KLASIFIKACIJA REUMATSKIH OBOLJENJA MESTO I ULOGA FIZIOTERAPEUTA

Prof. dr Mirko Teofilovski

primarno na lokomotornom ali i drugim sistemima organa. veoma rasprostranjene. nehirurška oboljenja koštanomišićnog ali i drugih sistema organa. veliki socio-ekonomski problem (ometaju ADL i radnu sposobnost). nepoznate etiologije. terapija). komplikovane i nejasne patogeneze. . ne ugražavaju život osim sitemskih bolesti vezivnog tkiva. hroničnog toka.KLASIFIKACIJA REUMATSKIH OBOLJENJA Reumatizam: složena oboljenja. veliki medicinski problem (dijagnoza.

REUMATSKI SINDROMI U 4. urađena u skladu sa osnovnim patogenetskim procesima. zbog nejasne etiopatogeneze. ZAPALJENSKE. REĐE REUMATSKE BOLESTI I OBOLJENJIMA DRUGIH SISTEMA I ORGANA . REUMATSKE BOLESTI: 1.Klasifikacija je. 2. DEGENERATIVNE I •mono-oligo-poli •simetričan/asimetričan •sero (RF) + - 3. METABOLIČKE. VANZGLOBNE.

Hipersenzitivni vaskulitis (Vaskulitis hypersensitiva). Sistemska skleroza (Sclerosis systemica). Seronegativni artritisi (Spondyloartropathiae): Ankilozirajući spondilitis (Spondylitis ankylopoetica. Syndoma sicca) Vaskulitisi: Klasični nodozni poliarteritis (Polyarteritis nodosa). Alergijski angiitis i granulomatoza (Angiitis allergica et granulomatosa). Temporalni arteritis (Arteritis temporalis). Enteropatijski artritisi Sistemske bolesti vezivnog tkiva (Kolagenoze): Sistemski eritemski lupus (Lupus erythematosus sistemicus).ZAPALJENSKE REUMATSKE BOLESTI 1. Wegenerova granulomatoza (Morbus Wegener). Sjogrenov sindrom (Syndoma Sjogran. Psorijazni artritis (Arthritis psoriatica). Purpura Henoch-Schonlein (Purpura Henoch-Schonlein). Morbus Bechterewi). Idiopatski artritisi Reumatska groznica. Juvenilni hronični artritis. s. Reumatoidni artritis. Mešovita bolest vezivnog tkiva. Reiterov sindrom (Syndroma Reiteri-reaktivni artritis). Polimiozitis/Dermatomiozitis (Polimyositis/Dermatomyositis). .

Virusni artritisi. Zglobne promene u luesu (Arthritis luetica). Bolest taloženja kalcijum-pirofosfat-dihidrata (Chondrocalcinosis). 3. Artropatija u Wilsonovoj bolesti. Gonokokni artritis (Arthritis gonoccocica). Zglobne promene u gljivičnim infekcijama. Ohronozna spondiloartropatija (Spondyloarthropathia ochronotica). Infekcijski artritis Akutni bakterijski artritis (piogeni. Metaboličke artropatije Giht (Arthritis urica). .ZAPALJENSKE REUMATSKE BOLESTI 2. septični artritis). Artropatija u hemohromatozi. Tuberkulozni artritis (Arthritis tuberculosa).

DEGENERATIVNE REUMATSKE BOLESTI 1. Degenerativna oboljenja perifernih zglobova (Artroze) 2. Lumbalni sindrom (Syndroma lumbale). Difuzna idiopatska skeletna hiperostoza (DISH) . Degenerativna oboljenja kičmenog stuba: Cervikalni sindrom (Syndroma cervicale).

De Quervain-ova bolest Fascitis. Perineuritis. . Enthesitis).VANZGLOBNE REUMATSKE BOLESTI Entezitis (Entezopatija. Entezopatije ručnog zgloba. Burzitis. pete. kolena. Tendinitis (Tenosynovitis. Tenovaginitis). Dupuytren-ova kontraktura Fibromijalgija (Fibromyalgia. kuka i karlice. Miofibrozitis) Panikulitis (Celulitis). Periartritis ramena (Periarthritis humeroscapularis) Teniski lakat. Kapsulitis .

Akromegalija). Intermitentna hidroartroza. Porodična mediteranska groznica. Hipotireoidizam. Kušingov sindrom. REUMATSKI SINDROMI U OBOLJENJIMA DRUGIH SISTEMA I ORGANA Hemofilijska artropatija. . Hiperparatireoidizam. Reumatske tegobe u endokrinim bolestima ( Šećerna bolest. Hemoglobinopatije i artritis.REĐE REUMATSKE BOLESTI I Intermitentni i periodični sindromi artritisa. Talasemija. Hipertireoidizam. Hipertrofična osteoartropatija. Behcetov sindrom. Palindromski reumatizam.

#%'#&%$ $%  00307.3. . 4-403. $ .0 :2-. 80093.9.9.07.  2034 89:-. /45.. 07.. 5074894.3 83/742 $3/742.3. :2-.98.0 1:3. 5071073 4-4. 4-403..3 83/742 $3/742. 79740  00307..

79798 :20748.... :.98 :5:9703 4. -742.3:98 0:98 !0730:798 .7.3 4.98 %034.9 39045.9:7.5:.  .78 %038 .8.. -742.. 5090 ..90 7: 34 4-.58:98 :798 %03/398 %034834. -4089 .' #&%$ $% 39098 39045. !07. 390898 !07.79798 7.9. 4397.398 0 ":07.0 403..203. 41-7498 !..

48904. 743.9704/.79798 %.2 : 34. #0:2. -4089 5075.3/7428 70:2. 0 073. 0244-345.38. 83/742 5079741 3.79745.. #&%$$# &  #& $$% # 02418. 0. .7974.#l#&%$ $% 3907290393  5074/ 3 83/742 .7.2 !474/ 3. 83/742 7420. 20/907. /74.094. !.9.79798.9. 3907290393..79745.2 5079704/.802. ..90  .9.2 549704/.980 904-0 : 03/4732 -40892.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful