TAUHID ULUHIYAH DAN RUBUBIYAH

Pengertian Aqidah. Bahasa: •Perkataan Aqidah berasal dari bahasa Arab iaitu “aqada” yang bermaksud ikatan atau simpulan. •Perkataan ini juga digunakan pada sesuatu yang maknawi seperti akad nikah dan akad jual beli. •Dari ikatan atau simpulan ini,maka lahirlah aqidah iaitu ikatan atau simpulan

•Kepercayaan yang terikat erat dan tersimpul

kuat dalam jiwa seseorang sehingga tidak mungkin tercerai atau terurai.

Syara’:
•Kepercayaan atau keimanan kepada hakiki

atau nilai-nilai mutlak,yang tetap dan kekal,yang pasti dan hakiki,yang kudus dan suci, seperti yang diwajibkan oleh syara’ iaitu beriman kepada Allah s.w.t ,rukun-rukun iman,rukun-rukun islam,dan perkara-perkara ghaibiyyat.

IMAN
•Iman menurut bahasa ialah membenarkan dengan

hati. Manakala iman menurut syarak ialah beriman dengan Allah SWT, para Malaikat, kitab-kitab Allah, Hari Akhirat serta qada dan qadar Nya. •Iman juga merupakan asas yang memantapkan akidah muslim dalam segenap bidang, baik dalam bidang pentarbiyahan diri, menstabilkan masyarakat, menguatkan umat serta memimpin kehidupan dari segi politik, ekonomi, sosial dan lainnya

 Beriktikad bahawa hanya Allah (SWT) sahaja yang

berhak disembah, dicintai, dipatuhi, dan ditumpui untuk meminta. Huraian: Meletakkan seluruh percakapan,
perbuatan dan tingkah laku di atas petunjuk dan perintah Allah (SWT) semata-mata.  Tauhid Uluhiyyah berpaksikan ‘Kalimah Syahadah’.

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan

manusia melainkan supaya mereka menyembahKu”
(Surah al-Zariyat:56) Firman Allah pada ayat yang lain

“Dan kami tidak mengutus seorang

rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahawasanya tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku”

Menyembah berhala Hiburan yang

melalaikan Mengamalkan sihir khurafat

Berzikir Solat/Sembahyang Menghadiri majlis

ilmu

Allah (SWT) ialah pentadbir,

pencipta, pemilik dan yang menguasai alam semesta.
Huraian: Dia adalah pencipta yang
menciptakan semua yang ada. Dia juga merupakan pentadbir, pemilik dan yang menguasai seluruh alam semesta ini.

 “Ingatlah yang menciptakan dan

memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan Alam Semesta”
(Surah al-A’raf:54)

Firman Allah pada ayat yang lain

 “Wahai umat manusia! Kamulah yang

sentiasa berhajat kepada Allah (dalam segala perkara). Sedang Allah Dialah sahaja Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji”
(Surah al-Fatir:15)

 Mengakui adanya pentadbir, pencipta, dan

pemilik seluruh alam ini selain Allah S.W.T.  Mengakui bahawa semua perkara yang terjadi bukan daripada ketentuan Allah S.W.T.

 Mengakui bahawa Allah S.W.T pemilik, pentadbir,

dan pencipta seluruh alam.  Percaya semua perkara yang berlaku adalah kehendak/ketentuan Allah S.W.T.

 Mengesakan nama-nama (asma’) dan sifat berdiri di

atas 3 asas yakni:

d. Mensucikan dan meninggikan Allah dari hal yang menyamakan-Nya dengan makhluk, atau dari suatu kekurangan. e. Beriman kepada nama-nama (asma’) dan sifat yang telah ditetapkan dalam Kitabullah dan sunnah rasul. f. Membuang khayalan (yang berlebih-lebihan) untuk merupakan sifat-sifat tersebut.

Huraian: Iktikad secara putus bahawa Allah S.W.T
patut mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, bersih serta suci dari sifat-sifat kekurangan atau kelemahan,

 “Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan-

Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat”
(Surah al-Syura:11) Firman Allah pada ayat yang lain

 “Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-

sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
(Surah al-Nahl:74)

 Mengatakan bahawa Allah itu tidak sempurna.  Mengatakan bahawa Allah itu mempnyai banyak

kekurangan.

 Mengatakan bahawa Allah itu sempurna.  Mengatakan bahawa Allah itu tidak mempunyai

kekurangan/cacat celanya.

 Buku: -Panduan lengkap menuju akidah yang

benar oleh Nor ‘Arifah Sabhan. -Pendidikan Islam (asas dinamika guru jilid 1) oleh Ahmad B. Mohd Salleh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful