Presentation 17

МАШИНИ ЗА РЕМОНТ И

ИЗГРАЖДАНЕ АСФАЛТОВОТО
ПОКРИТИЕ НА АВТОМОБИЛНИ
ПЪТИЩА

ЛЕК ЦИЯ 1 7

АВТОБИТУМОВОЗИ
Предназначени за транспортиране в
нагрято състояние и подгряване на
битума необходим за обработка на
пътните настилки

Фиг. 17.1. Нагревателна система на автобитумовоз
1. Подгревателни тръбопроводи
2. Стационарни горелки
3, 4. Вентили на стационарните
горелки
5. Преносима горелка
6. Вентил на преносимата
горелка

7. Тръбопровод на
преносимата горелка
8. Въздушен ресивер
9. Редуциращ вентил
10. Горивна помпа
11. Горивен резервоар

Фиг. 17.2. Автогудронатор
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Авто влекач
Цистерна
Люк за товарене
Термометър
Горивна система
Опора

7.
8.
9.
10.
11.

Предпазен клапан
Кран за източване
Управление на
разпределителя на битума
Двигател
Разпределител на битума

Фиг. 17.3. Дозировъчно-разпределителна система на
автогудронатор
1.
Люк за пълнене
2, 3, 4.Кранове тръбопроводи за
пълнене и изпразване
5.
Кранове-циркулационни
6.
Дозираща система
7.
Изходящ вал

8, 9.
10.
11.
12.
13.
14.

Диференциален редуктор
Дозатор
Вариатор
Опорно колело
Разпределител на битума
Битумна помпа

АСФАЛТОПОЛАГАЧИ

Фиг. 17.4. Принцип на работа на асфалтополагач
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Самосвал
Опорна ролка
Бункер за асфалт
Подаваща лента
Дозиращ отвор
Разтиляща ролка

7.
8.
9.
10.
11.

Уплътняваща плоча
Изглаждаща плоча
Регулатор на слоя
Регулаторен винт
Дозатор

1.
2, 4.
3.
5.
6.
7, 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Двигател
Рама (горна и долна)
Клапа
Хидроцилиндри
Верижна количка
Подемна система
Разтиляща ролка
Предпазен щит
Уплътняваща плоча
Изглаждаща плоча
Регулатор на слоя
Носеща рама
Управляващи ръчки
Подгряваща система
Вибрационен вал
Скоростна кутия
Бункер
Подаваща лента

Фиг. 17.5. Верижен асфалтополагач

Фиг. 17.6. Кинематична схема на верижен асфалтополагач
1, 4, 5, 8, 9,
24, 28.
Валове
2, 25, 32, 33. Муфи
3, 6, 16, 26. Задвижващи вериги
7.
Задвижване на верижната
количка
10.
Карданен вал
11.
Уплътняваща плоча
12.
Изглаждаща плоча

13.
14, 20.
15, 27, 29.
17, 21, 22.
23.
30.
31.
34.

Винтов конвейер
Междинен вал
Ремъчни предавки
Верижни колела
Управляващи ръчки
Компресор
Скоростна кутия
Двигател

Фиг. 17.7. Колесен асфалтополагач
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ходови колела
Бункер
Двигател
Управление на хода
Управляваща ръчка
Носеща рама
Хидроцилиндър

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Полагащ агрегат
Регулатор на слоя
Уплътняващ вал
Странични направляващи
Двигателно ходово колело
Опора на бункера

Фиг. 17.8. Кинематична схема на колесен асфалтополагач
1.
Разпределителен редуктор
2.
Двигател
3, 6.
Съединителна муфа
4, 5, 15, 16. Редуктори
7, 17, 22, 23. Вал
8.
Винтов конвейер
9, 10.
Хидродвигатели

11.
12.
13.
14.
18.
19, 21.
20.

Вибратор
Уплътняваща плоча
Ремъчна предавка
Диференциал
Скоростна кутия
Управление на хода
Хидроцилиндър

МАРКИРОВЪЧНИ
МАШИНИ

Фиг. 17.9. Маркировъчна машина
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Базова рама
Маркировъчни знаци
Маркировъчна ролка
Тента
Резервоари за боя
Визьор
Захранваща помпа

Фиг. 17.10. Кинематична схема на маркировъчна машина
1.
2.
3.
4.

Разпределителен
редуктор
Захранваща помпа
Редуктор за задвижване
на помпата
Скоростна кутия

5.
6.
7.
8.

Задвижване управлението
на маркирането
Ръчна спирачка
Разпределителен редуктор
Двигател

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful