Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

PERINTAH AM BAB C CUTI

PRINSIP & TUJUAN KEMUDAHAN
PRINSIP TUJUAN

Disediakan sebagai satu keistimewaan Bukan hak, boleh ditarik balik bila perlu Hanya dinikmati apabila digunakan ~ luput jika tidak diguna Diberi dari tarikh semasa ~ tidak boleh dikebelakangkan Diberi atas tujuan tertentu dgn syarat dan kelayakan berbeza ~ tiada tukar ganti Diberi dengan saksama kepada yang layak

TUJUAN KEMUDAHAN Menjaga kebajikan dan kesihatan serta menerap ciriciri budaya ikram Memberi motivasi / galakan positif untuk meningkat prestasi dan produktiviti Menyedia kemudahan yang lebih selesa Menjaga kedudukan anggota pada masyarakat umum
2

• CUTI
“SEBARANG TEMPOH SESEORANG PEGAWAI ITU DIBENARKAN MENINGGALKAN TUGASNYA DAN PENINGGALAN TUGAS ITU TIDAK DIKIRA PUTUS PERKHIDMATAN ATAU SEBAGAI BERHENTI KERJA” • P.A C 1 (I)

3

CUTI REHAT
“CUTI BERGAJI PENUH YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN DALAM SESUATU TAHUN DARI BULAN JANUARI HINGGA DISEMBER” P.A C 1 (ii)
KELAYAKAN CUTI REHAT X TEMPOH PERKHIDMATAN (BILANGAN HARI)

CONTOH : KELAYAKAN CUTI SETAHUN KATEGORI 41 : 30 HARI MULA BERKHIDMAT : 1 APRIL 2003 KADAR CUTI : 275 X 30 = 22.6 HARI 365
4

• CUTI SAKIT
“CUTI BERGAJI PENUH YANG DIBERI KERANA SEBABSEBAB PERUBATAN DAN DENGAN MENGEMUKAKAN SIJIL SAKIT DARI SEORANG PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN ATAU LAIN-LAIN DOKTOR YANG DITERIMA DAN DIBERI BAGI SAKIT ATAU KECEDERAAN YANG ADA HARAPAN UNTUK SEMBOH” • P.A. C 1 (iii)

PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN
“PERKHIDMATAN YANG DIAMBILKIRA BAGI MENGIRA KELAYAKAN MENDAPAT CUTI SESEORANG PEGAWAI DAN TERDIRI DARIPADA DARIPADA MASA-MASA BERTUGAS ,CUTI REHAT DAN CUTI SAKIT (DAN BAGI GURU TERMASUK CUTI SEKOLAH BERGAJI PENUH) TETAPI TIDAK TERMASUK CUTI SEPARUH GAJI, CUTI TANPA GAJI, CUTI HAJI, CUTI SAKIT TIBI, KUSTA DAN BARAH DAN CUTI BELAJAR” P.A. C 1(ix) 5

SELAYANG PANDANG KEMUDAHAN CUTI

6

CUTI KERANA PERKHIDMATAN

CUTI REHAT
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Kecekapan • Kepentingan
P.A. C 7-11

PP 9/91
Ketua Jabatan

• • • • • • • •

Definisi 20 ~ 35 hari Ambil tiap tahun (bila-bila masa) Ketua Jabatan sedia jadual bercuti Berdasarkan kategori pegawai Berdasarkan Perkhidmatan Melayakkan Baki 2 tahun boleh ke tahun. 3 Kadar berubah: – 10 tahun / Naik tanggagaji • Boleh kumpul untuk GCR • Selaras Cuti Rehat bila ada cuti PYTM

7

KADAR CUTI REHAT
PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 20 TAHUN 2005 KADAR Kurang 10 tahun perkhidmatan 30 hari 30 hari 25 hari 20 hari Genap 10 tahun perkhidmatan dan lebih 30 hari 30 hari 30 hari 25 hari

GRED

Pengurusan tertinggi
Gred 31-54 Gred 21-30

Gred 1-20

8

KADAR CUTI REHAT
PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 14 TAHUN 2008 KADAR CUTI REHAT (HARI) Kurang 10 tahun Genap 10 tahun perkhidmatan perkhidmatan dan lebih 25 hari 25 hari 25 hari 20 hari 25 hari 25 hari 25 hari 25 hari

KUMPULAN/GRED SSM** DAN SETARAF

Pengurusan tertinggi
Gred 31-54 Gred 21-30

Gred 1-20

9

CUTI KERANA PERKHIDMATAN

CUTI SEPARUH GAJI
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

Menjaga sanak saudara sakit Tidak boleh atas sebab bersalin
P.A. C 13 (51 a,b,c,d) PP 9/91 SPP 5/85 Ketua Jabatan (14 hari) KSU

Separuh gaji 30 hari genap 1 tahun PYM Maksimum 180 hari Selaras Cuti Rehat

10

CUTI KERANA PERKHIDMATAN

CUTI TANPA GAJI
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Urusan persendirian yang
mustahak

P.A. C 14 PP 9/91 Ketua Jabatan Membolehkan potong gaji Tak hadir tanpa cuti
P.A. C 14A Ketua Jabatan

• • • • • •

Tiada gaji 30 hari genap 1 tahun PYM Minimum 6 bulan PYM Maksimum 360 hari Selaras Cuti Rehat Catat dalam buku Perkhidmatan

• Boleh di ambil tindakan
tatatertib
11

CUTI SEBAB PERUBATAN

CUTI SAKIT
TUJUAN / KUASA

KELAYAKAN / SYARAT

• Tidak sihat utk bertugas

sebab sakit @ kecederaan yang ada harapan untuk sembuh P.A. C 17~21(53 ii) PP 9/91 SPP 5/85 Ketua Jabatan
– 90 hari
– 90 hari

• Bergaji penuh • 180 hari setahun • Sokongan sijil sakit
– Dr Kerajaan – Dr swasta

• • • •

• • •

• Tidak lebih 2 hari berturut-turut • Max. 15 hari setahun Selepas 180 hari ambil cuti rehat Sakit masa cuti rehat dalam negeri layak Cuti Sakit Sakit masa cuti rehat Luar Negeri tak layak Cuti Sakit kecuali:
– Sakit pada tarikh patut balik – Masuk hospital – Sijil dari Negara berkenaan

• KSU

• Sakit masa cuti ½ gaji/gaji penuh

Luar/negeri seperti. Cuti rehat (53 iii)

• Sakit masa CSG / CTG dalam/luar
negeri tak layak C.Sakit
12

CUTI SEBAB PERUBATAN

CUTI SAKIT LANJUTAN
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Tidak sihat untuk ber-tugas

dan perlu rehat yang panjang setelah habis cuti sakit/ cuti rehat • Ada harapan sembuh

• 90 hari CSG + LP @ CTG

jika tiada LP 90 hari CTG + Elaun= ½ Gaji dgn perakuan LP Diberi dalam satu tahun kalendar Boleh diulang tahun kedua Belum sembuh, boleh dibersarakan dengan perakuan LP
13

• P.A. C 22 (53 ii) • PP 9/91 • Ketua Jabatan


• •

– 90 hari CSG + LP @ CTG jika tiada LP – 90 hari CTG + Elaun= ½ Gaji (kebenaran KSU)

CUTI SEBAB PERUBATAN

CUTI KERANTINA
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Kawalan Wabak Penyakit • P.A. C 24 (53) • Ketua Jabatan

• Begaji penuh • Tempoh penahanan
– Stesyen kerantina L.Terbang / Pelabuhan – Dikurung dirumah kerana wabak merebak

• Jika sakit diberi cuti
sakit

14

CUTI BERSALIN
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Bersedia dan pulih dari
bersalin P.A. C 25 & 26 (53) • PP 2/98 • Ketua Jabatan

• • • • •

• Sijil sakit tak perlu, cukup
pengesahan bersalin

Begaji penuh 60 hari setiap kali bersalin Had 5 kali dalam perkhidmatan Mula dari tarikh bersalin Yang telah menggunakan 5 x, Ganti tempoh bersalin : – C.Sakit jika bukan sebab bersalin – C.Rehat yang berkelayakan – (Cuti Bergaji penuh jika dalam Cuti Penggal – Cuti Separuh Gaji (14 hari) jika dlm Penggal Sekolah) – CTG @ Cuti Menjaga Anak – Tidak melebihi 1825 hari hari • Kemuka perakuan bersalin dan permohonan cuti • Rekod dalam buku perkhidmatan
15

CUTI SEBAB PERUBATAN

CUTI KECEDERAAN
KELAYAKAN / SYARAT

TUJUAN / KUASA

• Tempoh pemulihan

• Bergaji penuh kecederaan yang panjang • Tempoh sehingga pulih @ ke

• P.A. C 27 & 28 (53) • PP 9/91 • KSU

• •

tarikh akan disarakan Tercedera semasa bertugas Perakuan Lembaga Perubatan
– Ada harapan sembuh – Keuzuran hasil kecederaan semasa bertugas

• Ada pampasan layak
maksima 90 hari
16

CUTI TIBI KUSTA DAN BARAH
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Tempoh rawatan penyakit yang
panjang

• Bergaji penuh
– 24 bulan (Barah/Kusta) – 12 bulan (TB)

• • • • •

P.A. C 30~33 (53) SPP 5/85 PP 9/91 Ketua Jabatan KSU

• Boleh untuk penyakit setaraf
(disah LP) • Selepas Bergaji penuh
– Cuti rehat – Cuti Separuh Gaji (12 Bulan)

• Cuti tambahan budibicara KSU
dengan perakuan LP:
– Bergaji penuh – Separuh gaji @ – Dibersarakan

• Sakit TBKB masa bercuti di L/Neg.
layak dengan syarat PA C 20

• Layak Cuti Tambahan 25 hari ganti
cuti rehat

• Penyakit berbalik
– Tak layak sepenuhnya – Layak baki yang ada – Cuti tambahan kuasa KSU
17

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI GANTIAN
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Gantian kerana bertugas
lebih masa yang tak layak bayaran lebih masa

• Kelulusan Ketua Jabatan • Bergaji penuh • Masa sebenar bertugas •
lebih masa 8 jam = 1 hari

• P.A. C 40 • Ketua Jabatan

18

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI LATIHAN PASUKAN SUKARELA
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Dikehendaki menghadiri:

–Latihan –Khemah tahunan Pasukan Sukarela yang disenaraikan –6 Pasukan P.A. C 41 SPP 5/85 PP 9/91 Ketua Jabatan

• Bergaji penuh • Cuti setahun:
• •
– 30 hari aktiviti – 2 hari perjalanan Tambahan cuti rehat Tambahan lagi - KSU

• • • •

19

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI KHEMAH TAHUNAN PERTUBUHAN
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Menghadiri:
– – – – – latihan/khemah tahunan Mesyuarat agung tahunan Mesyuarat luar biasa Seminar sukan

• Bergaji penuh • Ahli Persatuan •
/Pertubuhan Cuti setahun:
– 14 hari aktiviti – 2 hari perjalanan – Cuti rehat – Cuti Tanpa Gaji

• Anjuran:

– pertubuhan / persatuan yg diisytiharkan KPPA; – Persatuan Keb. & Sukan Jabatan K’jaan yang diiktiraf KPPA;
P.A. C 42 (a) PP 9/91 Ketua Jabatan

• Tambahan?

• Aktiviti di Malaysia

sahaja Budibicara + kepentingan perkhidmatan

20

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI LAIN-LAIN KURSUS
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Menghadiri kursus:

– Latihan Semangat & Pimpinan Belia anjuran Kementerian Belia & Sukan; – Kesatuan Sekerja yg diluluskan Kem. Sumber Manusia

• Bergaji penuh • Cuti setahun:
– 14 hari aktiviti – 2 hari perjalanan

• Tambahan?
– Cuti rehat – Cuti Tanpa Gaji

• • • •

P.A. C 42 (b) PP 9/91 SPP 5//85 Ketua Jabatan

• Aktiviti di Malaysia sahaja • Budibicara + kepentingan
perkhidmatan • Latihan @ persidangan Kesatuan Sekerja L/Neg:
– Kelulusan KSU – Dilulus Kem Sumber Manusia

21

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI LATIHAN SYARIKAT KERJASAMA
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Menghadiri kursus

kerjasama di Maktab Kerjasama Menghadiri:
– Kursus latihan – Seminar – Mesyuarat

• Bergaji penuh • Ahli Syarikat Kerjasama • 2 bulan (kursus di Maktab)
– Akuan bertulis pegang jawatan dlm syarikat – dilantik 2 tahun selepas kursus

• di-dalam / luar M’sia • Dilulus KP Jabatan

• Tempoh sebenar

Pembangunan Koperasi

• P.A. C 43 (a,b) • PP 9/91 • Ketua Jabatan

menghadiri kursus / mesyuarat • Budibicara + kepentingan perkhidmatan
22

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI MASUK PEPERIKSAAN
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Mengambil peperiksaan
yang boleh baiki peluang hidup

• Bergaji penuh • Terhad hari-hari
peperiksaan sahaja

• P.A. C 44 • PP 9/91 • Ketua Jabatan

23

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI MESYUARAT PERSATUAN IKHTISAS
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Menghadiri mesyuarat
Persatuan Iktisas:
– Mesyuarat Agung Tahunan – Mesyuarat Agung luar Biasa

• Bergaji penuh • Ahli persatuan • Persatuan diisytihar oleh • •
KPPA Mesyuarat dipanggil mengikut undang tubuh Persatuan Cuti:

• • • •

P.A. C 45 PP 9/77 PP 9/91 Ketua Jabatan

• Layak tambang keretapi dan

elaun perbatuan Kepentingan perkhidmatan24

– Tempoh sebenar mesyuarat – 2 hari perjalanan

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM OLAHRAGA / SUKAN
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Mengambil bhg. Dlm
sukan perwakilan:
– Peringkat Kebangsaan – Peringkat Antarabangsa – Antara negeri @ negeri dgn negara asing – Peringkat wilayah dalam @ luar M”sia

• • • •

Bergaji penuh 30 hari setahun Lebih = KSU Anggota yg layak:
– Dipilih oleh badan sukan:

• Cuti:

• mewakili utk bertanding • Bertugas sbg pegawai sukan • Jurulatih

• • • • • •

P.A. C 46 SPP 11/80 SPP 5/85 PP 9/91 Ketua Jabatan KSU

– Masa betul-betul diperlukan ambil bhg. – Tempoh latihan insentif jika mustahak – Menghadiri mesyuarat j/kuasa sebelum / selepas pertandingan

• Kepentingan perkhidmatan

25

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI TUGAS KHAS PERUBATAN
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Peluang berehat akibat
terdedah kpd tugas tertentu

• Bergaji penuh • 14 hari setahun • Menjalankan Tugas:

• P.A. C 47 • PP 9/91 • Ketua Jabatan

• Pusat perubatan dilulus

– Yg. Terdedah kpd X-Ray – Merbahaya dan tidak digemari di pusat perubatan tertentu

oleh KPPA Bertugas kurang setahun = ikut PYM Tidak boleh dikumpul
26

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI MENYERTAI ROMBONGAN KEBUDAYAAN
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Menyertai rombongan
kebudayaan

• Bergaji penuh membuat persembahan • Di pilih ahli rombongan •
PP 1/64 PP 16/66 PP 9/91 Ketua Jabatan sebagai peserta Rombongan di taja oleh:
– Kem. Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan – Kem. Penerangan

• • • •

27

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI ISTERI BERSALIN
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Membantu urusan semasa
isteri bersalin

• PP 9/2002 • Srt JPA (S)223/8/3 Klt 4
• •
(16) 5/11/92 Srt JPA (S)223/8/3 Klt 4(35) 11/12/93 Ketua Jabatan

• • • • • •

Bergaji penuh Pegawai Lelaki 7 hari Had 5 kali sepanjang perkhidmatan Tidak perlu habiskan cuti rehat Mula: – Tarikh isteri bersalin – Hari berikut jika bersalin selepas waktu pejabat Ambilkira Hari Kelepasam Am dan Hari Rehat

28

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Membantu urusan
kematian

• PP 10/2002 • Srt JPA (S)223/8/3 Klt 4
• •
(16) 5/11/92 Srt JPA (S)223/8/3 Klt 4(35) 11/12/93 Ketua Jabatan

• • • • •

• •

Bergaji penuh Pegawai Lelaki/Perempuan 3 hari Tidak perlu habiskan cuti rehat Mula: – Tarikh kematian – Hari berikut jika kematian selepas waktu pejabat Ambilkira Hari Kelepasam Am dan Hari Rehat Keluarga terdekat sahaja

29

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI MENGHADIRI MESYUARAT MBK/MBJ
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Menghadiri mesyuarat
MBK/MBJ

• Bergaji penuh • Tempoh mesyuarat • Dikehendaki menghadiri:
– Mesy. MBK Kebangsaan – Mesy. Pihak Pekerja sehari sebelum Mesy MBK – Mesy. MBJ – Mesy. dipanggil oleh K’jaan /Jab – peg wakili Kesatuan – Konvensyen 2 th/x pilih anggota Maj Pihak Pekerja Ambil Cuti Rehat jika: – Mesy. Pihak pekerja yg lain – Mesy. yg dipanggil oleh Kesatuan sekerja
30

• PP 21/73

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI KURSUS INTENSIF PROGRAM PJJ
TUJUAN / KUASA KELAYAKAN / SYARAT

• Menghadiri kursus
intensif sepenuh masa bawah program PJJ

• Bergaji penuh • 30 hari setahun • Perlu tambahan: •
– Cuti Rehat – Cuti Tanpa Gaji Syarat: – Dapat kebenaran Ketua Jabatan mengikuti pengajian di bawah program PJJ – Mengikuti pengajian apa jua bidang diperingkat Diploma, Ijazah 1, Lanjutan – Mana-mana IPTA

• Surat JPA(L)S.4.06/3

Klt.3(14) 17/9/97 Ketua Jabatan

31

CUTI-CUTI LAIN

CUTI MENJAGA ANAK
KELAYAKAN / SYARAT Tanpa Gaji 1825 hari (5 tahun) Had 5 kali dalam perkhidmatan Bila ambil: – Mulai hari ke 61 dari tarikh bersalin (yang layak Cuti Bersalin) – Mulai tarikh bersalin (yang telah guna kelayakan 5 kali) Kemuka perakuan bersalin dan permohonan cuti Rekod dalam buku perkhidmatan Tidak jejas PA C 14

TUJUAN / KUASA

• Memberi peluang kepada •

ibu menyusu dan menjaga • • anak •

• PP 15/2007 • Ketua Jabatan
• • •

32

CUTI-CUTI LAIN

CUTI HAJI
KELAYAKAN / SYARAT

TUJUAN / KUASA

• Menunai Fardhu Haji di
Mekah

• Bergaji Penuh • 40 hari termasuk Hari Rehat &
• • • • •

• • • •

P.A. C 34 & 35 PP 4/84 PP 9/91 Ketua Jabatan

Hari Kelepasan Am Tambahan: – Cuti rehat/cuti penggal – Cuti Tanpa gaji 1 kali dalam perkhidmatan Beragama Islam Bejawatan tetap - sah dalam jawatan Berjawatan sementara – 6 tahun berterusan
33

CUTI-CUTI LAIN

CUTI BERKURSUS
TUJUAN / KUASA

• Mengikuti kursus
latihan, pengajian yang diakui • P.A. C 36~38 • PP 9/91 • Dipilih atau dibenar oleh
Kerajaan

KELAYAKAN / SYARAT Bergaji penuh, separuh gaji, tanpa gaji Kursus: – Diploma – Ijazah Asas – Lepasan Ijazah/lanjutan Cuti bagi: – Tempoh kursus termasuk cuti akademi/rehat – Tempoh perjalanan pergi/balik – Tempoh menunggu tak dapat dielakkan (luar negera) Kursus melebihi 12 bulan: – habis C.Rehat – Layak C.Rehat selepas kursus - 7 hari jika ada baki
34

SEKIAN
TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful