You are on page 1of 50

www.modulteknik.

com Hazrlayan brahim NEBLER


Frezeleme metodu

Dzlem
frezeleme frezeleme frezeleme frezeleme frezeleme frezeleme
Yuvarlak Helisel Azdirma Profil Form
Frezeleme Netodu


Dzlem frezeleme
Yuvarlak frezeleme
Azdirma frezeleme
Profil frezeleme
Modl freze akisi ile
helisel(helis diyli) frezeleme
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze tezgh eitleri
Dey(dik) freze
tezgh
niversaI
freze t ezgh
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze tezgh eitleri
Kopya freze
(pantograf)
tezgh
KaIp freze
tezgh
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze tezgh eitleri

freze
tezgh
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze tezghnn elemanlar
Dik baIk
Yatak
Araba
Araba
voIan
KonsoI
voIan
TabIa
KonsoI
Yatay baIk
Taban
Gvde
TabIa
voIan
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze tezgh yardmc elemanlar
reze tabIas
ve voIan
Uzun maIafa
Ksa maIafa
Dz dner tabIa
Divizr
KarIk puntas
Dner tabIa
Mengene
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze aklar
$ilindirik (vals) freze akisi ile frezeleme $ilindirik (vals) freze akisi
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze aklar
Alin freze aki eyitleri Alin freze akisi ile frezeleme
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze aklar
Parmak freze akisi ile frezeleme
Parmak freze aki eyitleri
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze aklar
anal freze akisi eyitleri
ile frezeleme anal freze akisi
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze aklar
Aili freze aki eyitleri
Aili freze akilari ile frezeleme
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze aklar
%reze akisi ile frezeleme
%reze aki eyitleri
Imas T-freze aks
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze aklar
Profil freze akisi ile frezeleme
Profil freze aki eyitleri
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze aklar
%estere freze akisi ile frezeleme
%estere freze aki eyitleri
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze aklar
Modl freze akisi ile diyli ark ama
Modl freze akisi
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze aklar
Azdirma freze akisi ile diyli ark ama Azdirma freze akisi
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze aklar
$ert maden ulu freze akilari
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Zt ynl frezelemek
Bu ekilde frezeleme ileminde
ekilde grldg gibi, kesicinin
dn yn ile i parasnn
ilerleme yn terstir. Bu durumda
freze aksnn dilerinin srtlar, i
yzeyinden daha tala kaldrmaya
balamadan i parasnn yzeyine
az da olsa srtnr.Bu anda i
parasnn,dilere yapacag bask
kuvveti de giderek artar. Bask
kuvvetinin artmas sonucu, dilere
gelen basn ykselir. Bu da dilerin
abuk krlenmesine neden olur.
Uygun kesme yag kullanlarak sert
ve kaln i paralar ilenirken, ters
ynl frezeleme ilemi uygulanr.
IerIeme yn
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Ayn ynl frezelemek
Bu ekilde frezeleme
ileminde, ekilde grldg
gibi,freze aksnn dn yn
ile i parasnn ilerleme yn
ayndr. Bu yntemde freze
aksnn dileri, talan en kaln
oldugu yerde i parasna dalar.
Bu yzden freze aks ve fener
mili, ilk anda byk bir kuvvetle
yukar dogru itilmeye zorlanr ve
bir miktar esner. Fakat freze
aks dnmeye devam edecegi
iin, tala kalnlg azalr ve
esneme sfra der. Ayn ynl
frezelemede, i parasnn
yzeyi, ters ynl frezelemeye
gre daha temiz kar.Yumuak
malzemeler ve ince i paralar
ilenirken bu yntem kullanlr.
IerIeme yn
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Frezeleme ilemleri
Kesme
hareketi
in frezeye
yakIatrImas
hareketi
IerIeme
KesiIme
yzeyi TaIa boIugu
Serbest yzey
TaIa yzeyi
TaIa
as
Kama
as
BoIuk
as
paras

yzeyi
yzeyi
A

B
Alin freze akisi ile $ilindirik vals freze akisi
dzlem frezeleme ile dzlem frezeleme
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Frezeleme ilemleri
paras
Mengene
reze aks
paras
mengene
KanaI freze aksnn
i parasnn yzeyine
sfrIanmas
Dik baIk
20
O
20
o
ik frezeleme ademeli frezeleme
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Frezeleme ilemleri
Delik frezelemek(bytmek) iin kullanilan
aparat ve deliin frezelenmesi
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze aklarnn baglanmas
Pens adaptr ve pens eyitleri
Adaptr
kapag
Pens adaptr
Pens
Parmak
freze
aks
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze aklarnn baglanmas
isa malafa
Kama
Skma cvatas
Somun
BiIezikIer
MuyIu
Kama
MiI Sap
&zun malafa
ektirme
somunu
ektirme miIi
somunu
ektirme
miIi Pim
ektirme mili
reze akilarinin balandii
yatay ve dyey fener mili
Pabu
ener
miIi
Dik
baIk
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
paralarnn baglanmas

2
4
1
1-Komparatr
2-zIeyici u
-Komparatr sehpas
bagIama mknats
4-Prizmatik para
y parasinin mengeneye balanmasi
a- parasn nce hafife sknz
b-Parann yzeyine bir tokmakIa
dengeIi oIarak vurunuz.
c- paranz tam oturmusa paraIeI
aItIkIare eIIe dokunuIdugunda oynamaz.
d- paranz sagIam bir ekiIde sknz.
Mengenenin komparatr yardimiyla balanmasi
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
paralarnn baglanmas
Deiyik mengene eyitleri
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
paralarnn baglanmas
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
paralarnn baglanmas
Divizr aryilik puntasi
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
paralarnn baglanmas
Deiyik dner tablalar
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Freze tezghnda blme ilemleri
Divizr
Divizr kuyruk
maIafas(miIi)
DeIikIi ayna
kuyruk maIafas
Tespit pimi
Tespit pimi koIu
evirme koIu
Makas
DeIikIi ayna
Ayna
Pim koIu
Basit bIme aynas
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Pim
DeIikIi ayna
kuyruk miIi
Sonsuz vida diIisi
ksantirik miIi
Basit bIme
aynas
Ayna
paras
Punta
Sonsuz vida
DeIikIi ayna
evirme koIu
Divizr
kuyruk miIi
Divizrde hareket iletimi
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Divizr ile blme yapmak
Divizrde blme yardimci aparatlari Basit blme aynasi
ParaoI
ParaoI muyIusu
ParaoI muyIu
biIezigi
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Divizr ile basit blme yapmak

k
Z
k
Z
!evrilecek delik veya kanal sayisi(Basit bolme aynasindan)
Z Basit bolme aynasi delik veya kanal sayisi(Cenellikle 24 veya 36)
Z parasina yapilacak bolnt sayisi
k
k
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Divizr ile yedirmeli blme yapmak
a
b

K(Z -Z)
1
Z
1
aDivizor kuyruk miline takilan eviren dili ark
bDelikli ayna kuyruk miline takilan evrilen dili ark
KDivizor sonsuz vida karilik dilisi di sayisi(40)
Z parasina yapilacak bolnt sayisi
Z &eilen yardimci sayi
1
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Divizr ile yedirmeli blme yapmak
Yardmc say kk seildiginde delikli ayna,
evirme kolu ile zt ynde, byk seildiginde
ise, ayn ynde dnecektir.
niversal freze tezghlarnda kullanlan dili
arklar aagdaki di saylarna gre bulunur:
24-25-26-28-30-32-36-40-44-48-54-56-64-68-72-
76-78-86-88-96-120-127
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Divizr ile yedirmeli blme yapmak
72
72
asat
Paraol
asat dili
(Yardimci)
a
b
=
K(Z -Z)
1
Z
1
=
40(72-71)
72
=
72
40
40
40 D.K.N.
D.A.K.N.
Paraol
ara mili

Ornek:71 bolnt iin hesabimizi tek dil i ark sistemine gore yaparsak
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Dz dili ark
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Helis dili ark
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Konik dili ark
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Sonsuz vida ve karlk dilisi
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Zincir dili ark
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Modl freze aksnn seilmesi
$eri I
$eri II
1-1, 25-1, 5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12-16-20-25-32-40-50
1, 125-1,375-1, 75-2, 25-2, 75-3, 5-4,5-5,5-6, 5-7-9-11-14-18-22-28-36-45
Modl lleri(%$ 429)
Diy sayilarina gre modl numaralari
Modl freze
numarasi
Ailacak
diy sayisi
1 2 3 4 5 6 7 8
12 14 17 21 26 35 55 135
13 16 20 25 34 54 134 Kremayer
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Modl freze aksnn baglanmas
Modl freze akisinin eksen ayari
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Delikli ayna hesab
40
32
16 delikl i aynada;
1 tam tur,4 deli k atl atl acak
5 x 4
4 x 4
20
16
n = = = = =1
k
4
16
K
Z
Delikli aynanin ayari
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Dz dili ark amak
Modl freze akisinin iy parasina sifirlanmasi
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Dz dili ark amak
O

h
lk diy araliinin oluyturulmasi
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Dz dili ark amak
kinci diy iin delikli ayna ayari
4 deIik
1 tur
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Dz dili ark amak
kinci diy araliinin ailmasi
O

h
www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Asal blme yapmak

k
K . -
K . -
0
O

k
evirme oran
KDivizr sonsuz vida karIk diI isi di say s(40)
ki bIm arasndaki a -
N = = = = = 3
k
360
O
40 . 30
O
360
O
30 x 6
9 x 6
180
54 54
18
evirme orani 1:40 olan divizor ile, evresinde 30 ai bulunan 4 adet
kanali amak iin,evirme kolu ne kadar dondrlmelidi r?


S4 delikli aynada 3 tam tur ve 18 del ik atlatilacaktir.Ornek problem1:
ozm:


O

www.modulteknik.com Hazrlayan brahim NEBLER
Asal blme yapmak
K . -
K . -
K . -
K . -
N 4
k
= = = = =
360
O
40 . 42
O
360
O
42 x 6
9 x 6
252
54 54
36
N 4
k
= = = = =
360
O
40 . 44
O
360
O
44 x 6
9 x 6
264
54 54
48
N
k
= = = = = 5
360
O
40 . 46
O
360
O
46 x 6
9 x 6
276
54 54
6
N 5
k
= = = = =
40 . 48
O
360
O
360
O
48 x 6
9 x 6
288
54 54
18
4
8
O
4
8
O
4
4
4
4
4

O
4
2

O
4
2

O
arkli aili rayba


Ornek problem2:
ozm:
evirme orani 1:40 olan divizor ile, ekildeki farkli ailardaki raybanin
yapilabilmesi iin, her ai degeri ne gore delikli ayna hesabini yapiniz.