You are on page 1of 10

L'AGUA MNERAL, S UN MNERAL ?

ESCOLA MARE DE DU DEL REME. ALCOVER


AULA ORDNRA/AULA DE CNCES
1
Som alguns dels nens i de les nenes de 3r de l'Escola Mare de
Du del Remei, d'Alcover.
El curs passat erem els nens i nenes de 2n B.
L'AGUA MNERAL, S UN MNERAL ? L'AGUA MNERAL, S UN MNERAL ?
ESCOLA MARE DE DU DEL REMEI. ALCOVER
AULA ORDINRIA/AULA DE CINCIES
2
ent projectes aprenem moltes coses:
Que sn els projectes, a fer una definici, a pensar preguntes
entre tots, a buscar informaci als llibres i a nternet.
Com que treballvem els minerals, una de les preguntes que vam
pensar i vam investigar a l'Aula de Cincies va ser:
L'AGUA MNERAL, S UN MNERAL ? L'AGUA MNERAL, S UN MNERAL ?
Quan fiem 2n vam treballar el projecte "Els minerals.
AMB EL QUE SABEM DELS MNERALS DE L'AGUA,
COMENREM LA NVESTGAC!!!
AMB EL QUE SABEM DELS MNERALS DE L'AGUA,
COMENREM LA NVESTGAC!!!
L'AGUA MNERAL , S UN MNERAL ?
LSCCLA MAkL DL DLU DLL kLMLI ALCCVLk
AULA CkDINkIA]AULA DL CILNCILS
3
La primera pregunta que ens vam fer, va ser:
Qu era per a nosaItres I'aigua mineraI?
!er a nosaItres I'aigua mineraI s.
W L aigua mineraI s un mineraI triturat. Cada aigua est feta d'un tipus de mineraI.
W L'aigua mineraI s un tipus de mineraI. No sabem de quin mineraI surt.
W L'aigua mineraI surt d'un mineraI.
W L'aigua mineraI s una beguda que s coIor transparent.
W Laigua mineraI s un tipus de Iquid que Ia treuen d'un mineraI.
W L`aigua mineraI s un Iquid que porta un mineraI.
W L`aigua mineraI s un mineraI.
W L`aigua mineraI s un mineraI. Hi ha moIts tipus d`aiges.
W L`aigua mineraI s Ia pIuja deIs nvoIs.
Aqu teniu Ies nostres respostes.
Una aItra pregunta que ens vam fer va ser:
L'AGUA MNERAL, S UN MNERAL ?
LSCCLA MAkL DL DLU DLL kLMLI ALCCVLk
AULA CkDINkIA]AULA DL CILNCILS
4
uines doquestes oiqes eren bones per beure?
Quasi tots vam dir que eren bones per beure, I'aigua deI riu GIorieta, I'aigua mineraI naturaI,
I'aigua potabIe i I'aigua de Ia Font deI Remei.
L'AGUA MNERAL, S UN MNERAL ?
LSCCLA MAkL DL DLU DLL kLMLI ALCCVLk
AULA CkDINkIA]AULA DL CILNCILS
5
Aqu teniu totes les aiges que vam investigar.
BEZOYA
SOLAN de cabras,
ont vella,
Aigua d' Alcover
Lanjarn
Viladrau
Liviana
Aigua de Veri
uente Estrella
Aigua de la ont resca 1
Aigua de la ont resca 2
Aigua del riu Glorieta
Aigua del mar ( un dia vam fer una
sortida a Salou i vam agafar una
mostra).
De les etiquetes de les aiges envasades vam treure molta informaci.
A les diferents aiges vam
buscar, la muntanya d'on
surt l'aigua, el poble d'on ve
i els minerals que porta.
L'AGUA MNERAL NATURAL, S UN MNERAL ?
LSCCLA MAkL DL DLU DLL kLMLI ALCCVLk
AULA CkDINkIA]AULA DL CILNCILS
UNA DISSOLUCIO P# A VU# QU L'AIGUA ES UN DISSOLVNT
1 gram de sal
35 grams de sal
LA SAL, LA DSSOLEM
AMB L'AGUA.
LA SAL NO ES VEU,
PER S TASTEM
L'AGUA DE L'AMPOLLA
QUE PORTA EL 35
GRAMS DE SAL, S
SALADA COM L'AGUA
DEL MAR.
MLSu8LM 1 Ll18L u'AlCuA
PESEM 35 GRAMS DE SAL, QUE S LA SAL QUE PORTA
1 LTRE D'AGUA DEL MAR
Al cicle de l'aigua vam veure que l'aigua de la pluja quan entra amb contacte amb el sl, dissol
els minerals del lloc on cau. Per comprovar-ho tamb vam fer una dissoluci amb sal i aigua.
6
L'AGUA MNERAL, S UN MNERAL ?
LSCCLA MAkL DL DLU DLL kLMLI ALCCVLk
AULA CkDINkIA]AULA DL CILNCILS
SORTDA DE CAMP: ANEM A LA ONT RECA AL RU GLORETA
El dimecres dia 25 de maig, un grup de la classe vam anar a la ont resca
a observar una font d'aigua natural, el riu del nostre poble, el riu Glorieta i les
Muntanyes de Prades. Vam prendre la temperatura de l'aigua de la font, del
riu, de l'ambient i la humitat de l'aire.Tamb vam agafar una mostra d'aigua
del riu i de la font.
Mesurem Ia temperatura de
I'aigua deI riu i de Ia font.
Agafem mostres d'aigua.
ostra d'aigua de la ont resca 1
1.Data de mostreig: // 11
2.ont d'aigua local: font Fresca 1
3.Tipus d'aigua: no potabIe
4.Temperatura de l'aigua: 1

C
ostra d'aigua de la ont resca 1
1.Data de mostreig: // 11
2.ont d'aigua local: font Fresca 1
3.Tipus d'aigua: no potabIe
4.Temperatura de l'aigua: 1

C
Oostra d'aigua del riu Glorieta
1.Data de mostreig: //11
2.ont d'aigua local: riu GIorieta
3.Tipus d'aigua: no potabIe
4.Temperatura: 1

C
Oostra d'aigua del riu Glorieta
1.Data de mostreig: //11
2.ont d'aigua local: riu GIorieta
3.Tipus d'aigua: no potabIe
4.Temperatura: 1

C
7
L'AGUA MNERAL, S UN MNERAL ?
LSCCLA MAkL DL DLU DLL kLMLI ALCCVLk
AULA CkDINkIA]AULA DL CILNCILS
n quants trossets podem trencar aquest terrs de sucre? n quants trossets podem trencar aquest terrs de sucre?
L'hem trencat, l'hem fet tan petit que no es poden comptar els trossets, n'hi ha un
munt.
L'aigua es pot trencar en trossets petits? L'aigua es pot trencar en trossets petits?
El dijous pasat vam fer les molcules d'aigua i vam fer com els cientfics,
l'oxigen vermell i l'hidrogen blanc.
L'aigua tamb es pot trencar en trossets molt petits. Quan ja no la pogussim
trencar ms, tindrem la molcula d'aigua.
Els cientfics a l'aigua l'anomenen :
H

O
Est composta per dos hidrgens i un oxigen.
Aqu vam fer molcules d'aigua. Ara sabem que els cientfics anomenen a
l'aigua H

O.
8
L'AGUA MNERAL, S UN MNERAL ?
LSCCLA MAkL DL DLU DLL kLMLI ALCCVLk
AULA CkDINkIA]AULA DL CILNCILS
Ara ja sabem que les aiges porten minerals dissolts per qu passava amb els
minerals que porta dissolts l'aigua?
Ara ja sabem que les aiges porten minerals dissolts per qu passava amb els
minerals que porta dissolts l'aigua?
Vam posar aigua del mar i aigua de
l'aixeta en dos recipients. Quan vam
anar a veure que passava, vam observar
que l'aigua havia desaparegut, s'havia
evaporat, per les sals dissoltes a
l'aigua del mar i a l'aigua de l'aixeta no
s'havien evaporat, s'havien quedat al
recipient i vam mirar els cristalls de sal
amb la lupa binocular
Totes les aiges sn iguals? Totes les aiges sn iguals?
TAMB TREBALLEM COM ELS CENTCS TAMB TREBALLEM COM ELS CENTCS
Observem els
cristalls de sal amb
la lupa binocular.
ana||tzat d|fnts a|gs | no tots tnn |
at|x p L'a|gua d 8L2CA a |a qu tn|a | p
xs ba|x
A|x vo| d| qu tots |s a|gs |na|s no sn
|gua|s
Per veure que passava vam fer aquest experiment Per veure que passava vam fer aquest experiment
Mesurem el pH de les diferents aiges que tenim Mesurem el pH de les diferents aiges que tenim
9
L'AGUA MNERAL, S UN MNERAL ?
LSCCLA MAkL DL DLU DLL kLMLI ALCCVLk
AULA CkDINkIA]AULA DL CILNCILS
ltima pregunta que ens fiem
Vam fer una sortida aI dipsit de Ia Garriga perqu voIem saber d'on ve I'aigua deI nostre pobIe i
saber quins mineraIs porta. Ens ho va expIicar I'Agust de I'Ajuntament.
L'aigua deI nostre pobIe ve deI riu GIorieta, de Ia Font de Ia Boixa i de diferents pous que hi ha aI
nostre pobIe.
L' aigua de I'aixeta porta dissoIts eIs mineraIs que I'aigua arrossega de Les Muntanyes de
!rades. L'Agust ens va donar una de Ies anaItiques que fan cada dia a I'Ajuntament.
Dipsit
d'aigua de la
Garriga
(dipsit d'on
surt l'aigua
que arriba a
casa).
D'on ve l'aigua de l'aixeta?
10
LA NOSTRA CONCLUSI
Al comenament de la nostra investigaci criem que l'aigua era un mineral, per desprs de fer-la, sabem que
l'aigua no s un mineral, els minerals es troben dissolts .
L'aigua s un dissolvent dels minerals. Quan es dissolen no es veuen.
Les aiges venen de diferents muntanyes i rius, segons els minerals que tinguin, es dissoldran i l'aigua els portar.
Els minerals sn slids i l'aigua mineral s un lquid.