Waarom loopbaanbegeleiding?

Goed keuzeproces  bewuste, eigen keuzes  intrinsieke motivatie  toekomstperspectief  gevoel van zekerheid  inzet, plezier in ontwikkeling  obstakels overwinnen  succes bij uitstroom of NOAdoorstroom 100604 Workshop loopbaanbegeleiding

1

Hoe kiest de doorsnee student?
 Moment,

geen proces, uitstellen  Weinig rationeel, grote rol toeval  Onvolledige, tamelijk onrealistische beelden  Veel extrinsieke en negatieve motieven, weinig intrinsieke  Resulterende keuze is instabiel
NOA 100604 Workshop loopbaanbegeleiding 2

Loopbaanontwikkeling idealiter:
 Proces  Betrokkenheid  Evenwicht

actie  … verleden, heden en toekomst  … sturing door zelf en anderen  Gebaseerd op heldere, realistische en volledige beelden van zelf en mogelijkheden
NOA 100604 Workshop loopbaanbegeleiding

tussen verstand, gevoel en

3

Model voor studieloopbaanontwikkeling
MBO
Voorlichting Assessment Begeleiding Biografie

HBO

Voorlichting
 Verhalen  Brochures  Internetpagina’s  Films/video’s  Open

dagen, meeloopdagen, proefstuderen  Aandachtspunten: realisme en (inter-) activiteit (opdrachten, communicatie, ervaring…)
NOA 100604 Workshop loopbaanbegeleiding 5

Assessment (in brede zin):
 Toetsen  Tests  CGI  Assessment

in engere zin  Zelfbeoordeling  Feedback (360 graden)
NOA 100604 Workshop loopbaanbegeleiding 6

Begeleiding
 Verwerken

van feedback en

informatie  Stimuleren exploratie en reflectie  Coachen bij: - kiezen en sturen - profileren
NOA 100604 Workshop loopbaanbegeleiding 7

Biografie
 Ondersteunen

portfolio-ontwikkeling  Stimuleren reflectie op verleden, heden, toekomst  Coachen bij ontwikkeling ‘biografische competentie’: constructie leven(sverhaal)
NOA 100604 Workshop loopbaanbegeleiding 8

Begrippen m.b.t. willen
 Behoefte  Interesse/belangstelling  Waarden

en Werkwaarden  Affiniteiten  Motivatie: - extrinsiek - intrinsiek - prestatiemotivatie - zekerheid/vertrouwen
NOA 100604 Workshop loopbaanbegeleiding 9

Begrippen m.b.t. kunnen
 Cognitief

vermogen (Analyseren, Verbanden leggen, Abstraheren, Begrijpen, Redeneren…op het gebied van taal, cijfers, beelden…  Communiceren (mondeling en schriftelijk, actief en passief)  Samenwerken  Zelfstandigheid
NOA 100604 Workshop loopbaanbegeleiding 10

Instrumenten m.b.t. willen
 Tests/vragenlijsten:

PMT(-K), MLV-M, Spiegel, MPT, ILS ABIV, BZO, BKT-M, BIT, Kuder, TBT  CGI/gesprek,  evt. m.b.v. kaartensets, bijv. LDC  360 graden methode  Portfolio
NOA 100604 Workshop loopbaanbegeleiding 11

Instrumenten m.b.t. kunnen
 Tests:

DAT, MCT-M, Spiegel, ILS, L&S, NEO, MPT, enneagram, Belbin teamrollen, kernkwaliteiten…  Toetsen  CGI/gesprek, evt. m.b.v. kaartensets  Praktijkassessment  360 graden methode  Portfolio
NOA 100604 Workshop loopbaanbegeleiding 12

test Cognitief vermogen Communicatie Samenwerking Zelfstandigheid Motivatie Interessen (Werk-) waarden ++ + + + + ++ ++

toets + ++

assess + ++ ++ + +

3600 + + ++ + +

c.g.i. + + + ++ ++ + +

portf. + + + ++ + + +

‘Integrale’ instrumenten
 (ROC)

Traject  Ned. Informatie Bank Opleidingen en Beroepen  Wiosis (met SKP) en Schoolweb  Raak!  Toolkit Voortgezet Onderwijs  ZKM  Mani (Vlaams, gericht op doorstuderen)  GOBNet (zorg en welzijn)
NOA 100604 Workshop loopbaanbegeleiding 14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful