МАШИНИ ЗА

ПОДГОТВИТЕЛНИ
И ЗЕМНИ РАБОТИ

ЛЕК ЦИЯ 1 5

Фиг. 15.1. Сменяеми работни органи на машини
за подготвителни и земни работи
а, б, в.
г.
д.
е.
ж.

кошове за багери
кош за дренажна лопата
кош за тесни траншеи
планировъчна лопата
кош за почистване

з, и, к.
л.
м, о.
н.

кош за товарач
булдозерно гребло
разкъртвач
кранова кука

А. Машини за подготвителни
работи

Фиг. 15.2. Храсторез
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Базова машина
Предпазна рама
Носеща греда
Тласкаща рама
Шарнирна глава
Работен орган

Фиг. 15.3. Изкоренител
1. Носеща греда
2. Работен орган

Фиг. 15.4. Разкъртвач с тризвенен и четиризвенен
работен механизъм
1.
2.
3.
4.

Сменяем накрайник
Застопоряващ щифт
Разкъртващ зъб
Направляваща греда

5. Напречна греда
6, 7, 8. Лостова система
9. Хидроцилиндър
10. Опорна рама

Б. Машини за земни работи

Фиг. 15.5. Верижен булдозер с хидравлично
управление на греблото
1.
2.
3.
4.

Базова машина
Хидроцилиндър
Гребло
Предпазна козирка

5.
Разкъртващ нож
6.
Носеща греда
7, 8. Шарнирна връзка

Фиг. 15.6. Схема на системата за автоматично
управление на греблото на верижен
булдозер
1.
2.
3.
4.
5.

Тръбопровод
Тръбопровод
Тръбопровод
Тръбопровод
Датчик за натоварване
на двигателя

6.
7.
8, 9.
10.
11.

Датчик за ниво
Пулт за управление
Обработващ блок
Акумулатор
Хидроразпредел

Фиг. 15.7-а. Еднокошов багер с обратна лопата
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кош
Хидроцилиндри
Стрела
Работна кабина
Двигател
Верижна количка

Фиг. 15.7-б. Еднокошов багер с обратна лопата
1, 2.
3, 4.
5, 6, 11.
7.

Носеща рама
Стрела
Хидроцилиндри
Носач на коша

8. Лост за завъртане
9. Кош
10. Съединителен прът

Фиг. 15.8. Еднокошов багер с права лопата
и хидравлично задвижване
1.
2.
3.
4.

Стрела
Носач на коша
Лост за завъртане
Режещ зъб

5.
6.

Кош
Подвижно дъно на
коша
7, 8, 9, 10. Хидроцилиндри

Фиг. 15.9. Еднокошов багер с права лопата и
механично задвижване
1.
2.
3.
4.
5.

Кош
Носач на коша
Стрела
Лагер
Рама на багера

6.
7.
8.
9.
10.

Лебедка за коша
Лебедка за стрелата
Двигател
Подемни въжета за стрелата
Подемни въжета за коша

Фиг. 15.10.Работни параметри на еднокошов багер с
права и обратна лопата

Фиг. 15.11. Багер - драглайн
1.
2.
3.
4.

Кош
Верига
Подемно въже
Ролка

5.
6.
7.
8.

Спомагателно въже
Верига
Теглещо въже
Водещи ролки

Фиг. 15.12.
1.
2, 5.
3.
4, 6.
7.

Багер – грайфер с хидравлично задвижване
Кош
Хидроцилиндър
Носач на коша
Стрела
Кабина

Фиг. 15.12.
1.
2.
3.
4.
5.

Багер – грайфер с въжено задвижване
Подемно въже
Затварящо въже
Осигуряващо въже
Полиспаст
Опорен блок

Фиг. 15.14.Багер с планировъчна лопата

Фиг. 15.15. Работно съоръжение на багер с
планировъчна лопата
1, 5.
2.
3.
4.

Хидроцилиндри
Рама на стрелата
Неподвижна секция
Подвижна секция

Фиг. 15.16.Товарачна машина
1.
2.
3.
4.
5.

Кош
Лостова система
Предна рама
Задна (двигателна) част
двигател

6.
7, 8.
9.
10, 11.

Кабина
Лостова система
Стрела
Хидроцилиндри

Фиг. 15.17. Самоходен скрепер
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кош
Задна стена на коша
Носеща греда
Буфер
Ос за завъртане на коша
Режещ нож

7.
Носеща рама на коша
8, 12. Хидроцилиндър
9.
Теглич
10. Вилкообразна рама
11. Подвижен капак на коша

Фиг. 15.18. Схема на процеса пълнене при скрепер
с елеваторно пълнене

Фиг. 15.19. Схема на процеса изсипване при
скрепер с елеваторно пълнене

Фиг. 15.20. Триосен автогрейдер
1.
2.
3, 4, 10.
5.
6.
7.

Основна рама
Теглеща рама
Хидроцилиндър
Кормилен прът
Двигател
Задвижващи колела

8.
9.
11.
12.
13.
14.

Балансер
Предавателна кутия
Гребло
Завъртащ кръг на греблото
Разкъртвач
Предни колела

Фиг. 15.21. Схема на системата за автоматично
напречно профилиране при автотрейдер
1.
2.
3.

Управляващ блок
Хидравличен разпределител
Датчик за ниво

Фиг. 15.22.
Схема на апаратурата за
напречно и надлъжно
профилиране при
автогрейдер

1.
2.
3.
4.
5.

Датчик за ниво
Теглеща рама
Настройваща ръчка
Опипващ прът
Възприемащ датчик

6.
7.
8.
9.

Зъбен гребен
Проводници
Разпределители
Команден блок

Фиг. 15.23.Машина за прокопаване на тунели
1.
2.
3.
4.
5, 12.
6.
7.

Лентов транспортьор
Осигурителна тръба
Електродвигател
Напорен хидроцилиндър
Зъбна предавка
Отвор за материала (в 11.)
Преден конус

8.
9.
10.
11.
13.
14.

Режещи зъби
Конусно дъно
Спирални лопатки
Неподвижен цилиндър
Вагонетки
Облицовка