”
5/1/12

Trần Ngọc Thêm

1.1 Văn hoa là gì ? ́
Định nghĩa của UNESCO : “Văn hóa phản ánh và thể hiện một cách tổng quát sống động mọi mặt của cuộc sống đã diễn ra trong quá khứ, cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao thế kỷ, nó đã cấu thành nên một hệ thống các giá trị, truyền thống, thẩm mỹ và lối sống và dựa trên đó từng dân tộc tự khẳng định bản sắc riêng của mình” 5/1/12

1.1 Văn hoa là gì ? ́
1.2.2 Các đặc trưng và chức năng của văn hóa: - tính hệ thống > tổ chức xã hội -tính giá trị > điều chỉnh xã hội -tính nhân sinh > giao tiếp -tính lịch sử > giáo dục

5/1/12

1.2 Doanh nghiệp là gì ?
1.2.1 Doanh nghiệp là gì ?

“Mưu việc buôn bán làm ăn để kiếm lời”
(VN tân tự điển, 1954)

“ Đơn vị kinh doanh như xí nghiệp công ty”
(Từ điển Tiếng Việt 2000)

“Là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục 5/1/12 đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”

1.2.2 Kinh doanh là gì? “Xếp đặt và gây dựng”
(VN tân tự điển, 1954)

“Tổ chức sản xuất, buôn bán,dịch vụ để sinh lợi” (Từ điển Tiếng Việt 2000) “Kinh doanh là thực hiện một,một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi”
( Luật doanh nghiệp)
5/1/12

1.3 Tại sao lại đặt vấn đề văn hóa doanh nghiệp?

Văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp

-Văn hóa kinh doanh là việc sử dụng các yếu tố văn hóa vào hoạt động kinh doanh của chủ thể, là các giá trị văn hóa mà các chủ thể kinh doanh tạo ra trong quá trình kinh doanh và nhờ các giá trị này mà hình thành nên những phương thức kinh doanh ổn định tạo nên bản sắc riêng biệt của đơn vị.

5/1/12

1.3 Tại sao lại đặt vấn đề văn hóa doanh nghiệp?
• •

Văn hóa doanh nhân “Là tập hợp những giá trị cơ bản nhất, những khuôn mẫu văn hóa xác lập nên nhân cách của con người doanh nhân, đó là con người của khác vọng làm giàu,biết cách làm giàu và dấn thân để làm giàu, dám chịu trách nhiệm, dám chiu rủi ro đem toàn bộ tâm hồn nghị lực và sự nghiệp của mình ra để làm giàu cho mình, cho doanh nghiệp và cho xã hội”
5/1/12

Hồ Sỹ Qúy

Văn hóa doanh nhân là cách nghĩ, cách làm của những người chủ các doanh nghiệp được nhận thức và nâng lên thành các giá trị bền vững giúp họ phát triển sự nghiệp kinh doanh.

5/1/12

1.3 Tại sao lại đặt vấn đề văn hóa doanh nghiệp?

Văn hóa doanh nghiệp khởi nguồn từ nước Mỹ, sau đó được Nhật Bản xây dựng và phát triển mạnh mẽ. Việc tạo dựng văn hóa doanh nghiệp ở VN đang là vấn đề thời sự. Tuy nhiên, văn hóa doanh nghiệp không thể tách rời nền văn hóa của một dân tộc, một đất nước và cần có một chiến lược đúng đắn.
5/1/12

Chuyên đề 2.

Sơ lược lịch sử kinh doanh và những vấn đề văn hóa trong kinh doanh ở Việt Nam
5/1/12

2.1 Tầm quan trọng của kinh doanh trong lịch sử văn hóa Việt nam:

- Trong hệ giá trị phản ánh qua ngôn từ và ca dao tục ngữ :
Về tiền bạc :
“Tiền bạc đi trước mực thước đi sau” “Chị kia có quan tiền dài, Có bị gạo nặng,coi ai ra gì” “ Đồng tiền không phấn không hồ Sao mà khéo điểm, khéo tô mặt người” “Vai 5/1/12 mang túi bạc kè kè


2.1 Tầm quan trọng của kinh doanh trong lịch sử văn hóa Việt nam:

Về buôn bán
“Tin nhau buôn bán cùng nhau, Thiệt hơn nơn thiệt trước sau như lời. Hay gi lừa đảo kiếm lời, Một nhà ăn uống tội trời riêng mang” “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà “Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy”
5/1/12

2.1 Tầm quan trọng của kinh doanh trong lịch sử văn hóa Việt nam:
-Trong thực tế lịch sử: Truyền thống xem nhẹ việc kinh doanh SỸ NÔNG CÔNG THƯƠNG Dù có một số nét khá nổi bật : Phố Hiến, Hội An ( tk XVI-XVIII) Nhưng các khái niệm “Kinh doanh”, “doanh nghiệp”, “doanh nhân” gắn liền với thời cận đại sau khi tiếp xúc với văn hóa Phương Tây (Pháp)
5/1/12

2.1 Tầm quan trọng của kinh doanh trong lịch sử văn hóa Việt nam:
-Phong trào Duy Tân với Minh tân công nghệ xã, CT nước mắm Liên Thành,… -Trường Đông kinh nghĩa thục Hà nội với Lương văn Can ( “Kim cổ cách ngôn”, “Thương học phương châm”) Báo Đăng cổ tùng báo, Nông cổ mín đàm, Thực nghiệp dân báo, Hữu thanh
5/1/12

Cổ nhân thường khinh sự buôn bán là mạt nghệ vì người đời xưa trọng đạo đức mà khinh công lợi, tháy người buôn tham lợi vô yếm, ít có nói thực,sợ mất cái lòng đạo đức đi

5/1/12

2.1 Tầm quan trọng của kinh doanh trong lịch sử văn hóa Việt nam:

Lương Văn Can, Doanh nhân ,chí sĩ yêu nước ( 1854-1927) 1908 : Đông kinh nghĩa thục 1914 : Pnompenh và “Thương học phương châm”

• •

5/1/12

2.1 Tầm quan trọng của kinh doanh trong lịch sử văn hóa Việt nam:

10 nhược điểm doanh nhân Việt Nam :
Không có thương phẩm - Không biết trọng nghề Không có thương hội Không có chữ tín Không có kiên tâm Không có nghị lực
5/1/12

-

- Không có thương học - Kém đường giao thiệp - Không biết tiết kiệm - Khinh bỉ nội hóa

2.1 Tầm quan trọng của kinh doanh trong lịch sử văn hóa Việt nam:

Bạch Thái Bưởi (1874-1932)
Dự hội chợ tại Bordeaux ( Pháp) Dịch vụ cầm đồ Thầu thuế chợ Vinh, Nam Định, Thanh Hóa Vận tải đường sông, sửa tàu, đóng tàu Khai thác mỏ than

Đỉnh cao phát triển (1920-1930) 40 tàu, 2500 công nhân, nhân viên hoạt động khắp Đông Dương, Hông Kông, Trung Quốc, Nhật, Singapore…
5/1/12

5/1/12

2.1 Tầm quan trọng của kinh doanh trong lịch sử văn hóa Việt nam:
Ngày 13.10.1945 Hồ chủ tịch gửi thư cho giới doanh nhân
“ Cùng các ngài trong giới Công-Thương”
• •

Giai đoạn 1945-1975 Giai đoạn 1976-1986
“Trong thực tế quyền tự do kinh doanh chỉ mới được ghi nhận lại trong hiến pháp 1992”
TS Nguyễn Sỹ Dũng TTCH 5/8/07
5/1/12

• •

Luật doanh nghiệp 2005

2.2 Nhận xét chung

Đặc điểm nổi bật của văn hóa dân tộc là coi trọng tư tưởng nhân bản, chuộng sự hài hoà, tinh thần cầu thực, ý chí phấn đấu tự lực, tự cường… đây là những ưu thế để xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc Việt Nam trong thời hiện đại. Tuy nhiên, văn hóa Việt Nam cũng có những điểm hạn chế: người Việt Nam phấn đấu cốt để “vinh thân phì gia”, 5/1/12 yêu thích trung dung, yên vui với

2.2 Nhận xét chung

1. Chưa có bề dày kinh doanh, chưa tạo thành văn hóa kinh doanh 2. Buôn bán chưa thoát ra khỏi chợ làng Nguyên nhân: -Tầm nhìn thấp,ngắn hay thay đổi, muốn đi tắt thay vì kiên nhẩn chờ đợi kết quả lâu dài
5/1/12

2.2 Nhận xét chung
- Thói quen văn hóa : Vinh thân phì gia Trung dung yên vui với cảnh nghèo Dễ thỏa mãn với lợi ích trước mắt, ngại cạnh tranh Tản mạn Tôn sùng kimh nghiệm.
5/1/12

2.2 Nhận xét chung
-Tâm lý tiểu xảo :
Giữ bí quyết để thủ lợi < quảng cáo để bán Sợ thay đổi < tìm động lực để thay đổi Cạnh tranh tiêu diệt < cạnh tranh tìm tòi để vượt qua Hạn chế trong cộng đồng nhỏ < càng mở rộng càng tốt Sợ bị dòm ngó, quan sát < mời gọi sự quan sát

5/1/12

Bài thực hành
Câu hỏi gợi ý thảo luận : 1.Thử nhận dạng một số hiện tượng tiêu cực phổ biến trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. 2. Tìm hiểu những nguyên nhân cơ bản sinh ra các hiện tượng đó ? Trách nhiệm thuộc về ai ? 3. Đề xuất các giải pháp khả thi.

5/1/12

Hướng dẩn đọc tài liệu

Bài 1. Văn hóa trong kinh doanh- chuyện nghề, chuyện người Lê Ngọc Trà trong VHKD những góc nhìn NXB Trẻ,2007, tr.225-236

1.Tại sao VHKD trỏ thành mối quan tâm đặc biệt của mọi người ? 2. Trình bày các luận điểm chính của tác giả về văn hóa của nghề kinh doanh và người kinh doanh: - Quan hệ giữa trình độ phát triển kinh doanh và VHKD. Cơ sở thực tiễn của văn hóa kinh doanh - Quan hệ giữa tay nghề và văn hóa nghề, giữa doanh 5/1/12 nhân và luật pháp, giữa văn hóa doanh nhân và trình độ,

Chuyên đề 3 Văn hóa doanh nghiệp
Các yếu tố cấu thành VHDN Vai trò và chức năng của VHDN
5/1/12

3.1 VHDN là gì ? “VHDN là tổng thể những giá trị văn hóa thuộc phạm vi hoạt động của doanh nghiệp,được doanh nghiệp sử dụng để thúc đẩy quá trình kinh doanh đạt hiệu quả tối ưu”
Trân Nhoan&Trân ̀ ̃ ̀ Dung Hai ̃ ̉
5/1/12

3.1 VHDN là gì ?

“VHDN được hiểu là toàn bộ các giá trị văn hóa được gầy dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm, các niềm tin chủ đạo, các quy tắc thói quen, các tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của moi thành viên của doang nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích; và hệ quả của nó là: văn hóa doanh nghiệp là tất cả những gì làm cho doanh nghiệp này khác với một doanh nghiệp khác.” Dương Quốc Thắng
5/1/12

3.1 VHDN là gì ?
“Là toàn bộ các giá trị văn hóa dược xây dựng trong suốt quá trình hình thành doanh nghiệp; chi phối suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp; tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp” hanoba.org.com

5/1/12

“Văn hóa doanh nghiệp là tổng hòa của quan niệm giá trị, tiêu chuẩn đạo đức, triết lý kinh doanh, quy phạm hành vi, ý tưởng kinh doanh, phương thức quản lý và nội quy, chính sách… được mọi thành viên trong doanh nghiệp chấp nhận, tuân theo. Đây là toàn bộ giá trị được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp để hướng tới các mục tiêu doanh nghiệp đề ra.”
5/1/12

Quý Ngô

Ông Đỗ Thanh Năm, Chủ tịch Công ty Tư Vấn và Hỗ Trợ Chiến Lược Win - Win Báo Nhịp cầu đầu tư

Ông có thể đưa ra một định nghĩa về văn hóa doanh nghiệp và giá trị của nó đối với doanh nghiệp? Ông Đỗ Thanh Năm: Văn hóa doanh nghiệp phải được nhìn từ trong ra ngoài, vì bên trong có chiều sâu thì những gì thể hiện ra bên ngoài 5/1/12

3.1 VHDN là gì ?

“Đó chẳng qua là hệ thống chứa những giá trị, các thái độ, niềm tin và các hành vi có ý nghĩa của cộng đồng bên trong doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp có thể dược truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác” Thomas & Napier

5/1/12

3.2 Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp
Tầng gốc( giá trị cốt lõi,niềm tin) Tầng sâu ( tầng chuẩn mực ) Tầng giữa ( hệ thống quản lý)
5/1/12ng Tầ

bề mặt ( hành vi, nghi thức ,biểu tượng)

• •

--------Tâng ̀

tttttttttttttttttt -------tttttttttttttttttt bề mặt TT tttttttttttttttttt t ttttttttttttt

Tâng giữa ̀

Tâng ̀ gôc ́ 5/1/12 Tâng sâu ̀

3.2.1Tầng gốc Triết lý hoạt động, Các giá trị cốt lõi,Niềm tin, Chiến lược kinh doanh
Chuyện con vịt trắng trong bữa ăn giỗ tổ của các nhà kim hoàn “Triết lý kinh doanh là lý lẽ tồn tại của doanh nghiệp” N.Q.Vinh TLKD : Mục tiêu, phương thức hành động, quan hê trong nội bộ và với xã hội 5/1/12

Mơ ước, lý tưởng và triết lý Triết lý ? - Mình là ai? - Mình sẽ đi đến đâu? - Điều gì là ngọn đuốc soi đường cho mình?

5/1/12

TLKD :
Mục tiêu: làm giàu ( cho ai?) Phương thức hành động ( hợp pháp?)

Quan hê trong nội bộ và với xã hội ( cùng có lợi?)

4 trách nhiệm cần thực thi:
-

Kinh tế Pháp lý
5/1/12

B.FRANKLIN (1709-1790)

5/1/12

“Kinh doanh là một thiên chức, không phải một nghề hay chỉ vì lòng tham lợi” “Tiết kiệm một đồng là lời một đồng” “Thời gian là tiền bạc, uy tín là tiền bạc” “Thượng đế chỉ giúp đỡ người nào tự giúp mình”

• • •

5/1/12

AKIO MORITA (1921-1999)

5/1/12

AKIO MORITA (1921-1999)

1946 Thành lập công ty Công nghiệp thông tin TOKYO “Ta phải dùng sức mạnh công nghệ để
góp phần phục hưng đất nước” 1971 TGĐ SONY 1998 SONY : nhãn hiệu số 1 tại Mỹ A.MORITO : nhân vật của thế kỷ 20 TLKD : Tự lực – Tôn trọng thực lực của nhân viên- Tiên phong
5/1/12

• •

• •

Trường hợp Matsushita Electric ( 2008Panasonic Corporation)


Chính ca :
“Chúng ta liên kết sực lực và trí tuệ, ta sẽ được mọi cái vì sự phồn vinh, hãy cứ để hàng hóa của chúng ta đến với mọi dân tộc trên thế giới, cứ để chúng tuôn chảy không ngừng vĩnh cửu, như nước vòi phun không bao giờ cạn, phát triển lên nữa lên ngành công nghiệp của ta, tình đoàn kết, hòa hợp và trung thực muôn năm!”
5/1/12


Bộ luật đạo lý :
“Những nguyên tắc của chúng ta : Giác ngộ trách nhiệm của mình vì sự phát triển nhanh chóng các phúc lợi xã hội của chúng ta. Hiến dâng mình cho sự phát triển hơn nữa cho nền văn minh thế giới. Tín điều của chúng ta : Sự tiến bộ của nền văn minh không phải là trừu tượng. Tất cả chúng ta đều góp phàn vào đó bằng những nỗ lực chung. Mỗi người chúng ta luôn phải nhớ điều này : Hết lòng trung thành với hãng là chìa khóa dẫn đến thành công. Những giá trị tinh thần : Phục vụ dân tộc bằng con đường hoàn thiện sản xuất 2. Trung thực 3 Đoàn kết, hòa hợp và hợp tác 4 Phấn đấu vì chất lượng 5 Tự trọng và biết phục tùng 6 Hòa 5/1/12 h với hãng mìn

TLKD của BITI’S
“Uy tín đi liền với chất lượng

Chú trọng đến con người-tạo sự két dính giữa mọi thành viên với công ty Hành động đổi mới liên tục Quan tâm đóng góp cho xã hội”

5/1/12

5/1/12

Triêt lý 3 P ́ PEOPLE

5/1/12

3.2.2 Tầng sâu ( tầng chuẩn mực)
- Đạo đức kinh doanh Chữ trí và chữ nhân trong kinh doanh
Tử Cống: biết người, thương người Tử Trương: làm cho người khác biết, làm cho người khác thương Nhan Hồi: biết mình, thương mình

- Lịch sử doanh nghiệp (truyền thuyết và giai thoại, gương người tốt việc tốt…)
5/1/12

Đạo đức kinh doanh ( Business Ethics) là môn học
từ thập niên 70.( Harvard, Maryland)

90% các doanh nghiệp Mỹ nêu ra chính sách đạo đức của mình trên văn bản

OES responsibilities Organizational Economic Societal
5/1/12

3.2.3 Tầng giữa ( hệ thống quản lý) Cơ cấu tổ chức Hệ thống quản lý Phong cách quản lý Nghi thức

5/1/12

3.2.4 Tầng bề̀ mặt Kiến trúc, trang trí Đồng phục Các nếp ứng xử Các nghi thức Các hoạt động văn hóa

5/1/12

3.3 Các đặc trưng và chức năng của văn hóa doanh nghiệp:
- tính hệ thống > tổ chức hoạt động của doanh nghiệp -tính giá trị > điều chỉnh thái độ ứng xử, định hướng phát triển -tính nhân sinh > giao tiếp nội bộ, quan hệ với cộng đồng…. -tính lịch sử > giáo dục các thành viên, lưu 5/1/12

5/1/12

Trong giai đoạn hội nhập kinh

Thứ ba, tính độc đáo: Doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau, doanh nghiệp khác nhau ở cùng một quốc gia đều cố gắng xây dựng văn hóa doanh nghiệp độc đáo trên cơ sở văn hóa của vùng đất mà doanh nghiệp đang tồn tại. Văn hóa doanh nghiệp phải bảo đảm tính thống nhất trong nội bộ từng doanh nghiệp, nhưng giữa các doanh nghiệp khác 5/1/12 nhau cần phải tạo nên tính độc đáo

Hướng dẩn đọc tài liệu
Đọc bài “ Có không- văn hóa công ty?” Nguyễn vạn Phú tr. 279-283 Câu hỏi gợi ý : Theo ý tác giả có hay không cái gọi là “văn hóa công ty”? Dẩn chứng! Tính tự nguyện trong văn hóa công ty được tác giả hiểu như thế nào?

5/1/12

Chuyên đề 4. Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp
.- Các rào cản và thách thức -Các biện pháp cụ thể -Các bước tạo dựng duy trì và phát triển VHDN
5/1/12

• • • •

Các rào cản và thách thức : Thời gian Nguồn lực ( tài chính, nhân sự) Nhận thức

5/1/12

“Bất kể bạn có nhận ra hay không, nhưng văn hóa doanh nghiệp là điều chắc chắn tồn tại trong doanh nghiệp của bạn, nó được hình thành dựa trên những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Có phải bạn thiết lập văn hóa doanh nghiệp với một niềm say mê và có mục đích – hay nó xuất hiện bởi sự ngầm định? Bạn có thể mô tả chính xác văn hóa doanh nghiệp bạn là gì không? Nếu như bạn không thể mô tả nó 5/1/12 cách ngay lập tức, hãy bỏ một chút thời một

“Văn hóa doanh nghiệp thường được hình thành, xuất hiện bởi sự ngầm định hơn là được xây dựng. Nhưng các doanh nghiệp biết đặt cho mình mục tiêu thiết lập văn hóa thường đi đến những thành công xa hơn và tốt đẹp hơn những doanh nghiệp có văn hóa tạo thành từ sự ngầm định.”
DĐDN.COM

5/1/12

Ông Đỗ Thanh Năm, Chủ tịch Công ty Tư Vấn và Hỗ Trợ Chiến Lược Win Win Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là làm thế nào để công ty trở thành tổ chức tràn đầy sức sống, toàn thể cán bộ nhân viên xem công ty như là ngôi nhà thứ hai để cùng chiến đấu và làm việc hết sức mình để tiềm năng của cán bộ nhân viên được đánh thức bằng chính niềm tự 5/1/12 hào trong quá trình làm việc và mỗi nhân viên

Đâu là những yếu tố cần để định hướng văn hóa một doanh nghiệp? Ông Đỗ Thanh Năm: Những doanh nghiệp thành công rất chú trọng việc xây dựng bản sắc văn hóa bằng việc hướng tất cả suy nghĩ và hành động của mọi người trong doanh nghiệp về việc phục vụ khách hàng (bên trong và bên ngoài). Họ xây dựng những giá trị cốt lõi dựa trên lợi ích chung (khách hàng, cán bộ nhân viên và doanh nghiệp). Và những 5/1/12 trị cốt lõi đó được quán triệt bởi lãnh đạo giá

Doanh nghiệp quy mô nào và ở giai đoạn nào thì nên ý thức định hướng văn hóa doanh nghiệp? Ông Đỗ Thanh Năm: Xây dựng bản sắc văn hóa là quá trình đầu tư dài hạn, hướng đến một sự phát triển bền vững. Ngay từ ngày thành lập, Ban lãnh đạo doanh nghiệp tiến hành xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì từng bước đi của doanh nghiệp rất bền vững. Ở qui mô mà Lãnh đạo doanh nghiệp không thể 5/1/12 quán xuyến hết được, xây dựng văn hóa doanh

va
-Về thời gian: có thể và cần thiết tạo dựng văn hóa ngay từ giai đoạn mới thành lập doanh nghiệp và đây là việc làm lâu dài > không coi thường và cũng không nôn nóng! - Về nội dung: làm đồng thời các nội dung nhưng đặc biệt chú trọng phần cốt lõi. > xây dựng triết lý và các hệ giá trị là phần khó nhất nhưng quan trọng nhất.
5/1/12

Về thành phần tham gia : tất cả mọi thành phần của doang nghiệp nhưng lãnh đạo phải là người khởi xướng ,lắng nghe, thảo luận, thuyết phục đồng thời nêu gương thực hiện

5/1/12

Liệu có thể sai lầm khi định hướng văn hóa doanh nghiệp? Ông Đỗ Thanh Năm: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, có 2 việc rất quan trọng: thứ nhất, xây dựng giá trị cốt lõi, chuẩn mực hành vi đúng. Giá giá trị cốt lõi và chuẩn mực hành vi, được nhiều doanh nghiệp Việt Nam xây dựng, không thể hiện sự mong đợi sâu xa của lãnh đạo, không xuất phát từ đòi hỏi tiềm ẩn của cán bộ nhân viên, không phù hợp với 5/1/12 hướng kinh doanh hiện đại, không phù hợp xu

Một là, xây dựng quan niệm lấy con người làm gốc. Văn hóa doanh nghiệp lấy việc nâng cao tố chất toàn diện của con người làm trung tâm để nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp, làm cho quan niệm giá trị của doanh nghiệp thấm sâu vào các tầng chế độ chính sách, từng bước chấn hưng, phát triển doanh nghiệp. Điều đó bao gồm các nội dung cơ 5/1/12 bản:

Hai là, xây dựng quan niệm hướng tới thị trường. Việc các doanh nghiệp phải trở thành doanh nghiệp tự chủ để phù hợp với kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải nhanh chóng hình thành quan niệm thị trường linh động, sát với thực tiễn. Quan niệm thị trường bao gồm nhiều mặt như giá thành, khả năng tiêu thụ, chất lượng đóng gói và chất lượng sản phẩm, các dịch vụ sau bán hàng, các kỳ khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng… Tất cả phải hướng tới 5/1/12 việc tăng cường sức cạnh tranh, giành thị

Ba là, xây dựng quan niệm khách hàng là trên hết. Doanh nghiệp hướng ra thị trường nói cho cùng hướng tới khách hàng. Phải lấy khách hàng làm trung tâm, cụ thể: 1- Căn cứ vào yêu cầu và ý kiến của khách hàng để khai thác sản phẩm mới và cung cấp dịch vụ chất lượng cao; 2- Xây dựng hệ thống tư vấn cho người tiêu dùng, cố gắng ở mức cao nhất để thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ để tăng cường sức mua của khách hàng; 3- Xây dựng 5/1/12

Bốn là, xí nghiệp trong quá trình phát triển phải tăng cường ý thức đạo đức chung, quan tâm đến an sinh xã hội. Từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề sản xuất các loại hàng hóa tiêu dùng không độc hại đã thành định hướng giá trị mới của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đó là một thách thức lớn đối với tất cả các doanh nghiệp. Ở nước ta hiện nay, các doanh nghiệp phát triển nhanh chóng nhưng hậu quả của sự phát triển ấy cũng hết 5/1/12 sức nặng nề mà biểu hiện rõ nhất là ô

Năm là, xây dựng tinh thần trách nhiệm xã hội. Một doanh nghiệp không những phải coi sản phẩm của mình là một bộ phận làm nên quá trình phát triển nhân loại mà còn phải coi việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp mình là một bộ phận của văn hóa nhân loại. Doanh nghiệp đóng góp cho xã hội không chỉ ở số lượng của cải mà còn phải thỏa mãn 5/1/12 được nhu cầu văn hóa nhiều mặt của

5.Tạm kết: một số bài học va nhiệm vụ của chúng ta

5/1/12

Văn hóa doanh nghiệp là tổng hòa của quan niệm giá trị, tiêu chuẩn đạo đức, triết lý kinh doanh, quy phạm hành vi, ý tưởng kinh doanh, phương thức quản lý và nội quy, chính sách… được mọi thành viên trong doanh nghiệp chấp nhận, tuân theo. Đây là toàn bộ giá trị được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, chi phối tình 5/1/12 cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của

Văn hóa doanh nghiệp là sự tổng hòa của quan niệm giá trị, tiêu chuẩn đạo đức, triết lý kinh doanh, quy phạm hành vi, ý tưởng kinh doanh, phương thức quản lý và quy tắc chế độ được toàn thể thành viên trong doanh nghiệp chấp nhận, tuân theo. Văn hóa doanh nghiệp lấy việc phát triển toàn diện con người làm mục tiêu cuối cùng. Cốt lõi của văn hóa doanh 5/1/12 nghiệp là tinh thần doanh nghiệp và

Ông Đỗ Thanh Năm: Văn hóa doanh nghiệp phải được nhìn từ trong ra ngoài, vì bên trong có chiều sâu thì những gì thể hiện ra bên ngoài mới có tính chân thực. Nó là chuẩn mực hành vi (cách nghĩ, cách làm, cách tư duy) được kết tinh trong quá trình làm việc của một tập thể tràn đầy sức sống, sáng tạo để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ làm hài 5/1/12 lòng khách hàng. Từ đó, lời hứa của

Từ cái nhìn vĩ mô, có thể thấy quá trình xác lập và xây dựng văn hóa doanh nghiệp không ngừng thay đổi theo sự phát triển của thời đại và của dân tộc. Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay có 4 xu hướng chủ yếu phát triển của văn hóa doanh nghiệp: 1- Tôn trọng con người với tư cách là chủ thể hành vi, coi trọng tính tích cực và tính năng động của 5/1/12

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, văn hóa doanh nghiệp Việt Nam có 4 đặc điểm nổi bật: Thứ nhất, tính tập thể: Quan niệm tiêu chuẩn đạo đức của doanh nghiệp là do toàn thể thành viên doanh nghiệp tích luỹ lâu dài cùng nhau hoàn thành, có tính tập thể. Thứ hai, tính quy phạm: Văn hóa 5/1/12 doanh nghiệp có công năng điều

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, văn hóa doanh nghiệp Việt Nam có 4 đặc điểm nổi bật: Thứ nhất, tính tập thể: Quan niệm tiêu chuẩn đạo đức của doanh nghiệp là do toàn thể thành viên doanh nghiệp tích luỹ lâu dài cùng nhau hoàn thành, có tính tập thể. Thứ hai, tính quy phạm: Văn hóa 5/1/12 doanh nghiệp có công năng điều

Để phát huy ưu thế của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu, khi đối mặt với các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải xem xét và kiện toàn hơn nữa vấn đề văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp khi được xây dựng hoàn thiện không những kích thích sức phát triển sản xuất mà còn có ý nghĩa 5/1/12 quan trọng để xây dựng uy tín và

Bốn là, xí nghiệp trong quá trình phát triển phải tăng cường ý thức đạo đức chung, quan tâm đến an sinh xã hội. Từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề sản xuất các loại hàng hóa tiêu dùng không độc hại đã thành định hướng giá trị mới của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đó là một thách thức lớn đối với tất cả các 5/1/12 doanh nghiệp. Ở nước ta hiện nay,