MASA1UL MEDICAL

Def: metodá terapeuticá, cel mai Irecvent pasivá, care
cuprinde o serie de manipulári aplicate sistematic si executate
manual asupra corpului uman
EFEC1E LOCALE:
5elim lichidelor de stazá
5hiperemie Firigarea buná a
teg Fcapilarizare tisulará
5resorbtia de Iibroze, miogeloze
5relaxare, dizolvá aderentele
5px ATS Fhistaminá¹hepariná
5epurarea buná a catabolitilor
5 procesele de resorbtie
5 pragul durerii
5G contracturiile musculare
EFEC1E CEAERALE:
6mecanism reIlex prin stimularea
receptorilor 'zone HEAD¨
6stim Iunctiilor cardio-vascular
6 ' ap. respirator
6 metabolismul bazal
6 tonusul psihic
6amelioreazá tulb. de somn
6G senzatia de obosealá
!#CEDEE !RIACI!ALE DE MASA1
nu pot lipsi din aplicatiile mai importante
1. NETEZIREA 1. NETEZIREA ÷÷ EFLEURAJ EFLEURAJ
alunecári usoare, ritmice
misc simultane sau alternative
în sensul circulatiei limIatice si
de întoarcere venoasá
eIect: activarea circulatiei cu
toate consecintele sale,G durerea
NETEZIREA NETEZIREA ÷÷ EFLEURAJ EFLEURAJ
. FRICTIUNILE . FRICTIUNILE
apásarea pielii ¹ tes SC pe tes proIunde sau
plan osos
poate Ii: S - medie- proIundá
eIect: pe cale reIlexá,
G durerea
deseori singur Iolosit
. FRICTIUNILE . FRICTIUNILE
. FRÄMÂNTATUL . FRÄMÂNTATUL - - PETRISAJ PETRISAJ
prinderea sub Iormá de cutá a tes proIunde, ridicarea lor,
comprimare prin stoarcere sau comprimare
eIecte: mai mult decât mecanice
circulatia, troIicitatea tuturor tesuturilor
. FRÄMÂNTATUL . FRÄMÂNTATUL - - PETRISAJ PETRISAJ
. BATEREA . BATEREA- - 'TOCATUL¨ 'TOCATUL¨
cele mai intense proceduri
intensitatea loviturilor datá
de greutatea mâinii
tangential pe zone sensibile
eIect: excitant
. BATEREA . BATEREA- - 'TOCATUL¨ 'TOCATUL¨
. VIBRATII
trepidatii Iine si ritmice
mici deplasári cutanate
cu vârIul degetelor s. Iata lor palmará
eIect: calmant, relaxant (pe traiectul nervilor periIerici,
periarticular, insertii)
. VIBRATII
!#CEDEE A1U1Á1OARE DE MASA1
se intercaleazá printre cele principale, sau la sIârsit
1. 1. CERNUTUL si RULATUL CERNUTUL si RULATUL
̗̗ la membr sup si inI la membr sup si inI
̗̗dupá netezire sau Irictiune dupá netezire sau Irictiune
̗̗act: relaxatoare act: relaxatoare
. PRESIUNILE . PRESIUNILE
ntáresc netezirea, Irictiunea, ntáresc netezirea, Irictiunea,
Irámântatul Irámântatul
¦ eIectul dacá se Iace cu trepidatii ¦ eIectul dacá se Iace cu trepidatii
Metoda Cornelius ÷ pres pe nervi Metoda Cornelius ÷ pres pe nervi
.TRACTIUNILE si TENSIUNILE .TRACTIUNILE si TENSIUNILE
Pe articulatiile periIerice ¹ col. Pe articulatiile periIerice ¹ col.
Vertebralá Vertebralá
EIecte multiple EIecte multiple
Ptr elongatii actual se Iolosesc ap Ptr elongatii actual se Iolosesc ap
speciale speciale
SCUTU#f#ILE SCUTU#f#ILE
sunt înrudite cu tractiunile si trepidatiile ÷ miscári oscilatorii
eIecte: relaxatoare, sau de înviorare si stimulare generalá dacá ritmul e puternic
!#CEDEE DIVE#SE !#CEDEE DIVE#SE
Diverse metode de ciupire, pensári, ridicári ale muschilor
INDICATIILE MASA1ULUI
AIectiuni ale ap. locomotor de naturá reumatismalá, unele
sechele posttraumatice
AIectiuni neurologice
Std incipiente de tulburári circulatorii
Bronsite cronice, bronsiectazii
Constipatie habitualá
Insomnii, ceIalee, tulburári neurovegetative
Neurastenie
CNT#AINDICATIILE MASA1ULUI
AIect acute ¹ cel cronice acutizate
Bolile tegumentare (inIectii, inIestatii plági, arsuri etc. )
Decompensári organice (cardiace, renale, hepatice, resp)
Boli psihice grave, psihopatii
Boli venerice
Boli inIectioase acute
Sarcina
Alcoolismul cronic, narcotici
Stári casectice,boli neoplazice
Fragilitate vasculará
TEHNICI yi INDICATII S!ECIALE
MASA1UL CY#IAX
( masajul transversal
proIund)
Cu ajutorul policelui si
deg II¹III ÷ Irictiune
proIundá, perpendicular
pe Iibrele musculare
Foarte eIicace în în lez
tendinoase¹lig
TEHNICI yi INDICATII S!ECIALE
MASAJUL SUBACVAL
Cu un jet de apá cu presiune,înclinatie
n artroze, edeme localizate, lombalgii
subacute si cronice
MASAJUL TESUTULUI
CONJUNCTIV
Stimulare prin întinderea tes subcutanat
Apar reIlexe vegetative ¹ viscerale
n miogeloze, periartrite, dureri L S
DRENAJ LIMFATIC MANUAL
Stimularea vaselor limIatice ÷
eliminarea excesului de lichide
÷ tehnici
Tehnica apelului sau a aspiratiei ÷
numai la nivelul colectorilor
Tehnica resorbtiei ÷ pe zonele
inIiltrate
MASAJ VIBRATOR
Cu aparate
n spondiloze, spondilitá anchilozante,
st posttraumatice, calusuri, luxatii,
entorse, constipatii
DUSUL MASAJ
Necesitá încápere, dotare specialá
n neurastenie, dezechilibre vegetative

%  5 02./047/089,g 5 507020F 7,70,-:3g, 90F.,5,7,7098:,7g 5 70847-x,/01-740 24040 5 70,,70 /4;g,/0703x00 5 5%$F 89,23g 05,73g 5 05:7,70,-:3g,.,9,-4x47 5 574.0800/070847-x0 5 57,:/:707 5 G .4397,.9:702:8.:,70

:.g9:- /08423 6G 803.70.0594747 430 68921:3. 6. 70..x47.8..x.20470.7 6 ..3827010573892:..-482:-.% # 620.g .7/4 ./04-480.5 70857. 6 943:8:58.947 6 209.

70.82:9.0 2 .70 792.9.7.x0.0 G /:7070. .x021.070.8g 010.9073...4380.g7: 4.0 L38038:.!# !#! $ 3:54958/3.9.x02.:.25479.7..0 /0L394.90.7.:.308.034.9.9.:30.:.3x008.5.390 %# %# &# ..: 94.

%# %# &# .

70.950.50 x08$50x085741:3/08. # & .: 5.34848 54.07010g G /:7070.5g8. /0804783:714489 ..901$ 20/0 5741:3/g 010.

 # & .

920.7. 9741..70.9..70573894.90.:.42572. #f %%& !%#$ %%& 573/070.9:9:747x08:9:747 .0708.47 .902.42572.x085741:3/0 7/.3.8:-1472g/0.70 010.7.:9g.x.0 .:.2:9/0.

 #f %%& !%#$ %%& .

4.90.39 .0/:7 390389.504308038-0 010.9g /070:9. %# %# % %& .9.23 9.90.390380574.90.9:747/.303x.002.

 %# %# % %& .

0.7g 010.9.9:307.8g7.x130 792.90 .0 2.71:/0090478 1.:9.x.:.39 70..7 3807x .47507107. 507.2.39 5097.3..:.475./05.2.79. '# 9705/.

 '# .

902:950 !97043.94.:.g801.x0507107.:.70 !#$&    39g708.202-78:5 31 /:5g3090708.9:.5..:17.x.. 17.g573970.4 '0790-7. 17g239..9: ‹010.00573.80144808.0 .309070...9:/.!# &%f% # $ 803907.x70.0 8.g 10.:9705/..x 094/.. !0.0 %# & %$& ..0.0.5 850.x:30 .817 9 #&%& #&%& .4730:8 570850307.x:30.79.

47.9070..700307.. !# '#$ .x0 2 ..07802094/0/0.g/.70 892:.02: .:570 5038g7 7/. $&%&#f# 8:39L37:/90.x:30 9705/.g792:05:9073.:97.:/0L3.g7..g748.94.70 8.947 010.47 .

 43895.00 9:-:7g730:74.5 4.00548997.982.-9:.0 0:7.009.g 38423 .0 $9/3.0.743.0 10.:2.x:330:744.01.x0.9.x:3.g :300 80.9.50390/09:-:7g7.947 743 90.9:7g70:2.89030 .7. $&& 10.:.0 -743 0.424947/03.9.

4482:.70 310.0 5845.0 7.0 .:9.. .7..:90 $.3.3.0 7085 458.0 05.x4.80.743.9.0307.78:709. 3.90 4090:2039.7g ...07.7/.0 4310. %# $&& 10.7. 0.x 31089...:.9 4.0 703. 0. $9g7..743.425038g747.9.:90 .8.x..49.0 -43045.0.0.x5g .9.90..

 5741:3/ :..70 4.:97.0: /0 17.38.0L3L30 903/34.79001.7 501-7002:8.8.078.% $! $&# 2.:.:947:54..x:30 5741:3/g 507503/.:.80 .

5.5g.743.0 .:9.94747 %03.:90 .:2.3.0 .9.40.70.0.x & &$ 0.3.770100.08::/0.0 023.90 42-.7./0 903.90 38543/40 8543/9g.0 324040 507.009.70573L393/070.9.70. 8:-..:8:7 :.:.79740 0/0204.4.79790 /:707 $ $'#% # :...70850.g5070 /49... %03..43895.x0 3.:5708:30 ]L3.089gL3.8..g 330:7.x088:-.804721.9..0:.009.9.50::8.07.3.9 5.390 89548997.-70..90 $& $&%&& &%' $92:.3.0 ..70847-x0 504300 3197.x 0394780 .89030 /00..x0 3:2.0 #%& $92:.% $! $&$&' ::309/0..857.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful