MAKROEKONOMIKS

Gawain #1 : “Baby Talk” Pisikal na Pagunlad Mental na Pagunlad .

Bakit kailangang maranasan ng isang sanggol ang naisulat mong pisikal at mental na pag-unlad? Bakit hindi ang sapat ang pisikal na pagunlad lamang? Bakit mahalaga ang balanseng pag-unlad ng isang sanggol? . 3. 2.Tanong: 1.

Gawain #2: “My Best Friend” .

Tanong:   Base sa iyong naisulat. ano ang iyong masasabi sa proseso ng pagkakaibigan ng mga tao? Ano sa iyong palagay ang basehan kung bakit kailangan ng mga tao ang isa’t isa? .

Paikot na Daloy ng Ekonomiya  Sambahayan .indibidwal na may-ari ng pinagkukunang yaman (likas.tumatanggap ng kabayaran sa paggamit ng mga serbisyo ng mga pag-aari nilang pinagkukunang yaman . tao at gawang –tao) .Kabuo o sangkap pamproduksyon .

Tagagawa ng mga produkto at serbisyo mula sa hilaw na materyal gamit ang teknolohiya Namimili ng mga serbisyo ng mga pinagkukunang yaman Nagbibili ng ganap o huling produkto sa bilihan ng mga nabuong prosdukto .Bahay Kalakal /Kompanya    Sektor Pamproduksyon.

produktong pang konsumo .lupa.bilihan ng sangkap pamproduksyon . paggawa at kapital  Bilihan ng Nabuo .bilihan ng mga ganap o tapos ng produkto at serbisyo .Dalwang Uri ng Bilihan  Bilihan ng Kabuo .

IIMPOK     Gawain ng sambahayan upang maglaan para sa kinabukasan Di-pagkonsumo sa kasalukuyan Makalasap ng kagalingan o kasiyahan sa hinaharap hindi sa kasalukuyan Agos palabas sa paikot na daloy .PAG .

Pagtatayo ng gusali. pagbili ng mga kasangkapan at kagamitan at pagtataas ng istak ng imbentaryo .PANGANGAPITAL  Isang uri ng gugulin samga huli at ganap na produktong isinagawa ng bahay kalakal upang palawakin ang kapasidad ng kanilang produksyon sa hinaharap. Hal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful